Knížní hlídka 4/24

Jednou měsíčně se spolu s Danielem Hroznatou podíváme na nabídku nejzajímavějších knižních titulů na českém trhu.

Milé čtenářky, milí čtenáři.

Květen nám již nepřinese mnoho květů jak má v názvu,  stromy, které to do mrazů stihly, odkvetly v dubnu. Dubnovou knižní sklizeň si vám tímto oslím můstkem dovolím níže představit. Duben je však pro život nakladatele měsíc lichý, neb měsíc knihy březen je úspěšně za námi a všichni si brousí zuby na májový Svět knihy. Tedy ti, kteří na to mají, investovat desetitisíce do několika metrů čtverečních v nafukovací hale plné dusna a výparů rádobyintelektuálna. Každopádně tento festival či veletrh je největší knižní  akcí v naší zemi a klade si za cíl být výstavním stánkem české literatury. A to také je. Na place kolotočářů platíme kolotočářům plac ve stanu.

Ale vše se postupně mění, i malí nakladatelé a především ti nebyznysoví si postupně na tomto tržišti nacházejí prostor, návštěvníci navštěvují čtení, konají se různé panelové diskuze oficiální i neoficiální a to nejdůležitější – potkáváme své věrné čtenáře. A to za to stojí – toč se kolotoč Světa knihy!, přijďte i vy podpořit vaše oblíbené nakladatelství, vaše autory, poradovat se z nových knih, o kterých se pokusím referovat za měsíc. Vše dobré a krásné zážitky nejen z četby.

Váš jarně naladěný do stanu se těšící

Daniel Hroznata

nakladatel český

Chudá Praha

Lidé–Místa–Instituce (1781–1948)

Viktorínová Jana

Nakladatel Muzeum hl. města Prahy
Rok vydání
ISBN 978-80-87828-69-4
Vazba šitá
Počet stran 240

Praha, jak ji neznáte. Chudá Praha. Víte, kde byste našli Fišpanku, Bílý hrad nebo Arizonu? Jaké služby poskytoval hotel Kandelábr, kdo byl otec chudých a jak se žilo v nouzových koloniích? Město netvoří jen panovnická sídla, šlechtické paláce, honosné měšťanské domy a vznešená církevní architektura. K výrazu města a jeho atmosféře přispívají neméně jeho chudí. Chudoba má nezanedbatelný etický i estetický rozměr a dalekosáhlé celospolečenské dopady. 
Publikace Chudá Praha přináší pohled na chudobu ve městě v 19. a zejména v první polovině 20. století z několika perspektiv. Historický obrazový materiál, především fotografie a tisky přibližují strategie přežívání nemajetných vrstev, zachycují dnes již neexistující místa s chudobou spojená a seznamují s institucemi chudinské a sociální péče, jak se formovaly od josefínských dob.

Autor, přední básník XX. století, míří přímo na jádro systému, v němž žijeme – a zasahuje! články, básně, poznámky, manifesty, překlady, výpisky z četby, eseje z Italské sociální republiky autor míří přímo na jádro systému, v němž žijeme – a zasahuje!

Liehm Antonín J.

O věcech se musí mluvit nahlas

Výbor z publicistiky po roce 1989

Nakladatel        Host
ISBN 978-80-275-2012-1
Vazba brožovaná
Počet stran 255

Velikán české novinařiny v polistopadových textech. Milan Kundera o něm tvrdil, že by byl nejlepším ministrem zahraničí v polistopadové éře. Antonín J. Liehm proslul zejména svou novinářskou činností během šedesátých let u nás a následný exil z něj učinil mimořádnou postavu evropské kultury. Patřil k těm několika silným hlasům, které zvládaly kriticky komentovat českou kulturu, umění, společnost i politiku za každé konstelace. A nepřestal ani po pádu železné opony a návratu Československa k demokracii. Výbor z jeho polistopadových textů ukazuje, že ať už jeho tématem byly nové české filmy, kulturní politika, nebo reflexe novinářské práce, vždy psal s vědomím širšího celku a souvislostí, které společenský a kulturní život propojují s dějinami a perspektivou do budoucna. I proto je Liehmova publicistika i po letech často velmi aktuální a má co říct ke stavu nejen české společnosti a kultury.

