Evropa chce podpořit legální přistěhovalectví ze severní Afriky

Pružnější postupy pro vydávání povolení k pobytu, partnerství s Marokem, Tuniskem a Egyptem s cílem přilákat talenty do profesí, kde je nedostatek pracovníků – to je vize Evropské komise.

Evropská komise představila řadu iniciativ, které mají usnadnit legální pracovní migraci na stárnoucí kontinent. „Jednoduše řečeno: bez pracovní migrace se z toho nedostaneme,“ shrnul místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas. „Migrace je součástí evropské DNA“ i její historie, zdůraznil.

Navrhovaný balíček obsahuje také operativní složku. Komise chce například do konce roku navázat partnerství s Marokem, Tuniskem a Egyptem, aby uspokojila potřeby členských států a partnerských zemí v oblasti dovedností. Ve druhé fázi budou následovat Pákistán, Bangladéš, Senegal a Nigérie. Výměnou za to by EU od těchto zemí požadovala závazky v boji proti nelegální migraci.

Schinas: legální migrace má pozitivní přínos

Jak informoval web Evropské komise, soubor návrhů rovněž obsahuje konkrétní opatření, která usnadní lidem prchajícím před ruskou invazí na Ukrajině vstup na trh práce EU.

Schinas dále uvedl: „Iniciativami uznáváme, že legální migrace má veskrze pozitivní přínos: dává těm, kteří chtějí migrovat, příležitost zlepšit svou situaci a zároveň zajišťuje hostitelským zemím více kvalifikovaných pracovníků, kteří zase posílí hospodářství ve prospěch všech.“

Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Každoročně přicházejí do EU legálně dva až tři miliony státních příslušníků třetích zemí. Nelegálních vstupů je oproti tomu 125 000 až 200 000. Legální migrace má zásadní význam pro naše hospodářské oživení, digitální a zelenou transformaci a pro vytvoření bezpečných cest do Evropy. Zároveň přispívá k omezení nelegální migrace. Balíčkem zjednodušujeme proces podávání žádostí o pobyt a práci v EU a posilujeme práva rezidentů a jejich rodinných příslušníků. Jsem přesvědčena, že zavádíme solidní cestu k tomu, abychom do EU přilákali nové talenty jak v současnosti, tak i do budoucna.“

V zájmu účinnějšího rámce pro legální způsoby migrace do EU navrhuje Komise revizi směrnice o jednotném povolení a směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech.

Komise také navrhuje vytvořit první celoevropskou platformu a tzv. rezervoár talentů EU s cílem zvýšit atraktivitu EU pro státní příslušníky třetích zemí, kteří se zajímají o pracovní příležitosti, a pomoci zaměstnavatelům nalézt pracovníky s potřebnou kvalifikací.

Demografické souvislosti a hlavní výzvy

EU stárne a ubývá v ní pracující populace. Do roku 2070 se počet obyvatel v produktivním věku sníží z přibližně 65 % (stav v roce 2019) na 56 % až 54 % celkové populace EU-27.

Tyto trendy zvyšují tlak na trhy práce, což oslabuje konkurenceschopnost a hospodářský růst. Podíl obyvatelstva v produktivním věku klesá, zatímco podíl starších lidí roste. To je patrné zejména v některých členských státech. Některé regiony v EU jsou úbytkem obyvatelstva v produktivním věku postiženy více než jiné, přičemž nejvíce jsou postiženy venkovské oblasti. Klesající počet obyvatel v produktivním věku zvyšuje tlak na naše systémy důchodového zabezpečení a sociální ochrany a zpochybňuje jejich dlouhodobou udržitelnost.

Kromě toho musí EU řešit nedostatek pracovních sil v konkrétních odvětvích a regionech, a to na všech úrovních kvalifikace: zaměstnavatelé v EU se budou potýkat s nedostatkem až 28 profesí, které zaměstnávaly 14 % pracovní síly v EU v roce 2020. Mezi tyto profese patří např. instalatéři, ošetřovatelé, systémoví analytici, svářeči a řezači plamenem, řidiči těžkých nákladních automobilů a kamionů, stavební inženýři a vývojáři softwaru.

Severní Amerika a Oceánie jsou prozatím atraktivnější než EU

V současné době si vysoce kvalifikovaní občané ze zemí mimo EU častěji vybírají Severní Ameriku nebo Oceánii než EU. Prvním důležitým krokem ke zvýšení atraktivity EU byla nedávná revize směrnice o modré kartě EU, která umožní vysoce kvalifikovaným migrantům využívat lepší práva, zejména právo stěhovat se a pracovat v jiných zemích EU, a také rychlejší a zjednodušené postupy. Všechny tyto aspekty atraktivity by měly být posíleny i pro ostatní kategorie migrantů, spolu s opatřeními proti pracovnímu vykořisťování a diskriminaci. V mezinárodním kontextu, který se vyznačuje rostoucí konkurencí v oblasti dovedností a talentů, je výzvou také sladění poptávky a nabídky pracovních sil. Dvěma současnými překážkami jsou dlouhé a složité imigrační postupy a rozdílné požadavky v jednotlivých členských státech a obtížné propojení talentů ze zemí mimo EU s potenciálními zaměstnavateli v členských státech.

Každopádně legální migrace zůstává v kompetenci členských států, které rozhodují o množství legálních migrantů, které chtějí přijmout.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.