Spojené království by letos v zimě mohlo čelit tříhodinovým výpadkům proudu

Ve Spojeném království rezonuje médii vyjádření energetické společnosti o možnosti plánovaných výpadků elektrického proudu, pokud země nebude schopna dovážet elektřinu.

Evropské země vypracovávají zimní pohotovostní plány pro oblast zásobování energiemi. Hovoří se i o zavedení přídělového systému či omezení vývozu energie do jiných zemí. Svým energetickým potenciálem se intenzivně zabývá i Spojené království Velké Británie a Severního Irska. National Grid plc je britská nadnárodní energetická a plynárenská společnost se sídlem v Londýně. Ve svých vyjádřeních nyní společnost varuje, že by britské království letos v zimě mohlo čelit plánovaným výpadkům elektřiny v domácnostech i firmách, pokud nebude schopno dovážet energie (převážně) z Evropy a bude tak mít problém zabezpečit dostatek dovozu plynu pro pohon svých plynových elektráren. Britská premiérka Liz Trussová ve svém vyjádření kontinentální Evropu vyzvala, aby „udržela vývoz energie“ do Spojeného království v průběhu zimy. Premiérka pravděpodobně v této věci vyvine tlak i na britskou vládu. Možnost nastolení přídělového systému zatím odmítá.

Nedostatek plynu v Evropě a také problémy s údržbou několika francouzských jaderných elektráren zvýšily riziko, že obyvatelům i společnostem v zemi bude chybět potřebná energie. Tuto situaci zástupci National Grid sice považují za spíše nepravděpodobnou, ale zároveň ji pro letošní zimu nevylučují. „Znamenalo by to, že někteří zákazníci by mohli být bez proudu po předem definovanou dobu během dne – obecně se předpokládá, že to budou 3 hodinové bloky“. Britští energetici doslova tvrdí, že bezprecedentní a nejistá situace v Evropě je vede k tomu, aby brali v úvahu řadu scénářů. „Potenciál výpadku dodávek plynu v kontinentální Evropě by mohl mít ve Velké Británii řadu dominových dopadů a vytvářet rizika spojená se schopností Velké Británie dovážet z kontinentální Evropy,“ uvádí National Grid. Pokud by nedostatek plynu znamenal, že by Spojené království bylo nuceno omezit dodávky, upřednostnily by se domácnosti a úspory by tak nejprve dopadly na velké průmyslové uživatele a elektrárny.

Kde přesně získává Spojené království ropu a zemní plyn? Země ho zčásti produkuje sama s využitím zásob v Severním moři. Další zásoby pak dováží z Norska, Spojených států, Ruska, Dánska, Francie a Belgie. Rusko z toho uspokojuje pouze asi 3 procenta britských potřeb plynu, přesto má ale krize v souvislosti se zásobováním Evropy plynem z Ruska na království velký dopad. Přerušení ruských dodávek do Evropy totiž přispělo ke zvýšení cen a obecně tak ztížilo Spojenému království schopnost opatřit si plyn. Odborníci tedy tvrdí, že schopnost Británie zajistit dodávky bude záviset na tom, zda země bude zvládat přitáhnout export z Evropy a též zkapalněný zemní plyn (LNG) ze zemí, jako je Katar a Spojené státy. „Máme nástroje potřebné k zajištění bezpečnosti a integrity plynárenského systému v případě nouze v oblasti dodávek plynu,“ uvádí zástupci National Grid. Mezi první opatření budou patřit pokusy „přilákat“ více dodavatelů plynu do soustavy nebo přimět velké uživatele plynu ke snížení poptávky.

 

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.