Klaus Václav

Dílčí reformy jsou málo – řešením je systémová změna

Nakladatel Institut Václava Klause
ISBN 978-80-7542-099-2
Vazba brožovaná
Počet stran 72

Naše země stagnuje, stagnuje politicky, stagnuje ekonomicky, a navíc ve světě zcela ztratila svou bývalou pozici a respekt. S trochou ironie lze použít známý výrok „země, která nevzkvétá“. Bohužel ne všichni si to uvědomují. A ještě méně je pak chápána příčina tohoto dnešního nevzkvétání. Nemůže jí být nic jiného než nekvalita ekonomického a politického systému, spoléhání se na politický a ekonomický systém dnešní Evropy a Západu a na ideologie, jež odtud přicházejí.

Vybřednout z chronické stagnace vyžaduje nejen parciální či parametrické změny. Vyžaduje to systémovou změnu, kterou nemůže být nic jiného než přehození výhybky, než ubrání role a pravomocí státu a osvobození trhu. Této změně nemusí předcházet žádný intelektuální výkon, žádné vymýšlení něčeho nového, nevyžaduje to žádnou novou teorii. Vyžaduje to však změnu myšlenkovou, změnu veřejného mínění, změnu myšlenkového klimatu. Konec konců i změnu politiky.

Eliade Mircea

Posvátné a profánní

Nakladatel Oikoymenh
Edice Oikúmené
Rok vydání
Originál Le sacré et le profane
Překlad Karfík Filip
ISBN 978-80-7298-614-9
Vazba brožovaná
Počet stran 148

Obecný úvod do fenomenologického a historického studia náboženství z pera klasika moderní religionistiky určený pro široké publikum. Jednotlivé kapitoly knihy pojednávají o vztahu posvátného a profánního na rovině prostoru, času, přírody a lidského života.

Mucha Alfons

Otčenáš

Nakladatel Volvox Globator
ISBN 978-80-7511-762-5
Vazba vázaná
Počet stran 60

Ilustrovaná Modlitba Páně Alfonse Muchy je duchovním dílem, které se svojí ornamentikou řadí k vrcholům české secese. Otčenáš vyšel poprvé v Paříži v roce 1899 a Mucha si přál jeho prostřednictvím představit způsob, jak lze skrze archetypální křesťanskou modlidbu dojít k božskému ideálu, nejvyššímu stavu duchovního bytí. Vychází ze zednářské symboliky a z pokusů s mimosmyslovým vnímáním, kterým se zabýval v kruhu zájemců o vyšší světy spolu se svým přítelem C. Flammarionem.

Na své duchovní cestě si Mucha uvědomil, že základními kameny lidskosti jsou tři ctnosti – krása, pravda a láska. Šířením této myšlenky chtěl přispět k povznesení lidského bytí a v konečném důsledku k rozvoji lidstva. Grafické listy symbolizující putování člověka za božstvím i průvodní slovo dokazují autorovu jedinečnou schopnost propojit krásu obrazu s hlubokým duchovním prožitkem. Filozoficky laděný litografovaný text je zdobený ornamentem a doplněný vlastními kaligrafiemi.

Otčenáš byl Muchovým prvním uměleckým a filozofickým manifestem a Mucha sám toto dílo považoval za své nejlepší. V roce 1900 vystavil knihu a přípravné črty na Světové výstavě v Paříži a byl hluboce poctěn, když se jeho ilustracím dostalo pozornosti císaře Františka Josefa I.

Doyle Arthur Conan, Kopecký Jan

Za Ztraceným světem Sira Arthura Conana Doyla

Nakladatel   Pavel Mervart
Překlad Gel František
ISBN 978-80-7465-631-6
Vazba vázaná
Počet stran   456

Kniha věnovaná slavnému románu sira Arthura Conana Doylea o přežívajících dinosaurech v hloubi jihoamerické džungle přináší i nesmrtelný příběh v překladu Františka Gela, doprovázený u nás dosud nepublikovanými ilustracemi z prvního anglického vydání z roku 1912 z časopisu Strand.

Čtenář se nejprve dozví zajímavosti z pozadí vzniku románu, pozná zdroj autorovy inspirace, seznámí se s množstvím filmových, komiksových nebo rozhlasových adaptací a v neposlední řadě zde také nalezne přehled děl, která Ztracenému světu předcházela nebo naopak vznikla až po jeho vydání. Svazek uzavírá několik prací našich předních ilustrátorů a malířů – Zdeňka Buriana, Petra Modlitby, Miloslava Muškáta a Vladimíra Rimbaly, které z velké části vznikly speciálně pro tuto knihu.

