Míra nezaměstnanosti v ČR roste

V aktuálním grafu týdne si všímáme situace na pracovním trhu v ČR mezi lednem a březnem letošního roku.

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v březnu 74,6%. Oproti březnu 2023 se snížil o 1,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 80,5 %, u žen 68,4 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 41,5 %, u 30–49 let 83,0 %, u 50–64letých 81,1 %.

„Pokles míry zaměstnanosti nemá ani tolik souvislost s nezaměstnaností, která roste jen mírně, ale zejména se snižováním ekonomické aktivity v posledním období. Tento trend je přitom možné sledovat u obou pohlaví,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Počet zaměstnaných činí téměř 4,9 milionů lidí. Nejvyšší zaměstnanost v absolutních číslech bylo možno pozorovat v letech 2017 až do vypuknutí pandemie. Zaměstnaných bylo přes 5,1 milionů lidí.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v březnu 3,0 %. Meziročně se zvýšil o 0,4 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,4 %, u žen 3,7 %. V absolutním vyjádřením se jedná asi o 150 000 lidí.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.