Česká ekonomika stagnuje

Nová data o situace české ekonomiky ukazují  na to, že českému hospodářství chybí růstový impuls. Špatnou zprávou je, že vláda nemá žádné řešení a problémy má také Německo.

Zpřesněné údaje za I. čtvrtletí roku 2024 ukazují, že česká ekonomika stagnuje. Podrobnější pohled na jednotlivé výdajové komponenty (tzv. dekompozice HDP) ukazuje, že pozitivní vliv měla spotřeba domácností (rostoucí z propadů daných vysokou inflací v minulých obdobích) a také zahraniční poptávka. Na druhé straně tvorba hrubého kapitálu (investice) se propadají. To je i v souladu s nízkou důvěru podnikatelů v ekonomiku a také s dlouhodobě nízkým indexem nákupních manažerů.

Velmi varující je zejména propad hrubé přidané hodnoty (-0,7 %) v meziročním srovnání. Nejvíce totiž klesl průmysl (-1,5%).

České ekonomice očividně chybí růstový impuls. Situace je o to horší, že se týká řady zemí EU (zejména Německa, která má podle MMF stagnovat celý rok 2024) a že česká vláda není žádných pozitivních zásahů do ekonomiky schopna (a nejspíš k nim ani ochotna).

Zdroj: ČSÚ

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.