Mazal Tomáš

Spisovatel Bohumil Hrabal

Nakladatel Torst
ISBN 978-80-7215-720-4
Vazba brožovaná
Počet stran 464

Ke 110. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století vydává nakladatelství Torst po dvaceti letech druhé, doplněné vydání knihy Tomáše Mazala v nové grafické úpravě Jany Vahalíkové. Tomáš Mazal, dlouholetý Hrabalův přítel a pomocník, napsal mimořádně čtivý, fakty nabitý spisovatelův životopis, v němž krok za krokem konfrontuje Hrabalovo psaní a skutečný život. V tematicky zaměřených kapitolách sledujeme spisovatele v průběhu celého jeho života (1914–1997). Součástí knihy je více než 300 fotografií, z nichž většina pochází z Hrabalova soukromého archivu. V přítomném vydání jsou vedle pasáží textu doplněny i nové fotografie, zveřejněné zde vůbec poprvé. Je zde publikováno též mnoho faksimilií rukopisů, dokumentů a fotografií předmětů, které spisovatele provázely jeho životem. Kniha se svým významem řadí k základním pramenům poznání české literatury 20. století.

Caragiale Ion Mateiu

Králové ze Starého dvora  

Nakladatel Větrné mlýny
PřekladVyorálková Jiřina
ISBN 978-80-7443-502-7
Vazba vázaná
Počet stran 156

Kultovní rumunský román z roku 1929 poetickým jazykem přibližuje období konce starých časů před první světovou válkou v Bukurešti, tedy „u bran Orientu, kde se vše bere na lehkou váhu“. Králové ze Starého dvora jsou nesourodá čtveřice kumpánů, kteří se scházejí především po nocích a oddávají se imaginárním putováním, tahům po předměstských lokálech a sestupům do nejtemnejších hlubin bukureštské společnosti. Mateiu Ion Caragiale cizeloval svůj jediný román po řadu let a sloučil v něm poetiku evropské dekadence s vlivy levantinsko-balkánské kultury.

V roce 2000 byli Králové ze Starého dvora zvoleni za nejvýznamnější rumunský román 20. století v anketě časopisu Observator cultural, jíž se účastnila více než stovka rumunských literárních kritiků. Mateiu Ion Caragiale cizeloval svůj jediný román po řadu let a sloučil v něm poetiku evropské dekadence s vlivy levantinsko-balkánské kultury. V roce 2000 byli Králové ze Starého dvora zvoleni za nejvýznamnější rumunský román 20. století v anketě časopisu Observator cultural, jíž se účastnila více než stovka rumunských literárních kritiků.

Slíva Vít

Kyblík

Etudy 2005-2020

Nakladatel Větrné mlýny
ISBN 978-80-7443-486-0
Vazba vázaná
Počet stran 148

Soubor jednoho sta dvaceti básnických etud, které autor napsal na rozloze patnácti let.


Eika Jonas

Post Solis

Nakladatel   Fra
Edice Světová próza FRA
Originál       Efter Solen
Překlad        Halounová Lada
ISBN 978-80-7521-224-5
Vazba brožovaná
Počet stran   156

Na pláži pod obratníkem Raka se potulují mladí chlapci, vykonávají služby odvozené od pohybu slunce po obloze a konspirují, jak by se z jeho moci vymanili. V Kodani IT konzultant zmešká pracovní schůzku a místo toho se nechá svést bledým mladíkem, který ho zasvětí do obchodování s deriváty, děsivé ekonomiky, která převzala moc nad světem financí. Starý muž zkroušený smutkem se zamiluje do podivného předmětu v poušti; zatímco je jeho žena na koncertě v Las Vegas, on se pokusí s objektem splynout. Ve městě, jež by se dalo nazvat Londýnem, se tři lidé snaží utvořit rodinu, jsou ovšem pod tlakem závislosti, nedostatku financí a dítěte, které je na cestě. Vědomě či nevědomě se všichni podílejí na zániku tohoto světa, a to přípravami na ten příští.

Jonas Eika (1991) je dánský*á spisovatel*ka. Debutoval*a v roce 2015 románem Lageret Huset Marie (Sklad Dům Marie), který se zabývá klasickými dilematy, jako možnost jednotlivce vyjádřit se v opozici ke kapitalistickému systému nebo existenciálním hledáním životních souvislostí. Román autorovi*ce vynesl několik cen, mj. ocenění Bodil a Jørgena Munch-Christensenových za nejlepší debut roku. Za sbírku povídek Efter Solen (Post Solis, 2018) pak Eika v roce 2019 obdržel*a cenu Blixenprisen za nejlepší knihu v kategorii krásné literatury, a následně i Cenu Severské rady za literaturu, čímž se stal*a vůbec nejmladší*m spisovatelem*kou, jemuž*jíž kdy tato prestižní cena byla udělena. V děkovné řeči vyjádřil*a nejen vděčnost, ale především kritiku vůči vládě dánské Sociální demokracie za převzetí rasistického jazyka a politiky vlády předchozí.

