Bestseller Jak jsme se stali kolonií vyšel v aktualizovaném anglickém vydání

1989: Kniha Ilony Švihlíkové vyšla v nové, aktualizované a anglické edici pod názvem How the Czech Republic Became a Colony? Kniha shrnuje ekonomický a sociální vývoj po roce 1989.

Kniha Jak jsme se stali kolonií vyšla v češtině v roce 2015 a stala se bestsellerem, protože se dotkla tématu, které bylo tabu. Úspěšně podkopala mýtus o „úspěchu transformace“ a ukázala, že postavení České republiky ve světové ekonomice je neudržitelné a pro její občany nevýhodné. Navíc upozornila na zájmy některých aktérů, kteří stojí za transformační politikou, a na tendenci zachovat politiku levné práce, z níž měly prospěch určité skupiny. S touto knihou jsem procestovala celou Českou republiku, protože se zdá, že nadšení čtenářů pro debaty nebralo konce. Široký zájem o knihu odráží hlubokou nespokojenost skrytou v české společnosti. Slovo „kolonie“ se od té doby dostalo do slovníku některých politiků a témata, jako je odliv dividend, rozdíl ve mzdách a role nadnárodních společností, jsou nyní zahrnuta do „mainstreamových“ diskusí a nejsou již vnímána pouze jako „komunistická kritika“.

Tato elektronická kniha není pouhým překladem originální verze do angličtiny. Respektuje pohled zahraničního čtenáře, pro kterého mohou být souvislosti zcela nové, a zahrnuje aktuální vývoj až do dubna a května 2022.

V této elektronické knize je zahrnuto rozpětí více než třiceti let. Po stručném představení centrálně plánovaného hospodářství, jeho specifik a postavení Československa ve východním bloku se pozornost přesouvá k procesu transformace. Transformační proces byl silně ovlivněn neoliberální ideologií a Washingtonským konsensem. Neúspěchy transformačního procesu se rychle staly zřejmými, ale opuštění „cesty závislosti“ se ukázalo jako velmi obtížné.

V následujících kapitolách je popsán vývoj české ekonomiky s ohledem na její postavení a kategorii v rámci mezinárodní dělby práce, strukturální změny v ekonomice, levnou pracovní sílu a všechny znaky závislé ekonomiky. Je naznačeno, že Česká republika je – politicky i ekonomicky – kolonií, což dalo název této knize. V rámci knihy je zdůrazněna provázanost jednotlivých rysů. Mezi tyto rysy patří odliv dividend, mzdový strop, vysoké zapojení přímých zahraničních investic, nadnárodní korporace a vliv zahraničních zájmů. Společně vytvářejí jasný obraz a představují sociálně-ekonomický model, který je již dávno překonaný.

Dále byl zohledněn politický kontext České republiky, zejména pád levicových stran, které ztrácely půdu pod nohama a po parlamentních volbách v roce 2021 vypadly z parlamentu. Politická situace je představena pomocí hlavních trendů a tendencí, aby čtenáře nenudila mnoha, pro ně neznámými politiky.

Elektronická kniha obsahuje také řadu tabulek a obrázků, které ilustrují vývoj některých ekonomických ukazatelů v čase, například vývoj minimální mzdy. Nabízejí také srovnání s jinými zeměmi, například v kategorii odlivu dividend.

Sociálně-ekonomický vývoj České republiky je zasazen do rámce vývoje světové ekonomiky a hlavních dobových ideologií. Analyzována je tak éra globalizace a její pozadí. Dále jsou diskutovány dopady velké recese a pandemie COVID-19 na mezinárodní dělbu práce. Česká republika je silně ovlivňována vnějšími faktory a trpí dlouhodobou neschopností prezentovat a realizovat ekonomické strategie jednající v jejím vlastním zájmu. Takové strategie by směřovaly k získání důstojnějšího postavení ve světové ekonomice, mzdové konvergenci a strategičtějším cílům, jako je soběstačnost v produkci potravin. Všechny tyto kroky by samozřejmě vyžadovaly nejen pochopení současných změn ve světové ekonomice, ale také provádění moderní průmyslové politiky.

Novou publikaci si můžete u nás prolistovat. Kniha je v angličtině k dispozici ke stažení zde. 

Kniha vyšla díky péči transform!europe.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.