Švýcaři chtějí spolupracovat s NATO, vstupovat však nikoliv

Průzkum ve Švýcarsku ukázal, že většina Švýcarů chce užší vztahy s NATO. O členství ovšem zájem nemají.

Celkem 55 % Švýcarů se zúčastnilo průzkumu „Sicherheit 2023“, který prováděla a publikovala Vojenská akademie MILAK at ETH Zurich, vzdělávací instituce pro ozbrojené složky, ve spolupráci s Centrem bezpečnostních studií v Curychu. Podle výsledků průzkumu zveřejněných v půli března nadpoloviční většina občanů věří, že švýcarská neutralita je v souladu s plánováním vojenské obrany země společně s NATO. V lednu 2023 se sbližováním s NATO souhlasilo 55 % respondentů (+10 více procentních bodů ve srovnání s lednem 2021), kdy takovýto pozitivní výsledek byl zaznamenán vůbec poprvé. Pouze jedna třetina dotázaných však podporuje myšlenku připojení Švýcarska k vojenské alianci zemí z Evropy a Severní Ameriky. Členství v evropské obranné alianci je i přesto respondenty požadováno výrazně více než dříve (pro je 35 % Švýcarů, tj o 12 procent více ve srovnání s lednem 2021).

57% většina občanů účastnících se výzkumu je stále pro švýcarskou politiku neutrality, tj. země by měla zaujmout politický postoj, ale zůstat vojensky neutrální. Jasná většina pak zastává názor, že sankce proti Rusku jsou slučitelné s neutralitou země (75 %, -2 procentní body od června 2022). Švýcarská armáda má pevnou podporu všeobecně, i co se týká současné napjaté situace. Celkově 78 % Švýcarů říká, že postup jejich země ve vojenské oblasti je v pořádku. Rok od vypuknutí války na Ukrajině jen 14 % dotázaných uvedlo, že armáda sem investuje „příliš málo“. Hlasující jsou však pesimističtější ohledně budoucnosti Švýcarska (tu vidí negativně 19 %, což je o 6 procentních bodů více oproti lednu 2022) i budoucnosti celého světa (75 %, +7 pb). Při dotazu na tři největší hrozby byla zmíněna válka a dále klimatická a ekonomická krize. Oproti roku 2019 se výrazně zvýšila důvěra v USA a výrazně klesla důvěra v Čínu a Rusko. Vstoupí někdy Švýcarsko do NATO? Zatím se zdá, že postoje k neutralitě se mírně mění ve prospěch Aliance. Podpora neutrality totiž obecně klesla o 6 procentních bodů na 91 %. Průzkum byl proveden v lednu 2023 telefonicky mezi 1 238 švýcarskými občany ze tří hlavních jazykových regionů.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.