Doležal Miloš

Maso se stává slovem

Nakladatel Dobrý důvod
Ilustrace Grec Jakub
ISBN 978-80908764-9-1
Vazba brožovaná
Počet stran 24

Druhé vydání strhující básnické sbírky, v níž významný publicista, prozaik a především bytostný básník Miloš Doležal, ostrým až surovým básnickým jazykem, zbaveným všech příkras, žaluje snad ještě brutálněji než všechna dosud publikovaná fakta o tragickém osudu pátera Josefa Toufara umučeného Státní bezpečností v roce 1950. Doležalovy básně-dokumenty jsou nevybíravým svědectvím, v němž drsná až na kost odřená slova bez metafor staví do kontrastu s životem, vírou a bolestí. Silnou básnickou výpověď umocňují ilustrace Jakuba Grece.

Nakladatelství Dobrý důvod chce tímto novým úsporným vydáním vzbudit zájem co největšího počtu čtenářů poezie o život mučedníka komunistického režimu.

Kolařík Karel, Růt Pavel

Alois Wierer. Malíř staré Prahy

Nakladatel Arbor vitae, Památník národního písemnictví
Jazyk česky a německy
ISBN 978-80-7467-162-3
Vazba vázaná
Počet stran   320

Raná tvorba Aloise Wierera (1878 – 1947) je spojena s bohémským prostředím soustředěným kolem skupiny Jung-Prag. Osudový vliv na něj měli zejména Gustav Meyrink a Paul Leppinn. Maloval fantaskní pohádkové motivy, z nichž některé publikoval slavný německý časopis Jugend. Prosadil se i jako ilustrátor, mezi nejvýznamnější knihy patří Zabiják Emila Zoly, Židovské písně, Povídky Malostranské Jana Nerudy a Babička Boženy Němcové. Kreslil pro Humoristické listy, Švandu dudáka, Malého čtenáře. Jako scénograf pracoval pro Nové německé divadlo v Praze. S přáteli V. H. Brunnerem a Adolfem Kašparem sdílel vášeň pro loutkové divadlo, pro které vytvořil několik výprav. Po vzniku první republiky byl nucen přizpůsobit se vkusu pražských Němců a stal se jedním z „tvůrců“ takzvaného třetího rokoka. Wiererovo dílo zahrnující vedle olejomaleb, kreseb, lept, litografii a dřevoryt je vhledem do romantického světa německé Prahy, který je dnes nenávratně ztracen a řadí ho mezi nevýznamnější malíře Prahy vůbec.

Hirshfield Jane

Žádný jiný život nebyl

Výbor z básní 1972-2022

Nakladatel Malvern
Rok vydání 2024
Překlad Grimmich Šimon
ISBN 978-80-7530-479-7
Vazba brožovaná
Počet stran 208

The New York Times Magazine nazval Jane Hirshfield autorkou „básní, jež se řadí mezi jedny z nejdůležitějších v kontextu dnešního světa.‟ Jane Hirshfield představuje jeden z ústředních hlasů americké poezie, jež hájí zájmy biosféry a vzájemného propojení živých organismů.

Její dílo bylo přeloženo do sedmnácti jazyků. Jako někdejší kancléřka Akademie amerických básníků byla Jane Hirshfield zvolena v roce 2019 do Americké akademie umění a věd. Žije v severní Kalifornii.

„Hluboká empatie vůči utrpení všech živých bytostí… přesně to v poezii Jane Hirshfield oceňuji. Předmětem její poezie je náš všední život mezi ostatními lidmi a naše neustálé setkávání se vším, co nám Země přináší: se stromy, květinami, zvířaty a ptáky… Ve smyslům lahodících detailech její poezie osvětluje buddhistickou ctnost plného vědomí.“ Czesław Miłosz

Zerán Alia Trabucco

Odpočet

Nakladatel Fra
Edice Světová próza FRA
Originál La Resta
Překlad Aguilera Dita
ISBN  978-80-7521-212-2
Vazba brožovaná
Počet stran 180

Kde končí vzpomínky a traumata našich rodičů, lidí, kteří žijí kolem nás, a kde začínají naše vlastní? Dokážeme před nimi utéct? Iquela, Felipe a Paloma se o to pokusí a ze stejného výchozího budu se každý z nich vydá svou vlastní cestou.

