Čekání na signál

Když jsem před dvěma lety dočetl Vondruškovu fikci Kronika zániku Evropy, váhal jsem, zda islámský náboženský fanatismus, který se knihou vine jako červená nit, není autorem přeceňován, píše Milan Daniel.

V západní Evropě žijí miliony muslimů. Šest let starý článek Seznamu uvádí, že v roce 2017 jich bylo přibližně 26 milionů, zatímco v roce 2010 jich bylo o šest milionů méně. Do roku 2050 by se muslimská populace v některých zemích Evropy měla až ztrojnásobit. Její podíl na populaci v Německu či Švédsku by měl v důsledku vyšší natality činit zhruba pětinu obyvatelstva.

Je to hrozba?

Mezi muslimy, které jsem poznal, jsem zaznamenal jediného fundamentalistu. Znamená to, že většina této náboženské komunity chce žít v míru s většinovou společností? Není to zdaleka tak jednoduché. Jak Vondruška ve svém románu ilustruje, od islámského fundamentalismu k islámskému terorismu nevede tak dlouhá cesta. A ke změně režimu stačí podle některých sociologických studií jen 3,5 % aktivního obyvatelstva.

Mohamedovi vyznavači aktivní být dovedou.

K tomu, aby člověk shledal, že historický vývoj v oblasti pásma Gazy byl a je komplikovaný, stačí nahlédnout do pramenů. Určujícím faktorem situace je nenávist mezi Izraelci a Araby. Obě etnika poukazují na to, že „ti druzí“ nerespektují jejich práva. Těch se však lze v civilizovaném světě sotva dobrat cestou neomluvitelného zabíjení civilistů a braní civilních rukojmí.

Víkendový útok islámských fanatiků z pásma Gazy na Izrael je varováním: pomoc EU palestinské samosprávě byla evidentně a programově zneužita i k budování tunelů a paramilitárních technických prostředků, nikoliv k „rozvoji demokracie“ podle bruselských představ. Podaná ruka je Mohamedovými učedníky zjevně vykládána jako slabost.

Podíl muslimů na české populaci je zanedbatelný, nezanedbatelná je však provázanost se sousedním Německem, kde je nyní až 2700 mešit. V těch skutečně funkčních jsou pozice imámů obsazeny téměř z poloviny kněžími vyškolenými v Turecku, jehož prezident svou představu o soužití s křesťany naposledy demonstroval (prostřednictvím Azerů vyzbrojených Izraelem!) vůči Arménům v Arcachu.

Němci jsou z toho poněkud nervózní, chtějí školit imámy vlastní. Gott sei mit ihnen, aber sie werden es schaffen. Bůh s nimi, ale oni to zvládnou…  Jsou to lidé, kteří oživí a obohatí evropskou zdegenerovanou kulturu nebo nám tu svou vnutí?

Budou čekat na signál, ne ovšem od profesora Fialy?  Jak se s tímto stále reálnějším rizikem vyrovnává BIS demonstruje konečně generál Koudelka naháněním údajného ruského vlivového agenta, který v zemi údajně trousí zájmovým osobám tisíce eur. Ministryně obrany z dopuštění není takový troškař: proti komářím rojům dronů a rozptýlených vražedných komand nasadí za 12 let na hranicích země 24 rádoby neviditelných létajících hovad schopných nosit jaderné zbraně. Za celkem 400 miliard, které vláda ničící české hospodářství musí schrastit ber kde ber.

Neřízená migrace přináší své plody. Český stát by měl jasně a konkrétně rozptýlit obavy českých občanů z toho, že by se na jeho území přelila rakovina dovezené náboženské intolerance a cizinci s neslučitelnou kulturou v něm mohli začít uplatňovat svoje práva na úkor původních obyvatel. Říci současně, jak chce případné invazi takových lidí (a jejich požadavků) čelit.

Izraelci byli zaskočeni, protože útok muslimských teroristů nečekali. Nezbývá se ptát, kdo bude zaskočen v budoucnu. Pokud EU nepřizpůsobí svou imigrační politiku standardům platným v Kanadě či Austrálii (podmínky: zajištěné pracovní místo a znalost jazyka), může být spisovatel Vondruška zván vizionářem. Nemyslím, že by ho to v této souvislosti těšilo. Obávám se však, že na razantní obrat už je stejně pozdě.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.