Šéf NATO Stoltenberg varuje před Čínou

Čína „není naším protivníkem ani nepřítelem“, říká generální tajemník NATO Stoltenberg. Přesto varuje před hrozbami, které představuje rostoucí Čína.

Generální tajemník Jens Stoltenberg prohlásil, že aktuální summit NATO bude pro Alianci klíčovým okamžikem a příležitostí „otevřít novou kapitolu našich transatlantických vztahů“. Stoltenberg vyložil nabitou agendu zasedání, včetně vztahů NATO s Ruskem, které jsou podle něj „na nejnižším bodě od dob studené války kvůli ruskému modelu agresivního chování“, a také Číny, která nabízí příležitosti, ale „také představuje určité výzvy pro naši bezpečnost“.

Aliance musí podle Stoltenberga reagovat na hospodářský, politický a vojenský vzestup Číny. „Čína se k nám přibližuje. Vidíme ji v kybernetickém prostoru, vidíme Čínu v Africe, ale také vidíme, že Čína intenzivně investuje do naší vlastní kritické infrastruktury,“ uvedl Stoltenberg.

Stoltenberg dále uvedl, že Čína nesdílí hodnoty spojenců, pronásleduje menšiny ve své zemi a využívá sociální média a technologii rozpoznávání obličejů ke sledování vlastního obyvatelstva v dosud nevídaném rozsahu. „To vše se týká naší bezpečnosti a žádná země ani kontinent se s tím nedokáže vypořádat sám,“ řekl.

Normalizace vztahů s USA a iniciativa NATO 2030

Tento summit je obzvláště důležitý, protože se jedná o první setkání s novým americkým prezidentem Joem Bidenem. Slíbil, že znormalizuje vztahy mezi NATO a Spojenými státy, které byly za jeho předchůdce Donalda Trumpa velmi napjaté.

Stoltenberg připomněl ambiciózní a perspektivní iniciativu NATO 2030, jejímž cílem je posílit Alianci a zajistit, aby byla i do budoucna schopna plnit své úkoly.

Ve zprávě „NATO 2030. United for a New Era“ se uvádí: NATO vstupuje do nového a velmi odlišného strategického prostředí v období od současnosti do roku 2030. Přizpůsobení v minulosti však není zárukou budoucího úspěchu; aby NATO přežilo a zůstalo efektivní a relevantní pro potřeby svých členů, musí se opět přizpůsobit měnícím se strategickým okolnostem.

V této nové kapitole své existence zůstává základním posláním NATO, jak je stanoveno v Severoatlantické smlouvě, „chránit svobodu, společné dědictví a civilizaci svých národů, založenou na zásadách demokracie, osobní svobody a právního státu… podporovat stabilitu a blahobyt v severoatlantickém prostoru… [a] sjednotit své úsilí o kolektivní obranu a zachování míru a bezpečnosti“.

Získat potřebnou soudržnost na podporu těchto cílů však bude v nadcházejícím desetiletí pravděpodobně důležitější i obtížnější než v předchozích obdobích, a to i kvůli způsobu, jakým různí spojenci upřednostňují různé hrozby. Zatímco za studené války čelilo NATO jedné velké hrozbě a v období bezprostředně po skončení studené války nemělo žádného rovnocenného konkurenta, dnes čelí dvěma systémovým soupeřům, trvalé hrozbě terorismu, nestabilitě na jižních periferiích NATO, dramaticky se měnícímu technologickému prostředí, četným a obtěžujícím nestátním hrozbám a rizikům způsobeným člověkem i přírodou. Tyto hrozby sice potvrzují trvalý účel NATO, ale jejich pluralita a rozdílná váha, kterou jim spojenci přikládají, také ztěžuje proces dosažení shody na prioritách. Vedle toho občas dochází k napětí a rozdílům v základních hodnotách, které přispívají k napjatým vztahům mezi spojenci.

Politické rozdíly v rámci NATO jsou nebezpečné, protože umožňují vnějším aktérům, zejména Rusku a Číně, využívat vnitroaliančních rozdílů a zneužívat jednotlivé spojence způsobem, který ohrožuje jejich kolektivní zájmy a bezpečnost. To zahrnuje akce, které se přímo týkají tradičního geografického a funkčního poslání NATO, ale také se rozšiřují na kybernetickou, technologickou a strategicko-obchodní oblast – a dokonce i na demokratický způsob života.

Bez soudržnosti by spojenci NATO čelili těmto výzvám sami. A Evropa ani Severní Amerika nejsou při vší své síle dostatečně silné na to, aby tyto hrozby zvládly samy a zároveň se vypořádaly s rostoucím množstvím netradičních hrozeb a rizik, která ovlivňují naše společnosti.

Psali jsme:

Ilustrační foto: Autor – via Wikipedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.