Alia Trabucco Zerán (1983) je chilská spisovatelka žíjící mezi Santiagem de Chile a Londýnem, držitelka Fullbrightova stipendia. Její debutový román La Resta (Odpočet, 2014) byl podle deníku El País jedním z nejlepších literárních nejlepších debutů roku 2015 a dostal se do užšího výběru na Mezinárodní Bookerovu cenu 2019. Druhý roman Las Homicidas (2020) získal knižní cenu Britské akademie 2022. Román Limpia (2022) je v současné době překládán do 13 jazyků.

Švelch Jaroslav

Hráč versus příšery

K čemu slouží monstra v počítačových hrách

Nakladatel Akropolis

Originál Player vs. monster: The making and breaking of video game monstrosity

Překlad Dolenský Daniel
ISBN 978-80-7470-492-5
Vazba brožovaná
Počet stran 192

Už od počátků počítačových her v nich příšery hrály klíčovou roli. Fungují zde jako nebezpečí, kterému je třeba se vyhnout, jako bossové úrovní, které je třeba porazit, nebo jako cíle, které je třeba zničit, abyste získali body navíc. Proč je ale postava příšery ve hrách tak důležitá a jak počítačové hry formovaly koncepty monstrozity v naší kultuře? Ve snaze odpovědět na tyto otázky zkoumá kniha Hráč vs. příšery uplynulé půlstoletí příšer ve hrách od draků z prvních stolních her na hrdiny a pixelových mimozemšťanů ze Space Invaders až po zdeformované mutanty z The Last of Us či bizarní bestie z Bloodborne a odhaluje jejich společné rysy.

Na příkladech monster všemožných typů zkoumá Jaroslav Švelch umění designu příšer a vliv, který na něj měla mytologie, výtvarné umění, populární kultura a stolní RPG hry. Zároveň ukazuje, že počítačové hry navazují na studenoválečnou koncepci jasně definovaných, vypočitatelných nepřátel a zobrazují monstra jako postavy, které jsou nenapravitelně zlé, ale přitom nevyhnutelně vždy porazitelné. Na jednu stranu vysvětluje, v čem jsou takto zjednodušené herní příšery přitažlivé, ale zároveň také zkoumá, jak by se toto médium mohlo dál rozvíjet, aby nabídlo i nuancovanější podoby monstrozity.

Akvinský Tomáš

O vůli

Nakladatel Krystal OP
Edice Aquinata
Jazyk česky a latinsky
Překlad        Štěpinová Martina
ISBN 9 78-80-7575-167-6
Vazba brožovaná
Počet stran   212

Další svazek ze souboru Quaestiones disputatae de veritate přináší překlad otázky 22, ve které Tomáš pojednává téma vůle. Otázku disputoval a sepsal během svého vyučování na pařížské univerzitě v letech 1257–1258. V reakci na předchozí filosoficko-teologickou tradici Tomáš vymezuje vůli jako racionální žádost zaměřenou na blaženost, která převyšuje žádost smyslovou, a upouští od tradičního rozdělení na vůli dobrou a zlou. Novátorským a originálním způsobem rozpracovává problematiku svobody vůle. Ukazuje, že co do své přirozenosti vůle nezbytně chce svou blaženost, zatímco co do svého druhového určení zůstává vždy svobodnou vůči přitažlivosti jakékoli věci, dokonce i vůči sobě samé. Zkoumá také vztah svobody vůle a milosti a vzájemné uspořádání a spolupráci vůle a rozumu. Vymezením svobody vůle si Tomáš připravil půdu pro promýšlení tematiky svobodného rozhodování, jemuž věnuje následující, 23. otázku.

Shelleyová Mary

Poslední člověk

Nakladatel Academia
Edice Europa
Originál The Last Man
Překlad Nagy Ladislav
ISBN 978-80-200-3473-1
Vazba vázaná
Počet stran: 528

Poslední člověk je vedle Frankensteina patrně nejlepším dílem Mary Shelleyové. Apokalyptický román se odehrává koncem jednadvacátého století, kdy je země zasažena neznámou pandemií, jež se rychle rozšíří po celém světě a téměř vyhubí lidstvo. Vedle tématu apokalypsy se román věnuje politickým otázkám, zejména pak rozpuštění monarchie a nastolení republiky v Anglii. Zároveň je text poctou dvěma básníkům, kteří byli Shelleyové velmi blízcí: P. B. Shelleymu a lordu Byronovi.

