ILO: Jak vypadá celosvětová situace v neformální ekonomice?

Neformální zaměstnávání je nejrozšířenější v zemích globálního Jihu.

Graf níže využívá údaje Mezinárodní organizace práce (ILO) a ukazuje podíl neformální zaměstnanosti v různých zemích světa, informuje web Statista. Podle ILO se neformální zaměstnaností rozumí všechny „ekonomické činnosti, s výjimkou nelegálních činností, pracovníků a ekonomických jednotek, které nejsou právně nebo prakticky pokryty nebo jsou nedostatečně pokryty formálními opatřeními“. To znamená, že na neformální pracovníky se nevztahuje národní pracovní legislativa, daň z příjmu ani sociální ochrana. Pandemie covid-19 odhalila zranitelnost těchto pracovníků.

Neformální zaměstnávání je nejrozšířenější v zemích globálního Jihu, přičemž v několika zemích západní a střední Afriky je evidováno více než 90 % neformálního zaměstnávání. Velká část jižní a jihovýchodní Asie má také poměrně vysoký podíl neformálních pracovníků, který dosahuje v průměru 75 až 89 %.

Podle zprávy ILO „Ženy a muži v neformální ekonomice“ z roku 2023 je neformální zaměstnání celosvětově větším zdrojem zaměstnání pro muže (60 %) než pro ženy (55 %), což je částečně způsobeno vlivem velkých zemí, jako je Čína a Rusko, kde jsou muži „více vystaveni neformálnímu zaměstnávání“. V 56 procentech zemí, zejména v zemích s nízkými a nižšími středními příjmy, však ženy představují vyšší podíl osob pracujících v neformálním sektoru.

Mezi další globální trendy patří skutečnost, že lidé na venkově jsou téměř dvakrát častěji zaměstnáni v neformálním sektoru než lidé žijící v městských centrech.

Podíl neformální zaměstnanosti na celkové zaměstnanosti v jednotlivých zemích (údaje jsou v procentech). Zdroj: Statista.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.