Co kdyby naše ekonomika oceňovala věci, na kterých skutečně záleží?

„Ekonomie zatím měří cenu všeho a hodnotu ničeho, to se musí změnit,“ říká ekonomka Mariana Mazzucatová ve svém komentáři.

Posedlost HDP

Patologická posedlost HDP podkopává to, čeho si ceníme nejvíce: života jako takového. V roce 2020 se světový HDP zvýšil o 2,2 bilionu dolarů, protože vlády zvýšily své vojenské výdaje; zároveň svět stále nevyčlenil pouhých 50 miliard dolarů potřebných na očkování světové populace.

Co kdybychom se rozhodovali podle toho, čeho si skutečně vážíme? Vycházeli bychom z hlavního cíle, kterým je zdraví pro všechny, a určili způsoby, jak ho dosáhnout.

V politické příručce Rady WHO o oceňování zdraví pro všechny navrhujeme tři zásady, kterými by se toto úsilí mělo řídit. Prvním z nich je ocenění zdraví planety prostřednictvím ochrany integrity základních společných zdrojů, jako je voda a vzduch, a respektování ekologických limitů, na nichž v konečném důsledku závisí lidské zdraví a blahobyt. Druhou zásadou je ocenit sociální základy a činnosti, které podporují distributivní spravedlnost. To znamená prosazovat rozmanitost a investovat do sociální a fyzické infrastruktury, aby se podpořily potřebné osoby a umožnil se rozvoj komunit. Třetí zásadou je brát lidské zdraví vážně tím, že každému zajistíme, aby se cítil dobře po fyzické i emocionální stránce, a že každému poskytneme nástroje, aby mohl žít důstojný život plný příležitostí ve zdravých komunitách.

Co by bylo třeba udělat pro vytvoření ekonomiky, která by sloužila těmto cílům? Zaprvé je třeba si uvědomit, že žádný ukazatel nemůže zachytit všechny rozmanité aspekty zdraví pro všechny, zejména monolitický a značně zkreslující ukazatel, jako je HDP. Měli bychom podniknout kroky k vytvoření mechanismu pro globální sběr dat a analytického rámce, který by upustil od těchto hrubě zjednodušených měřítek (zde Mazzucatová odkazuje na 17 cílů udržitelného rozvoje OSN, které poskytují pevný základ pro vývoj lepších měřítek a ukazatelů; dále ekonomka zmiňuje tzv. Ekonomii koblihy).

Je nutné přehodnotit hodnotu věcí

Každý systém musí zahrnovat nové podrobné ukazatele pro ocenění zboží a služeb, které jsou nezbytné pro zdraví všech. Většina z nich je v současnosti opomíjena, od pěstování potravin, vaření a úklidu až po péči o děti a další neplacené domácí a sousedské práce, které většinou vykonávají ženy.

Prvním zásadním krokem je přehodnocení hodnoty věcí. Aby však nové metriky vedly k rozvoji rozumnějších perspektiv, musíme současně podpořit strategické veřejné finance a posílit právní a hospodářské politické páky ve veřejném, soukromém a třetím sektoru. To znamená rozšířit daňovou základnu, zavést progresivnější zdanění, zlepšit finanční gramotnost, rozšířit účast ve finančním systému, zvýšit schopnost veřejného sektoru vytvářet spravedlivé finanční rámce a odstranit finanční překážky při poskytování zdravotních služeb.

Celý článek najdete zde v němčině.

O autorce: Mariana Mazzucatová (*1968) je profesorkou ekonomie inovací a veřejné hodnoty na University College London (UCL), kde je zakladatelkou a ředitelkou UCL Institute for Innovation & Public Purpose (IIPP). Bakalářský titul získala na Tufts University a magisterský a doktorský titul na Graduate Faculty of the New School for Social Research. Je držitelkou různých mezinárodních ocenění. Časopis The New Republic ji označil za jednoho ze „tří nejdůležitějších myslitelů v oblasti inovací“, časopis Fast Company ji zařadil mezi 50 nejkreativnějších lidí v byznysu v roce 2020 a časopis Wired ji zařadil mezi 25 lídrů, kteří utvářejí budoucnost kapitalismu.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.