Eurobarometr: Většina Evropanů se domnívá, že ekologická transformace by měla probíhat rychleji

Téměř devět z deseti občanů EU souhlasí s tím, že emise skleníkových plynů by měly být sníženy na minimum, přičemž zbývající emise by měly být kompenzovány, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální.

Podle zveřejněného nového průzkumu Eurobarometru je velká většina Evropanů (93 %) přesvědčena, že změna klimatu je vážným globálním problémemVíce než polovina (58 %) se domnívá, že přechod na zelenou ekonomiku by vzhledem k prudkému nárůstu cen energií a obavám ohledně dodávek plynu po ruské invazi na Ukrajinu měl být urychlen. Pokud jde o ekonomické hledisko, 73 % Evropanů souhlasí s tím, že náklady na škody způsobené změnou klimatu jsou mnohem vyšší než investice potřebné na ekologickou transformaci. A tři čtvrtiny (75 %) Evropanů souhlasí s tím, že přijetí opatření v oblasti klimatu povede k inovacím, dočteme se na webu Evropské komise.

Podpora snižování emisí, obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti

Téměř devět z deseti občanů EU (88 %) souhlasí s tím, že emise skleníkových plynů by měly být sníženy na minimum, přičemž zbývající emise by měly být kompenzovány, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální. Téměř devět z deseti Evropanů (87 %) se domnívá, že je důležité, aby EU stanovila ambiciózní cíle pro zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů, a podobný počet (85 %) se domnívá, že je důležité, aby EU podnikla kroky ke zlepšení energetické účinnosti například tím, že podpoří občany, aby tepelně izolovali své domovy, instalovali solární panely nebo si kupovali elektromobily. Sedm z deseti respondentů (70 %) má za to, že snížení dovozu fosilních paliv může zvýšit energetickou bezpečnost a být pro EU ekonomicky přínosné.

Občané jsou odhodlaní k individuálním krokům a strukturální reformě

Velká většina (93 %) občanů EU již v zájmu boje proti změně klimatu činí konkrétní kroky a při svém každodenním rozhodování vědomě zohledňuje udržitelnost. Na otázku, kdo je odpovědný za boj proti změně klimatu, však občané zdůraznili, že je třeba, aby individuální opatření doprovázely další reformy, a poukázali rovněž na odpovědnost vlád členských států (56 %), EU (56 %) a podniků a průmyslu (53 %).

Evropští občané také pociťují hrozbu změny klimatu ve svém každodenním životě. V průměru se více než třetina Evropanů cítí osobně vystavena rizikům a hrozbám souvisejícím s životním prostředím a klimatem, přičemž v sedmi členských státech se tak cítí více než polovina obyvatel, většinou v jižní Evropě, ale také v Polsku a Maďarsku. 84 % Evropanů souhlasí s tím, že prioritou pro zlepšení veřejného zdraví by mělo být řešení změny klimatu a otázek životního prostředí, zatímco 63 % respondentů souhlasí s tím, že příprava na dopady změny klimatu může mít pro občany EU pozitivní výsledky.

Celý článek najdete zde v češtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.