Vučić připravuje Srby na „neformální uznání“ Kosova: „Jsme příliš malá země, abychom mohli bojovat s velmocemi“

Balkánské zápisky se věnují poslednímu projevu srbského lídra, který naznačuje možnost výměnného obchodu– Kosovo za členství v EU.

Srbský prezident se v sobotu 8. října dopoledne v televizním projevu obrátil k národu. Vzhledem k tomu, že tak činí často, zdálo se, že půjde pouze o projev sumarizující účast na summitu v Praze a posilující jeho vnitropolitickou pozici.

Tentokrát se však skutečně jednalo o závažný projev týkající se vnitřní politiky země se zahraničněpolitickými důsledky. Projev tematicky obsahoval také ekonomické otázky především energetiku a zbrojní průmysl, ale hned začátek projevu byl věnován nejzávažnějšímu problému – Kosovu.

Uvádíme části jeho vystoupení, které přenesla víceméně v doslovném znění srbská média. O novém navrhovaném řešení Kosova se již v Zápiscích psalo (viz „Dohoda o Kosovu na způsob dvou německých států v roce 1972“). Jde o návrh Německa a Francie, jehož existenci zatím Vučić pouze jen zmiňoval a neuváděl detaily. Nyní opět neuvedl detaily návrhu, ale nastínil, jak chce prezident a srbská vláda k tomuto návrhu přistupovat.

„Je před námi návrh dvou největších evropských velmocí Francie a Německa. Návrh bez bližší specifikace představuje naši toleranci členství Kosova v OSN, což má být odměněno urychleným přijetím do EU a ekonomickými výhodami. Nemusíme formálně uznat Kosovo a nebudeme bránit jeho členství v dalších mezinárodních institucích. Již jsem hovořil o tom, že z důvodu naší Ústavy, ale nejen proto je členství Kosova v OSN nepřijatelné. Ponese to své důsledky.“

„Nelze jen tak zahodit návrh dvou velmocí, ale je jinou otázkou, zda to přijmout. Největší chybou bylo, že jsme přistoupili na to, že problém Kosova řeší EU… Přitom, co se týče Sdružení srbských obcí v Kosovu, v tomto ohledu kosovské orgány neučinily nic, a přitom jim země Kvinty vyjdou ve všem vstříc. Nehledě na to, že každodenně máme problémy v Kosovu s vměšování Prištiny do života v severní části (žije zde srbská menšina), i když na to nemají žádné mezinárodní oprávnění.“

„Evropa má v úmyslu mimo jiné urychleně takto vyřešit otázku Kosova a tímto způsobem chce smést ze stolu všechny Putinovy argumenty.“

„Jde každopádně o to, aby se Kosovo stalo členem OSN. Také aby Srbsko nebylo poníženo a donucováno, aby formálně přiznalo Kosovo. Tím bychom ale v tichosti dali signál, že se vším souhlasíme.“

„Chápeme, že mezinárodní právo bylo již dávno pošlapáno, poničeno a že existuje pouze právo silnějšího. Nám nezbývá, než se stále odvolávat na toto právo, přestože budeme v tom osamocení. Dodržujeme právo do všech jeho detailů.“

„Budeme pokračovat v našem úsilí i přes obtíže, neboť velmoci každé naše rozhodnutí napadnou. Jsme přespříliš malí, abychom se s nimi srovnávali v síle a vlivu. Budou nás chtít oklamat, že vše se děje kvůli Rusku a Putinovi. Nelze si představit, jakou hloupost ještě přijdou.“

„Dokud jsem u moci a vládne tato vláda, Kosovo neuznáme.“

Poznámka:

 Vučićovo vystoupení k národu je významné tím, že k němu došlo po summitu v Praze, kde se zřejmě odehrál další nátlak na srbského prezidenta. Toleranci návrhu podstatně ovlivnil neúspěch Ruska na Ukrajině. Srbská vláda a prezident byli dotlačeni k tomu, aby nebránili uznání Kosova jako samostatného státu. Dojde tak v podstatě k „neformálnímu“ Kosova uznání ze strany Srbska.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.