Summit EU naštval albánského premiéra. EU je „unavena rozšiřováním“

Balkánské zápisky se dnes věnují reakcím zemí západního Balkánu na výsledky posledního summitu EU.

Ze všech státníků ze západního Balkánu byl albánský premiér Edi Rama nejvíce rozzlobený a naštvaný na výsledky summitu EU. Dával to velice nahlas najevo, když na tiskovce se sešel on, srbský prezident Alexandar Vučić a makedonský premiér Dmitar Kovačevski s novináři.

Odcitujme výlevy těchto tří politiků, z čehož je bez komentáře naprosto jasná nynější situace vztahu EU k zemím západního Balkánu.

Edi Rama: „Je znepokojující, že ani pandemie ani tragická válka hrozící přerůst ve světovou, nevedou ke sjednocení. Problém není v tom, že každý z nás žije v jiném poschodí, měli bychom se sejít aspoň v obýváku.“

Začal pateticky až květnatě a jako bývalý profesor malířství na akademii umění obrazně. Přistál na zemi, aby v narážce zareagoval na jeden z nejproblematičtějších bodů jednání: „Nejde pouze o problém s Bulharskem. EU je unavena rozšiřováním.“ Mluvil pak o svých pocitech v centrále EU: „Návštěvou v Bruselu se cítím být Evropanem. Příjemný pocit, ale zároveň mám špatný pocit, že se nacházím jako návštěvník v rozděleném domě, kde si nejsme rovnoprávnými občany – Evropany.“

Vrátil se k tématu Bulharska: „To, co předvádí Bulharsko, je hanba. Jak je možné, že jedna země zablokuje názory zbytku a tyto země jsou bezmocné. Povídá se, že Putin je nemocný. Nezdá se ale, že by Brusel byl ve zdravé kondici.“

Promluvil o místním hledisku: „Neničte víru Albánců v evropskou budoucnost.“ Vadí mu, že kosovští Albánci mají ztížený pohyb po Evropě: „Za dob jugoslávské diktatury mohli Kosované svobodně cestovat. Po osvobození je osvoboditelé drží doma jako rukojmí.“

Nakonec Rama obhajoval pozici Srbska k embargu: „Nechtějte po Srbsku, aby se připojovalo k sankcím vůči Rusku. Mějte pro ně pochopení.“

Dodejme, Edi Rama se pro svá stanoviska dostal do velkého konfliktu s bulharskými představiteli. To má dnes velkou dohru ve vzájemném obviňování na sociálních sítích a přesvědčování o správnosti názoru.

Za vše může Macron

Francouzský prezident přišel v rámci předsednictví EU s návrhem pro vyřešení sporu mezi Severní Makedonií a Bulharskem. Jak známo Bulharsko považuje Severní Makedonii za umělý útvar vzniklý díky Titově iniciativě. Tito měl z Bulharů žijících na území tehdejší Makedonie vytvořit samostatný makedonský národ a autonomní státní útvar.

Emmanuel Macron ve snaze vyjít oběma zemím vstříc navrhl, aby Severomakedonci změnili ústavu a do ní vepsali větu o „občanech žijících uvnitř svých hranic, kteří jsou součástí jiného národa.“ Dnes o tomto návrhu jedná bulharský parlament a zdá se, že je pro poslance přijatelný.

Něco takového pochopitelně ale u Severomakedonců narazilo na velký odpor. Premiér Dmitar Kovačevski se ještě v Bruselu na tiskové konferenci ozval a byl rozhořčený nad způsobem vyjednávání v EU: „Jak se jen mohou bilaterální otázky stát multilaterálním problémem!“ Vadí mu, že přijetí není váženo zásluhovostí, ale politickým úsudkem jako v případě Ukrajiny a Moldávie.

Nepřijetí Macronova návrhu znamená, že Severní Makedonie a s ní Albánie se nemohou stát kandidátskými zeměmi EU.

Lamentace premiéra Kovačevského nad daným stavem pokračovala: „Nesmíme připustit, aby Severní Makedonie a Albánie, stejně jako celý region přešlapovaly na místě. Je to jen proto, že jedna země EU (Bulharsko) nedokáže koordinovat a zajistit odstranění blokády naší cesty do EU.“

Důvodů pro společná stanoviska Albánie a Severní Makedonie je několik. Vyjmenujme dva. Jednak již v minulosti slíbil Edi Rama, že Albánie do EU nevstoupí bez Severomakedonců. Druhou věcí je skutečnost, že v Severní Makedonii žije velmi početná albánská menšina zastoupená svými představiteli v parlamentu. Také ministr zahraničí je Albánec.

Jen krátce o srbském prezidentovi. Aleksandar Vučić vystoupil velice diplomaticky a nepouštěl se do žádné kritiky. Jeho neaktivnost byla velice nápadná. Sám to vysvětlil jako zkušený znalec vyjednávání s administrativou EU: „Nesmíme plakat a naříkat. Nic to na věci nezmění. Nezbývá než na sobě usilovně pracovat. Musíme se sami změnit a vytvořit kolem sebe lepší prostředí a pro občany lepší životní úroveň. Znamená to vylepšit otázky soudnictví, spravedlnosti, vlády práva a demokracie.“

Ostatně jeho slova potvrdil již zmíněný Edi Rama, který promluvil o pozitivním významu konceptu Otevřený Balkán, což je ekonomická a politická zóna na způsob EU zatím mezi Albánií, Srbskem a Severní Makedonií.

Ilustrační foto: Government da United States, Public domain, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.