V roce 2020 připadalo jedno auto na každé dva obyvatele EU

Pokud jde o počet osobních automobilů na 1 000 obyvatel, nejnižší počet zaznamenaly východní členské státy, zatímco západní členské státy vykázaly vyšší míru, avšak s určitými výraznými regionálními rozdíly.

V roce 2020 připadalo v EU na jednoho obyvatele 0,53 osobního automobilu. Na regionální úrovni existovaly v rámci EU značné rozdíly ve vlastnictví osobních automobilů: kromě dvou extrémních hodnot (Valle d’Aosta a Mayotte) byla nejvyšší regionální míra (autonomní provincie Trento) téměř sedmkrát vyšší než nejnižší (Peloponés), informoval Eurostat.

Zdroj: Eurostat.

V roce 2020 byly v Itálii zaznamenány tři z pěti nejvyšších stupňů motorizace (počet osobních automobilů na 1 000 obyvatel): Valle d’Aosta (1 787), autonomní provincie Trento (1 285) a autonomní provincie Bolzano (871). Další dva byly zaznamenány v nizozemském Flevolandu (857) a finském regionu Ålandské ostrovy (840).

Tyto regionální míry jsou často spojeny s ekonomickou situací, ale mohou být ovlivněny i specifickými okolnostmi: vysoká míra automobilizace v údolí Valle d’Aosta je ovlivněna daňovými předpisy a vysoká míra automobilizace ve Flevolandu souvisí s jeho polohou v blízkosti většího města.

Na druhé straně nejnižší míra motorizace byla zaznamenána ve dvou francouzských (zámořských departementech) a třech řeckých regionech: Mayotte (72), Peloponés (186), Francouzská Guyana (209), střední Řecko (238) a severní Egejské moře (261).

Míra motorizace užitkových vozidel

Zcela odlišný je obrázek u užitkových vozidel (nákladní automobily, silniční tahače a speciální vozidla s výjimkou přívěsů a návěsů), kde nebyly pozorovány žádné systematické rozdíly mezi západoevropskými a východoevropskými regiony. Podíl užitkových vozidel na celkovém počtu silničních vozidel v daném regionu závisí na několika faktorech. Mezi ně patří regionální dopravní systémy a infrastruktura pro různé druhy nákladní dopravy, jako jsou dálnice, železniční tratě, kapacita přístavů a letišť. Svou roli hrají také ekonomické charakteristiky regionu. Převažuje v regionální ekonomice zpracovatelský průmysl nebo služby? Nebo se region nachází na klíčových evropských koridorech nákladní dopravy?

Dvanáct z patnácti regionů EU s nejnižším podílem užitkových vozidel na všech typech vozidel se nachází v urbanizovaných oblastech Německa (v rozmezí 7,4 % až 9,7 %). Vzhledem k nedostatku údajů za rok 2020 pro Řecko (které mělo v roce 2019 nejvyšší podíly užitkových vozidel na celkovém počtu vozidel) se nejvyšší podíly užitkových vozidel na celkovém počtu vozidel v roce 2020 nacházejí ve Španělsku (9 z 15 regionů s nejvyššími podíly), a to v rozmezí od 25,4 % (Kanárské ostrovy) do 19,4 % (Katalánsko).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.