Které země mají nejvíce jaderných reaktorů?

Zatímco v roce 1996 byl celosvětový podíl jaderné energetiky na výrobě elektřiny 17,5 %, v roce 2020 to bylo už jen 10,1 %.

Podle „Zprávy o stavu světového jaderného průmyslu za rok 2021“ (2021 World Nuclear Industry Status Report) klesla v roce 2020 celosvětová výroba jaderné energie o 3,9 %, a to i přes nárůst o 4,4 % v Číně, kde přibyly dva nové reaktory. V roce 2021 bylo na celém světě v provozu 415 reaktorů – o 22 méně než v roce 2011. Dalších 26 je v současné době dlouhodobě uskladněno a 53 je ve výstavbě – přibližně polovina v Číně a Indii, informovalněmecký web Statista.

Rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie a negativní nálada veřejnosti vůči jaderné energetice vyvolaná katastrofami, jako byla ta v Černobylu nebo ve Fukušimě, způsobily, že se jaderná energie stala v celosvětovém měřítku druhořadým zdrojem energie. Jaderná energetika zažívá pomalý pokles ze 17,5 % podílu na celosvětové výrobě elektřiny v roce 1996 na pouhých 10,1 % v roce 2020, protože více zemí pozastavuje nebo opouští své strategie v oblasti jaderné energetiky, než aby je rozšiřovalo.

Podle zprávy v současné době provozuje jaderné reaktory 33 zemí, ale pouze 14 z nich se o tuto technologii stále aktivně zajímá – včetně nováčků v oblasti jaderné energetiky pro rok 2020 Běloruska a Spojených arabských emirátů (viz náš článek Emiráty zahájily provoz druhého bloku jaderné elektrárny Barakah).

Nejrychleji se rozvíjející program jaderné energetiky na světě je zároveň jedním z nejmladších: Čína využívá jadernou energii od počátku devadesátých let a v současné době provozuje 52 jaderných reaktorů, z nichž 39 bylo uvedeno do provozu v posledních deseti letech. Spojené státy mezitím zůstávají největší světovou baštou jaderné energetiky: k červenci 2021 zde bylo v provozu 93 reaktorů, což je o 11 méně než v roce 2011. Navzdory poklesu je americký program uváděn jako aktivní, stejně jako japonský, který od roku 2011 zaznamenal masivní úbytek 39 bloků. Při současném počtu devíti aktivních jaderných reaktorů se očekává, že Japonsko brzy oficiálně upustí od výstavby nových jaderných zdrojů.

Pouze tři země, které měly jaderný program, dosud vypnuly všechny reaktory – Itálie v roce 1987, Kazachstán v roce 1998 a Litva v roce 2009.

Situace v ČR

Ve „Zprávě o stavu světového jaderného průmyslu za rok 2021“ se uvádí: „V České republice je v provozu šest reaktorů ruské konstrukce ve dvou lokalitách, v DukovanechTemelíně. V první z nich jsou umístěny čtyři reaktory VVER-440 V213, ve druhé dva bloky VVER-1000 V320. V roce 2020 vyrobily jaderné elektrárny 28,4 TWh, podobně jako v předchozích letech, což představuje rekordní 37,3% podíl na výrobě elektřiny.

V posledních dvou desetiletích vláda a průmysl oznámily nové iniciativy na výstavbu dalších reaktorů. V květnu 2018 bylo oznámeno, že vláda rozhodnutí odložila s tím, že potřebuje více času na vyhodnocení dopadu na rozpočet a zjištění stanoviska EU ke státní podpoře takového projektu. Dne 13. listopadu 2019 český parlamentní výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů schválil výstavbu jaderné elektrárny Dukovany II. Následně premiér Andrej Babiš uvedl, že se začne stavět v roce 2029 s prvním výkonem v roce 2036. To by vyžadovalo uspořádat výběrové řízení v roce 2021 a vybrat dodavatele do konce roku 2022, tedy o dva roky dříve oproti předchozímu předběžnému harmonogramu.

Ministr průmyslu Karel Havlíček v únoru 2020 novinářům řekl, že dodavatel by měl být vybrán do konce roku 2022. V březnu 2020 podal ČEZ Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o povolení výstavby dvou nových 1200 MW bloků v lokalitě Dukovany. V červnu 2020 vláda oznámila, že se dohodla na modelu financování, podle kterého vláda poskytne úvěr pokrývající 70 % z přibližné ceny projektu ve výši 6 miliard dolarů, zatímco společnost ČEZ bude muset uhradit zbývajících 30 %. Vláda tehdy uvedla, že je jejím záměrem vyhlásit výběrové řízení později v roce 2020.

Očekává se, že vláda připraví návrhy smluv se společností ČEZ a její dceřinou projektovou společností, které by stanovily dlouhodobou (30-40 let) dohodu o odběru z budoucí novostavby, aby projekt získal větší finanční jistotu. Navrhuje se rovněž, aby vláda byla připravena garantovat legislativní a regulační rizika projektu, takže pokud by následující vláda postupně ukončila jadernou energetiku, zavázala by se projekt odkoupit a uhradit investorovi náklady. Není jasné, jak budou smlouvy mezi státem a společností ČEZ připraveny, aby poskytly takové záruky společnosti ČEZ a menšinovým akcionářům.

Výběr dodavatele pro projekt je kontroverzní a mohl by dokonce ohrozit celý projekt. Původně se hovořilo o pěti projektech, včetně APR1000+ společnosti Korea Electric Power Co (KEPCO), přepracovaného EPR od francouzské společnosti EDF („EPR1200“), které se zatím nikde nestaví, AP1000 od firmy Westinghouse a reaktorů od China General Nuclear Power Corporation (CGN) a ruského Rosatomu. Počátkem roku 2021 však byla společnost CGN z procesu vyřazena – z bezpečnostních důvodů – a český parlament konečné rozhodnutí odložil, protože opozice požadovala, aby byl vyřazen i návrh Rosatomu. Následně vláda jednomyslně schválila usnesení a místopředseda vlády Karel Havlíček uvedl, že bezpečnostní posudek dostanou pouze dodavatelé z Francie, Jižní Koreje a USA.

Vláda je i nadále odhodlána pokračovat v projektu a zachovat konkurenceschopnost smlouvy o nákupu elektřiny (PPA – Power Purchase Agreement ) na úrovni 50-60 eur (61-73 dolarů/kWh). Toho však lze dosáhnout pouze výrazným zvýšením závazků státu poskytnutím stoprocentní státní půjčky, 60letou smlouvou PPA namísto 30leté a udržením nákladů na výstavbu na úrovni 4500-5000 eur (5300-6100 dolarů/kW). Původně vláda doufala, že tendr zahájí ještě před volbami na podzim 2021, ale později uvedla, že rozhodnutí přijme až příští vláda.“

Počet reaktorů v roce 2021: první a druhé místo patří tradičně USA a Francii. Třetí příčku obsadila Čína s 52 reaktory. Čína přitom byla ještě v roce 2009 na devátém místě (viz graf č. 3 na str. 13). Zdroj: Statista.

Psali jsme:

 

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.