EU významně přispívá k ničení tropických lesů

Globální trhy vyvíjejí rostoucí tlak na zbývající neporušené oblasti tropických lesů a dalších ekosystémů po celém světě.

16 % celosvětového tropického odlesňování v letech 2005 až 2017, které souvisí s mezinárodním obchodem, připadlo na Evropskou unii. To je výsledek zprávy zveřejněné Světovým fondem na ochranu přírody (World Wide Fund for Nature – WWF). Podíl EU je více než dvakrát vyšší než u Spojených států (7 %), jak ukazuje statistický graf. EU předběhla pouze Čína (24 %). Ve zprávě fond použil a vyhodnotil data a nálezy z analýz satelitních snímků a studií obchodních toků.

Podle WWF byla největší oblast tropických lesů zničena dovozem sóji, palmového oleje a hovězího masa, následovaly dřevařské produkty, kakao a káva. WWF hovoří o takzvaném „importovaném odlesňování“, jehož prostřednictvím EU v roce 2017 nepřímo způsobila 116 milionů tun emisí CO2. To odpovídá více než čtvrtině emisí EU ze zemědělství v témže roce.

Tyto nepřímé emise nebyly zahrnuty do oficiálních statistik o emisích skleníkových plynů. Tropické lesy hrají rozhodující roli v globálním uhlíkovém cyklu, a tím i v globálním klimatu. Uchovávají více než 17 % uhlíku vázaného ve vegetaci a půdě po celém světě. Pokud je les ničen, oxid uhličitý (CO2) se uvolňuje do atmosféry a přispívá tak ke změně klimatu.

Tropické deštné pralesy se nacházejí v Jižní a Střední Americe, Africe, jihovýchodní Asii a Oceánii. Tři největší oblasti deštných pralesů na zemi jsou: Amazonská pánev v Jižní Americe, Konžská pánev ve střední Africe a deštné pralesy v severovýchodní Austrálii a Nové Guineji. 78 % světových tropických lesů se nachází v těchto třech oblastech. Všechny tropické deštné pralesy se vyznačují velmi vysokým stupněm biologické různorodosti.

Lidé mají z této rozmanitosti přímý prospěch: i když pouze asi 1 % všech rostlin deštného pralesa bylo testováno na jejich lékařskou použitelnost, 25 % složek v našich léčivech pochází z rostlin deštného pralesa.

Chov dobytka vede k odlesňování v Amazonii, východní Austrálii a v oblasti Chaco. Předpisy v produkčních zemích nejsou dostatečné k ochraně přírodních ekosystémů: i při nulovém nezákonném odlesňování by mohlo být legálně odlesněno 7 milionů hektarů půdy v Paraguayi, 10,5 milionu hektarů v Argentině a 88 milionů hektarů v Brazílii. O to důležitější jsou opatření na straně poptávky ve spotřebitelských zemích, včetně EU.

Příspěvek vybraných zemí k odlesňování v tropických oblastech v souvislosti s mezinárodním obchodem v období 2005 až 2017. Zdroj: Statista.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.