Etika a integrita v Evropském parlamentu… jak jsme na tom?

Qatargate je jen špičkou ledovce nekalých praktik.

Již dva měsíce se korupce v Evropském parlamentu dostává na titulní stránky novin, europoslanci jsou zbavováni poslanecké imunity, vydávají se velkolepá prohlášení o nulové toleranci korupce a přicházejí plány a usnesení slibující bezúhonnost a odpovědnost. Skandál se však stále rozšiřuje, upozorňuje na svém webu skupina The Left (Levice) z Evropského parlamentu.

Pochopit, co se vlastně dělá pro potlačení korupce v Evropském parlamentu, může být náročný úkol a člověk se může snadno ztratit ve víru prohlášení, pozměňovacích návrhů a usnesení. Zde je přehled toho, co se stalo za poslední dva měsíce, se zvýšeným důrazem na texty přijaté během únorového plenárního zasedání.

V prosinci loňského roku, kdy tento skandál vypukl, přijal Evropský parlament usnesení, v němž stanovil 15 opatření k omezení korupce a posílení integrity, odpovědnosti a transparentnosti. Mezi návrhy obsaženými v usnesení bylo zřízení parlamentního vyšetřování s cílem zjistit mezery, které umožnily skandál Qatargate, jsou tyto: zvláštní parlamentní výbor pro důkladnou reformu protikorupčních mechanismů a mechanismů integrity Parlamentu, místopředseda pověřený bojem proti korupci, povinné majetkové přiznání poslanců EP na začátku a na konci jejich mandátu, sladění vnitřních pravidel pro oznamování korupce s normami směrnice EU.

To všechno zní skvěle, že? Bohužel většinu těchto opatření zametla pod koberec předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová, která za zavřenými dveřmi připravila alternativní plán o 14 bodech.

Tento krok je v souladu s větším plánem skupiny EPP zmařit reformy, které Parlament navrhl v prosinci. Jménem skupiny Levice (The Left group) navrhla naše spolupředsedkyně Manon Aubryová během únorového zasedání rozpravu a usnesení, které by navázalo na transparentnost a protikorupční opatření.

Na stejném zasedání Parlament rovněž vyzval Komisi, aby urychleně předložila legislativní návrh na zřízení interinstitucionálního etického orgánu, který by mohl harmonizovat odpovědnost, transparentnost a protikorupční opatření pro všechny orgány EU. To Komise EU slíbila na začátku svého mandátu a nyní se očekává, že to bude do března.

Tato dvě usnesení představují pozitivní vývoj. Při posuzování pozměňovacích návrhů a návrhů předkládaných politickými skupinami si však nelze nevšimnout znepokojivých trendů. EPP například využila korupčního skandálu k válce proti nevládním organizacím a organizacím občanské společnosti a odvádí pozornost od údajně zkorumpovaných poslanců Evropského parlamentu a strukturálních mezer směrem k financování a činnosti nevládních organizací. To je zdrojem velkých obav aktivistůorganizací občanské společnosti, které se ocitly v první linii a pracují na nejzásadnějších otázkách naší doby, jako jsou lidská práva a klimatická krize, a které často stojí v čele dlouhodobých snah o zlepšení etiky a transparentnosti v politice EU.

Pravicové strany v Evropském parlamentu také využily těchto usnesení k tomu, aby se pokusily – zatím s malým úspěchem – dále omezit rozsah a schopnost Evropského parlamentu vystupovat proti porušování lidských práv. Znepokojivé je, že se reakčním silám ve sněmovně podařilo ustoupit i od některých původních závazků přijatých v prosinci 2022, jako je například zavedení povinného registru transparentnosti pro poslance Evropského parlamentu.

Navzdory těmto znepokojivým pokusům se skupině The Left podařilo navrhnout a uskutečnit významné kroky v boji proti korupci. V obou usneseních přijatých v únoru Parlament požaduje zákaz vedlejších pracovních poměrů pro poslance Evropského parlamentu, prodloužení tzv. ochlazovací lhůty (cooling off period) pro poslance Evropského parlamentu na dva roky – sjednocení se standardem Komise, posílení nezávislosti poradního výboru Parlamentu, jasné vymezení úlohy a odpovědnosti etického orgánu EU, který by měl pravomoc zahájit vyšetřování a ukládat sankce.

I když se jedná o pozitivní kroky, jsou to jen první kroky. Qatargate je jen špičkou ledovce nekalých praktik. Jediným způsobem, jak zajistit omezení korupce a zvýšit transparentnost, je radikální reforma fungování Evropského parlamentu. Budeme i nadále prosazovat reformy, které řeší strukturální problémy, jež umožnily, aby ke skandálu Qatargate vůbec došlo.

Zdroj: The Left in the European Parliament, „Ethics and integrity in the European Parliament… where are we at?“ (20.02.2023)

Psali jsme:

copyright The Left: Reprodukce textu z jakéhokoli místa na webu a obrázků nebo fotografií z fotogalerie je povolena za předpokladu uvedení zdroje, pokud není uvedeno jinak. https://left.eu/legal/

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.