Tažení týdeníku Forum proti svobodě projevu neustále zesiluje

Miroslav Tejkl ukazuje na jeden ze současných příkladů omezování svobody projevu.

Kdysi po druhé světové válce si posteskl myslím německý pastor Martin Niemoller, odpůrce nacistů :

„Nejdřív přišli pro komunisty,
a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista.

Pak přišli pro Židy,
a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid.

Pak přišli pro odboráře,
a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář.

Pak přišli pro katolíky,
a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant.

Pak přišli pro mě

a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat.“

Týdeník Forum 24 neustále přitvrzuje ve svém boji proti nesprávně smýšlejícím.

V posledním čísle tohoto týdeníku jistý politolog Andrej Ruščák přispěl se svou troškou do mlýna. Název jeho článku zní sice jen „Kdo se odvolává na Lenina, souhlasí s masovými vrahy“, ale jeho obsah je ještě tvrdší a nesmlouvavější. Varuje kohokoli, kdo se třeba i jen jednou a sebemírněji zmíní pozitivně o Leninovi, že musí být trestně stíhán.

Píše přímo: „Kdo jakkoli, byť maličko obhajuje Lenina nebo se o něm jenom jedinkrát pozitivně zmíní, se dopouští trestného činu a kromě toho ztrácí veškerý nárok na to, aby se s ním zacházelo jinak než jako s hrozbou a nepřítelem.“

Ruščák není sice právník, ale minimálně maluje svět, jaký by si přál on sám, kdyby to bylo na něm. Takže podle něj by si zřejmě měl dát pozor, co říká, třeba i nějaký autor článku z oblasti ekonomické historie (jedno jakého vlastního světonázoru), který by zmínil oceňujícím a pozitivním způsobem Lenina za zavedení Nové ekonomické politiky v roce 1921 v sovětském Rusku.

I jemu by zjevně mělo hrozit trestní stíhání.

A na konci svého článku se už dokonce rozvášnil tak, že jakékoli pozitivní vyjádření o marxistické ideologii a Marxovi samotném, by podle něj mělo znamenat trestní stíhání.

I když téma Marx a marxismus dnes ustoupilo do pozadí, univerzitní a akademičtí levicoví intelektuálové píšící např. do čtvrtečního Salónu Práva by si zřejmě měli pro jistotu dávat napříště setsakra pozor, co říkají.

Ruščák bdí…

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.