Švýcarsko a Spojené království podepsaly dohodu o finančních službách

Británie a Švýcarsko patří mezi světová finanční centra. Nyní se země dohodly na rozsáhlé úpravě vzájemného obchodu s finančními službami.

Švýcarská a britská finanční centra se takto sblížila, když švýcarská ministryně financí Karin Kellerová-Sutterová a její britský protějšek Jeremy Hunt podepsali koncem roku 2023 v Bernu dohodu o vzájemném uznávání finančních služeb. Dohoda stanoví odvětví, v nichž budou Spojené království a Švýcarsko vzájemně uznávat své vnitrostátní zákony a předpisy týkající se finančních služeb, což usnadní vzájemné obchodování firemních klientů a klientů s vysokým čistým jměním na obou trzích. Podle tiskové zprávy, kterou ve čtvrtek 21.12.  vydalo spolkové ministerstvo financí, se dohoda se týká uznávání rovnocennosti v oblasti bankovnictví, služeb v oblasti cenných papírů, pojišťovnictví, správy aktiv a infrastruktur finančních trhů pro profesionální klienty. V oblasti finančních služeb, zejména správy aktiv, bude švýcarským poskytovatelům umožněna přeshraniční obchodní činnost. Na základě této dohody budou moci být v budoucnu přímo přeshraničně obsluhováni britští soukromí klienti s majetkem nad 2 miliony liber. Keller-Sutterová se nechala slyšet, že tato dohoda pomůže udržet a dlouhodobě posílit mezinárodní konkurenceschopnost švýcarského finančního centra.

Před vstupem dohody v platnost ji musí schválit parlamenty obou zemí. Jaká konkrétní pozitiva úmluva přinese? Podniky ve Spojeném království budou moci snadněji poskytovat finanční služby na švýcarském domácím trhu a naopak. Britové tak budou mít přístup na švýcarský trh, který nebude mít žádná jiná země. Zároveň bude podnikům poskytována jistota a zůstanou zachovány vysoké standardy regulace. Pro některá odvětví to například znamená, že firma se sídlem ve Spojeném království bude moci obsluhovat klienty ve Švýcarsku, přičemž se bude z velké části řídit pravidly Spojeného království, a naopak. Švýcarské asociace pro správu aktiv, bankovní asociace a hlavní burza cenných papírů v zemi uvedly, že tato dohoda je svým rozsahem jedinečná. Británie je jedním z největších švýcarských exportních trhů pro přeshraniční správu majetku. Od počátku roku 2024 bude Švýcarsko vyžadovat, aby si všechny nešvýcarské firmy před poskytováním služeb švýcarským klientům zřídily v zemi základnu. Spojené království bude jedinou zemí na světě, která tuto povinnost mít nebude, což britské makléřské firmy výrazně zvýhodní oproti mezinárodním konkurentům, neboť budou moci i nadále podnikat tak, jak tomu bylo vždy. Jeremy Hunt k dohodě uvedl: “Bernská dohoda o finančních službách je celosvětově první a staví na silných stránkách Spojeného království a Švýcarska jako dvou největších světových finančních center.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.