Minimální příjem: účinnější podpora potřebná pro boj proti chudobě a podporu zaměstnanosti

Evropská komise nedávno vyzvala členské státy, aby v rámci stávajícího závazku snížit chudobu a sociální vyloučení v Evropě modernizovaly své systémy minimálního příjmu. 

Navrhované doporučení Rady o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím aktivní začlenění stanoví, jak mohou členské státy modernizovat své systémy minimálního příjmu, aby byly účinnější, vymanily lidi z chudoby a zároveň podporovaly začlenění práceschopných osob na trh práce, uvedla na svém webu Evropská komise.

Minimální příjem je peněžní dávka, která pomáhá domácnostem, které ji potřebují, překlenout mezeru do určité výše příjmu, aby mohly platit účty a žít důstojný život. Jsou důležité zejména v době hospodářského poklesu, neboť pomáhají zmírnit pokles příjmů domácností těch nejpotřebnějších, a přispívají tak k udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Obecně jsou doplněny věcnými dávkami umožňujícími přístup ke službám a cílenými pobídkami pro přístup na trh práce. Systémy minimálního příjmu tak nejsou pasivním nástrojem, ale slouží jako odrazový můstek ke zlepšení vyhlídek na začlenění a zaměstnání. Dobře koncipované systémy minimálního příjmu zajišťují rovnováhu mezi snižováním chudoby, poskytováním pobídek k práci a udržením udržitelných rozpočtových nákladů.

Minimální příjem a záchranné sociální sítě musí zahrnovat dostatečné pobídky a podporu pro příjemce, kteří mohou pracovat, aby se znovu začlenili na trh práce. Jejich koncepce by proto měla také pomoci plně využít potenciál ekologické a digitální transformace tím, že podpoří přechod na trhu práce a aktivní zapojení u znevýhodněných osob.

Sociální a ekonomické výhody přiměřených a cílených sociálních záchranných sítí se staly ještě důležitější během omezení volného pohybu osob v souvislosti s pandemií COVID-19. Přiměřený minimální příjem je nanejvýš důležitý i v současné situaci rostoucích cen energií a inflace po ruské invazi na Ukrajinu, protože příjmová opatření se mohou zaměřit konkrétně na zranitelné skupiny.

Návrh napomůže tomu, abychom dosáhli sociálních cílů EU do roku 2030, tedy snížili počet osob ohrožených chudobou vyloučení nejméně o 15 milionů, jak je stanoveno v akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv. Pomůže rovněž členským státům dosáhnout cíle, podle kterého by alespoň 78 % obyvatelstva ve věku 20 až 64 let mělo být zaměstnáno.

Souvislosti

V roce 2021 byla v EU chudobou nebo sociálním vyloučením ohrožena více než pětina lidí, tedy celkem 94,5 milionu osob. Sociální záchranné sítě hrají klíčovou roli při podpoře těchto osob a případně jim pomáhají při jejich (opětovném) vstupu na trh práce. Je však zapotřebí účinnějších systémů sociální ochrany, neboť přibližně 20 % osob bez práce a ohrožených chudobou nemá nárok na podporu minimálního příjmu, a odhaduje se, že 30 až 50 % oprávněných osob podporu minimálního příjmu nepobírá.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.