EU s 27, 30 nebo 36 státy?

Hlasy volající po rozšíření EU sílí.

Evropská komise nedávno přijala balíček týkající se rozšíření na rok 2022, v němž podrobně posoudila aktuální stav a pokrok, jehož dosáhly země západního Balkánu a Turecko na cestě k Evropské unii, informoval portál Evropské komise.

Při prezentaci letošního balíčku, který se skládá ze sdělení o politice rozšíření EU a výročních zpráv, komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi uvedl: Politika rozšíření Evropské unie je geostrategickou investicí do míru, stability, bezpečnosti a socioekonomického růstu našeho evropského kontinentu. Naše zprávy nabízejí věcné a spravedlivé posouzení a jasné pokyny, které našim partnerům umožní přesně určit, kde mají v provádění reforem zvýšit tempo, aby pokročili vpřed. Neexistuje žádná alternativa a je v našem společném zájmu urychlit proces integrace, počínaje západním Balkánem, kde již mnoho let investujeme, abychom jej přiblížili EU.“

Rozšiřování na východ a reformy EU

O výrazné rozšíření Evropské unie se zasazuje i německý kancléř Olaf Scholz, uvedla Tagesschau. „Evropská unie 27, 30, 36 států s více než 500 miliony svobodných a rovnoprávných občanů může ve světě působit ještě silněji,“ řekl politik SPD na sjezdu Strany evropských socialistů (PES – Party of European Socialists) v Berlíně.

V současné době má EU 27 členských států s celkovým počtem téměř 450 milionů obyvatel. „Skutečnost, že se EU nadále rozrůstá směrem na východ, je pro nás všechny přínosem,“ zdůraznil Scholz. Kandidáti na přistoupení, jako je Ukrajina, Moldavsko, státy západního Balkánu a výhledově i Gruzie, by však museli splnit kritéria pro přistoupení.

Scholz znovu vyzval k reformám samotné EU, aby byla „vhodná“ pro budoucnost. Aby se zabránilo blokování, je podle něj třeba postupně přejít k většinovému rozhodování „v zahraniční politice a také ve finanční politice“.

Dále je podle Scholze nutné v EU překonat staré vnitřní konflikty. Konkrétně zmínil migrační politiku a rozdílné názory na téma financí. V oblasti přistěhovalectví řekl, že cílem musí být „zabránit nelegální migraci a zároveň umožnit legální migraci kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí“.

Scholz rovněž připomněl význam evropské soudržnosti v současné krizi.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.