Frankfurt se stane sídlem Úřadu EU pro boj proti praní špinavých peněz

Frankfurt byl Parlamentem a Radou zvolen za sídlo AMLA, nového orgánu EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Poslanci Evropského parlamentu a velvyslanci EU ve čtvrtek 22. února ve společném hlasování vybrali Frankfurt jako sídlo ústředního donucovacího orgánu EU pro boj proti špinavým penězům, Úřadu pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AMLA), informoval portál Evropského parlamentu.

O hostování úřadu AMLA se ucházelo celkem devět kandidátů, kteří své kandidatury představili na společných veřejných slyšeních. V hlasování získal Frankfurt nad Mohanem v 1. kole hlasování většinu platných odevzdaných hlasů a byl vybrán jako hostitel tohoto úřadu.

Spoluzpravodajové Emil Radev (EPP, Bulharsko) a Eva Maria Poptcheva (Renew, Španělsko) uvedli: „AMLA změní pravidla hry v boji proti špinavým penězům v EU. Bude dohlížet na nejrizikovější finanční subjekty, dohlížet na nefinanční sektor a hrát klíčovou roli při zastavení obcházení cílených finančních sankcí ze strany neplatičů. Nyní má Parlament při výběru sídla agentury rovnocenné slovo, zprůhlednili jsme tento proces společnými veřejnými slyšeními a zavedli jsme zvláštní kritéria výběru, aby bylo zajištěno, že sídlo umožní úřadu plně vykonávat jeho úkoly a pravomoci.“

Nařízení AMLA je součástí širšího balíčku právních předpisů, které mají reformovat rámec EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Nyní, když byl celý balíček předběžně dohodnut mezi Parlamentem a Radou, musí být oběma stranami formálně přijat, aby mohl vstoupit v platnost. Očekává se, že Parlament bude o jejich konečném schválení hlasovat na plenárním zasedání ve dnech 22.-25. dubna.

Celá tisková zpráva je zde v angličtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.