Evropská komise zahájila vyšetřování dotovaných elektromobilů z Číny

Evropská komise 4. října oficiálně zahájila antisubvenční šetření dovozu bateriových elektromobilů z Číny.

Šetření bude nejprve zjišťovat, zda hodnotové řetězce elektromobilů v Číně využívají nezákonné subvencování a zda toto subvencování způsobuje nebo hrozí způsobit hospodářskou újmu výrobcům elektromobilů v EU, informoval web EK. Pokud se obojí prokáže, budou v rámci šetření zkoumány pravděpodobné důsledky a dopad opatření na dovozce, uživatele a spotřebitele bateriových elektrických vozidel v EU. Na základě zjištění šetření Komise stanoví, zda je v zájmu EU napravit účinky zjištěných nekalých obchodních praktik uložením antisubvenčních cel na dovoz bateriových elektrických vozidel z Číny.

Šetření, které oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 13. září v projevu o stavu Evropské unie (SOTEU), se bude řídit přísnými právními postupy v souladu s pravidly EU a WTO a umožní všem dotčeným stranám, včetně čínské vlády a společností/vývozců, předložit své připomínky, důkazy a argumenty.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Odvětví elektromobilů má obrovský potenciál pro budoucí konkurenceschopnost Evropy a její vedoucí postavení v ekologickém průmyslu. Výrobci automobilů v EU a související odvětví již investují a inovují, aby tento potenciál plně využili. Všude, kde najdeme důkazy, že jejich úsilí brání narušení trhu a nekalá konkurence, budeme rozhodně jednat. A budeme tak činit při plném respektování našich unijních a mezinárodních závazků – protože Evropa hraje podle pravidel, a to jak v rámci svých hranic, tak i celosvětově. Toto antisubvenční šetření bude důkladné, spravedlivé a založené na faktech.“

Případ z vlastní iniciativy

Komise zahájila toto šetření z vlastního podnětu (ex officio) poté, co shromáždila dostatek důkazů o tom, že nedávný prudký nárůst levného a subvencovaného dovozu elektromobilů z Číny do EU představuje hospodářskou hrozbu pro průmysl elektrických automobilů v EU.

Ačkoli od výrobního odvětví EU nebyla obdržena žádná formální stížnost, která by vedla k zahájení řízení, antisubvenční pravidla EU stanoví, že výrobní odvětví EU musí být požádáno o spolupráci při šetření z moci úřední.

V souladu s právními požadavky podle pravidel EU a WTO proběhly před zveřejněním oznámení o zahájení řízení konzultace s čínskou vládou.

Postup a další kroky

Zveřejněné oznámení o zahájení řízení shrnuje obvinění a vysvětluje postup, který bude použit ke zjištění případné existence subvencování, jež představuje hrozbu pro výrobní odvětví EU.

Šetření bude ukončeno nejpozději do 13 měsíců od jeho zahájení. Pokud to bude právně opodstatněné, mohou být případná prozatímní antisubvenční cla uložena do 9 měsíců od zahájení šetření, přičemž případná konečná opatření mohou být uložena až o 4 měsíce později nebo do 13 měsíců od zahájení šetření.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.