Nedostatek surovin ohrožuje hospodářské oživení

Studie trhu se surovinami ukázala, že omezená dostupnost zvyšuje ceny. Situaci ve firmách zhoršuje i energetická krize.

Manažeři dodavatelských řetězců se potýkají s mnoha výzvami. Pokračující brexit a pandemie koronaviru měly pro logistické firmy zásadní důsledky a ztížily přepravu surovin, což způsobilo nedostatek dodávek a prudký nárůst cen.

Podle výzkumníků z firmy Inverto by to mohlo mít rozsáhlé důsledky pro hospodářské oživení. V současné době 89 % respondentů každoroční studie firmy o surovinách uvedlo, že hlásí omezenou dostupnost surovin.

Studie se zúčastnilo přibližně 100 manažerů a výkonných ředitelů pro veřejné zakázky z EU a Spojeného království. Z nich 49 % bylo ze zpracovatelského průmyslu, 16 % ze strojírenství a 11 % z automobilového trhu. Každá z těchto skupin je klíčová pro výrobu zboží, na němž závisí hospodářský růst – a pokud se potýkají se zdroji materiálů, které pro tento proces potřebují, mohlo by to po masivní recesi v roce 2020 zbrzdit pokrok ekonomiky.

Tento nedostatek zároveň způsobuje, že ceny materiálů prudce rostou a pro firmy je obtížnější dosáhnout zisku. Většina firem uvedla, že v důsledku rostoucích nákladů očekává pokles marží a zisků, a to navzdory protiopatřením.

V reakci na rostoucí ceny se mnoho firem snaží zajistit dodávky za co nejlepší cenu, analyzují dodavatelský řetězec a vytvářejí zásoby. Takto postupují dvě třetiny respondentů. To však nestačí a firmy zvažují opatření, která budou mít v příštích měsících dopad na sílu spotřebitelů.

Situace se však možná ještě zhorší. Narůstající energetická krize způsobuje, že i náklady firem dále stoupají. To je něco, co zaskočilo mnoho evropských společností.

Společnost Inverto na svém webu stručně charakterizovala aktuální problémy:

  • Vliv cen surovin se výrazně zvýšil ve všech komoditních skupinách. 76 % respondentů očekává, že ceny surovin budou v příštích 18 měsících nadále růst.
  • Nedostatek dodávek vede k přetrvávajícím problémům a nákladům. Největší riziko vidí účastníci u plastů, hliníku a železných kovů/ocelí.
  • Změny cenových dohod s dodavateli: V porovnání se studií z roku 2020 se nejvíce zvýšily denní/spotové tržní ceny jako dohodnutý cenový model s dodavateli. Většina vnímá časové rozpětí pro pevné ceny jako (silně) zkrácené. Schopnost dlouhodobého plánování se snižuje. Podniky se musí přizpůsobit krátkým cyklům vyjednávání.
  • Pandemie má dlouhodobý dopad na společnosti a veřejné zakázky: 74 % účastníků očekává úpravy v řízení rizik dodavatelského řetězce. Přibližně polovina z nich očekává vyšší úroveň zásob a zvýšené využívání dvojího/vícenásobného zásobování.

Tempo změn je překvapivé

„Volatilita na trhu se v důsledku pandemie dramaticky zvýšila a tempo změn je překvapivé. Ještě před několika měsíci byla dostupnost hliníku omezená na 17 %, ale dnes nám hrozí, že dojde, protože výroba hořčíku, který je pro hliník nepostradatelný, byla v Číně z velké části zastavena a znovu se rozbíhá pomalu,“ řekl Thibault Lecat generální ředitel společnosti Inverto.

Pro zachování marží považují tři čtvrtiny účastníků (75 %) za rozumné opatření přenesení zvýšených nákladů na vlastní zákazníky. Pouze 42 % je však optimistických, že se jim to podaří.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.