Irsko usiluje o chráněné zeměpisné označení pro své hovězí maso

Zelený ostrov na západ od Velké Británie je proslulý kvalitou svých potravin. Mezi jeho speciality patří hovězí pocházející ze zvířat krmených trávou, u něhož Irsko nyní usiluje o získání chráněného označení.

Irská kuchyně je známá svou kvalitou a čerstvostí. Populární jsou rybí pochoutky a mořské plody, z příloh pak především brambory, na kterých je irská kuchyně v podstatě postavena a jejichž nedostatek v minulosti způsobil několik hladomorů. Vzhledem k vydatným srážkám a příznivému klimatu je Irsko, coby zelený ostrov luk a pastvin, zásobárnou kvalitního jehněčího, vepřového a hovězího masa. Právě hovězí se z Irska intenzivně vyváží a jeho kvality znají po celém světě.

K tomu, aby irské hovězí chované na trávě získalo chráněný status, je třeba schválení ze strany Evropské unie. Značkou kvality a jedinečnosti je tzv. chráněné zeměpisné označení (CHZO). O co jde? Jedná se o ukazatel se vztahující se na produkty, které se mohou pochlubit určitou jakostí a jsou unikátní svým zeměpisným původem. Označení odkazuje na region, konkrétní lokalitu nebo ve výjimečných a řádně odůvodněných případech i na zemi původu. Označený výrobek má pak jakost, pověst nebo jiné vlastnosti s tímto zeměpisným původem související. Je též důležité, aby některá fáze výroby (výroba samotná, zpracováni nebo příprava) potraviny nebo zemědělského výrobku proběhla ve vymezeném regionu. Nejznámějším příkladem tohoto označení je šumivé šampaňské víno, které může oficiálně pocházet pouze z oblasti Champagne ve Francii.

Ministr zemědělství Irské republiky Charlie McConalogue informoval tamní vládní kabinet o žádosti o status CHZO a o jednání, které probíhalo mezi jeho ministerstvem, potravinářskou organizací Bord Bia zřízenou irským parlamentem v roce 1994 a jejich britskými protějšky. Při konzultaci bylo dohodnuto, že žádost se bude týkat celého ostrova. Evropská komise byla o této dohodě zpravena a bude informovat o dalším postupu. Nyní bude následovat tříměsíční konzultační období včetně důkladného prověřování a inspekce kvality masa. Irská vláda doufá, že kontrola Evropské komise bude postupovat rychle a bez prodlev a že irské hovězí maso chované na trávě bude zaregistrováno co nejdříve. Tento postup by byl v souladu s irským vládním programem spočívajícím v práci na vývoji marketingových nástrojů pro podporu irského potravinářství v rámci EU. Úsilí ohledně hovězího ovšem paradoxně přichází zároveň s vládními jednáními o cílech snižování emisí pro všechna odvětví včetně zemědělství (zde o 22-30%).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.