Vztahy mezi USA a Ruskem potřebují být postaveny na jiných základech

Summit Biden-Putin: Dnešní model vztahů odpovídá dobám studené války s jejím bipolárním uspořádáním – a vyčerpal se.

Podle ruského odborníka Konstanina Chudoleje je současná intenzifikace vztahů mezi USA a Ruskem v rámci příprav summitu Biden-Putin dobrou příležitostí nejen k řešení problémů v současných vztazích, ale může dodat dynamiku i vztahům budoucím, aby odpovídaly realitě 20. let 21. století.

Chudolej vidí současné rostoucí turbulence ve světě jako důsledek pokračující dezintegrace studenoválečného bipolárního systému. Zdůrazňují se protiklady a dochází ke střetům mezi starým a novým, což vede k zásadnímu nárůstu nejistoty a nepředvídatelnosti v mezinárodních vztazích. Platí to i pro vztahy mezi USA a Ruskem, které jsou stále postavené na základech z doby studené války a v dnešní době mohou jen těžko efektivně fungovat.

Za prvé, podobně jako v dobách vztahů mezi USA a Sovětským svazem, i dnes vzájemným vztahům Ruska a USA dominuje téma zbrojní kontroly, především té strategické. Je to logické vzhledem k arzenálu, kterým obě země disponují. Jsou zde ale i nové aspekty. V dobách studené války vedly dohody o kontrole zbraní skoro vždy ke zlepšení, například détente během 70. let. Dnes tomu tak ale není, jak ukázal příklad prodloužení dohody Start v únoru 2021. Tento trend nejspíš bude pokračovat, dohody o omezení zbrojení budou sice důležité, ale nebudou mít pozitivní vliv na vztahy obou zemí.

Autor poznamenává, že eroze dohod o kontrole zbraní z dob studené války dospěla do nevratné podoby. V budoucnu zde budou technologicky nové zbraně, je tedy třeba hledat nové dohody reflektující tuto novou realitu.

Za druhé, v dobách studené války kontrolovaly USA a SSSR celosvětový politický proces a mohly tak snadno realizovat dohody, kterých dosáhly díky svému vlivu a potenciálu. Dnes jsou zde ovšem další aktéři, kteří hrají vlastní nezávislé hry, a dohoda jen mezi Ruskem a USA nestačí. Tento problém se týká řady oblastí jako je kyberprostor, světová ekonomika či humanitární sféry, včetně zdravotní. Tedy, Rusko a USA už nemohou vyřešit problémy samy, ale dohody mezi nimi umožní hledání kooperace a sníží napětí. Že jde o realistický předpoklad ukázal dubnový Klimatický summit.

Za třetí, rozvoj bilaterálních vztahů mezi USA a Ruskem (stejně jako dříve mezi USA a SSSR) hraje ve vyjednávání disproporčně malou roli. Existující kontradikce mezi Ruskem a USA dnes nejsou antagonické (jako v době studené války), protože socio-politické systémy Ruska a USA v dnešní době jsou sice odlišné, ale nejsou ve vzájemném konfliktu, takže kompromisy mezi oběma jsou možné.

Zároveň ale dochází k zužování prostoru pro rozvoj vzájemných vztahů v politicky nepříznivém kontextu. Velký vliv mají i subjektivní faktory. Poprvé za desetiletí se politické reprezentace obou zemí vnímají jako rivalové a v jejich domácí politice na tom panuje shoda. Kontakty mezi politiky jsou mizivé, diplomatické vztahy jsou velmi omezené.

Současné propagandistické kampaně se liší od doby studené války díky technologické změně. Hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi zůstaly malé, a ještě utrpěly sankcemi a pandemií. Také v oblasti vědy, kultury a vzdělávání, zdravotní péče či vztahů mezi lidmi nebyla situace dobrá ani před pandemií. Jinak řečeno, aby se mohly zlepšit a pozitivně rozvíjet vztahy mezi USA a Ruskem, je nutné vytvořit solidní rámec společné a oboustranně výhodné kooperace. Ten dnes neexistuje.

Vztahy mezi Ruskem a USA dnes nevolají po opravě, potřebují nový model na jiném základě. Bude to vyžadovat hodně těžké práce.

Neexistuje zásadní problém, který by obě země spojoval, jako tomu bylo v době druhé světové války. Vitální zájem představuje pro Rusko a USA jen otázka kontroly zbraní, jenže právě v této oblasti panuje hodně nedůvěry a podezřívavosti.

Formování současné politiky ovlivňuje i skutečnost, že Rusko se o USA zajímá mnohem více než USA o Rusko. V USA se elity zaměřují na Čínu a tento trend bude sílit. Negativní zátěž vztahů mezi Ruskem a USA je velká, nicméně není zcela neřešitelná – na obou stranách však bude třeba politické vůle a spousty času.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.