Pokorný Jakub

Bizarní Česko

Více než 100 tipů na výlety do míst, která vás ohromí

NakladatelPangea
ISBN 978-80-277-4111-3
Vazba brožovaná
Počet stran 312

Víte, že v Brdech je jediný bývalý sklad jaderných zbraní na světě, který je zároveň přístupný veřejnosti? Dále u nás máme i jezero kyseliny sírové, první dinopark na zahradě rodinného domku nebo rozhlednu „sedící“ na kotli tepelné elektrárny. Novinář MF DNES Jakub Pokorný, autor populární rubriky Český výletník, která slaví už 10 let, sestavil novou knihu jako průvodce místy, která jsou nějakým způsobem kuriózní, ujetá, bizarní, zvláštní, překvapivá a výjimečná. V Česku na ně narazíte překvapivě na každém kroku, i když si to třeba hned neuvědomíte. Vezměte si už jen to, jak podivně musí na někoho, kdo ho vidí prvně, působit vysílač na Ještědu nebo restaurace v sudu v Libverdě. Anebo historická krčma Dětenice, kde servírka hosta klidně přivítá větou: „Přišel ses nažrat, pacholku?“ Bizarních lokalit se v knize nashromáždilo více než sto. Některé vyčnívají zvláštním jménem, nezapomnělo se však ani na neobvyklou architekturu a různé netradiční sbírky a muzea. Posledním, trochu vybočujícím bonusem je legendární „chaloupka na pilíři“, kterou autor navštívil těsně před jejím zničením.

Karpenko Vladimír, Purš Ivo

Alchymické laboratorium v obrazových a textových pramenech

Nakladatel Academia
ISBN 978-80-200-3474-8
Vazba flexi
Počet stran 580

Kniha analyzuje způsoby vyobrazování alchymického laboratoria ve třech oblastech výtvarného umění: v žánrové malbě, především nizozemské 17. století, ve vyobrazeních provázejících alchymická pojednání jak rukopisná, tak tištěná a ve vyobrazeních specializovaných technických traktátů, především těch zaměřených na hornictví a hutnictví. Metodologickým východiskem jsou jak ikonografické uměnovědné analýzy, tak i analýzy zobrazovaných námětů z hlediska dějin vědy a dobově používaných technologií. Pomocí těchto metod je nově posouzen význam těchto vyobrazení, jaký měla v sociálních a kulturních kontextech, v nichž vznikala a pro něž byla určena.

Jugel Johann Gottfried

Skrytá pokladnice přírody

Vybrané spisy chymické a hornické

Nakladatel   Malvern
Překlad        Krummer Pavel
ISBN 978-80-7530-475-9
Vazba brožovaná
Počet stran   484

Tři knihy ve své době známého montanisty a hermetického přírodovědce Johanna Gottfrieda Jugela (1707–1786) předložené v tomto sborníku mají nejlépe vystihovat autorovu filosofickou koncepci, kterou by snad bylo možné nazvat hledáním božského počátku, jeho projevů a utváření v přírodě. Upřímně, na základě bohaté zkušenosti a moudrého vhledu se autor snaží proniknout k samotnému jádru, které je nejpevněji uchováno pod příkrovem minerální říše. Opíraje se o principy hermetické vědy pokouší se Jugel podobně jako slavný spis Homérův zlatý řetěz dokázat, že samotný počátek přírody tkví v astrálních influencích, které nepřestajně proudí v celém stvoření. V odhalování onoho skrytého počátku a semene přírody dokonce spatřuje možnost prozření a duchovního rozvoje člověka.

Ze všech Jugelových knih je zřejmé, že během života navštívil důlní lokality a zajímavé geologické oblasti v Německu a v Rakouské monarchii, jakými byly pohoří Harz, Krušné hory, Krkonoše nebo Banská Štiavnica v tehdejších Horních Uhrách a některé oblasti v Sedmihradsku. Jako skutečný polyhistor obsáhl Johann Gottfried Jugel svými znalostmi různá odvětví vědy, především matematiku, fyziku, technologii, stavebnictví či kosmologii, a za své nejhlavnější obory pojal mineralogii, chemii, resp. chymii, hornictví, hutnictví, ale i měřičství a konstrukci důlních staveb.

K výběru nových knih byla využita nabídka knihkupectví Kosmas. Výběr je autorův.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.