Feminizace chudoby: Krize životních nákladů ve Francii nejvíce dopadá na ženy

Chudoba ve Francii se prohlubuje a jejími hlavními oběťmi jsou ženy a děti, varuje ve své výroční zprávě charitativní organizace.

Francouzská organizace Secours Catholique upozorňuje na zátěž, kterou pro samoživitelky a matky představuje inflace, péče o děti a zakořeněná nerovnost mezi pohlavími. Tato charita v úterý zveřejnila svůj každoroční průzkum chudoby ve Francii a uvedla, že v roce 2022 se starala o rekordní milion lidí, oproti 780 000 v předchozím roce, a to uprostřed inflační krize, která nejvíce zasáhla domácnosti s nízkými příjmy. Mezi příjemci charity byly nadměrně zastoupeny domácnosti s jedním dospělým (75 %), včetně především matek samoživitelek (25,7 %) a osamělých žen (20,9 %). Podle Secours Catholique tato zjištění odrážejí pomalý, ale trvalý nárůst podílu žen žijících v chudobě, který v roce 2022 činil 57,5 % z celkového počtu – oproti 52 % na přelomu století. Jean Merckaert, zástupce organizace, poukázal na několik faktorů, které stojí za tímto nárůstem, počínaje nárůstem rozchodů, zejména rozpadů manželství, na které ženy obvykle doplácejí nejvíce. “Když mluvíme o neúplných rodinách žijících v chudobě, v devíti případech z deseti jde o matky, jejichž skromné příjmy a příspěvky nestačí na pokrytí nákladů na péči o děti,” vysvětuje Merckaert. Dalším faktorem je přetrvávající nerovnost mezi muži a ženami na trhu práce, která znevýhodňuje ženy v průběhu jejich kariéry i po odchodu do důchodu. “Ženy jsou častěji zaměstnány na místech s nízkými příjmy a také častěji pracují na částečný úvazek,” uvedl Merckaert. “Čas věnovaný dětem a domácím pracím znamená, že mnoho žen je brzděno v kariérním růstu, a když se páry rozejdou, zůstane jim jen málo peněz na živobytí,” dodal. Nerovnost v zaměstnání se pak promítá do nižších důchodů, což vede k výraznému nárůstu počtu starších žen, které mají na konci měsíce problém vyjít s penězi. Jako další faktor, který stojí za tím, co Secours Catholique označuje jako “feminizaci chudoby”, Merckaert uvádí i mírný nárůst podílu žen mezi přistěhovalci ve Francii, zejména imigrantky z Ukrajiny.

Merckaert pak zejména zdůrazňuje fyzickou a emocionální zátěž matek samoživitelek, které se snaží vyjít s penězi a zajistit své děti. “Matky žijí v úzkosti, že jejich děti budou trpět chudobou, a dělají všechno pro to, aby ji skryly,” řekla. “Mnohé potlačují samy sebe a vzdávají se vztahů, výletů nebo dokonce řádné výživy, aby zajistily svým dětem vytápěný pokoj a školní výlety.” Zjištění charitativní organizace jsou v souladu s širším trendem, na který upozornil francouzský národní statistický úřad INSEE, který v úterý zveřejnil svou zprávu o chudobě a rostoucí nerovnosti. Údaje INSEE za rok 2021 ukázaly, že ve srovnání s předchozím rokem se pod hranici chudoby dostalo o půl milionu lidí navíc, a to zejména v důsledku přetrvávajících následků pandemie Covid-19 a ukončení vládních programů mimořádných výdajů. Tento nárůst zvýšil podíl lidí žijících v chudobě na 14,5 % francouzské populace. Inflační krize, která se projevila v loňském roce, znamená, že údaje budou v roce 2022 pravděpodobně vypadat podstatně hůře. V rámci boje proti chudobě charitativní organizace doporučuje indexovat minimální sociální dávky podle minimální mzdy a rozšířit další programy, které doplňují příjmy domácností s nízkými příjmy. Vyzývá také k širšímu úsilí o změnu způsobu, jakým je vnímán a odměňován jejich přínos pro společnost. V samostatné zprávě vydané v září ve spolupráci se sdružením AequitaZ charita upozornila na “šílenou práci”, kterou vykonávají lidé považovaní za “neaktivní” (nezaměstnané) – což je narážka na notoricky známý výrok prezidenta Emmanuela Macrona z roku 2018 o “šílených penězích”, které francouzský stát vynakládá na dávky. Patří mezi ně mnoho dobrovolníků, kteří pracují pro Secours Catholique, z nichž 70 % tvoří ženy, uvedl Merckaert. “Šedesát procent těch, kteří vyhledávají naši pomoc, jsou lidé, které statistiky označují jako ‘neaktivní’. Když se však podíváte na jejich každodenní život, uvědomíte si, že nemají ani minutu pro sebe, honí se mezi školami, lékaři, potravinovými bankami, nemocnými příbuznými a pohovory o nejisté zaměstnání”. “Když slyšíte politiky říkat, že tito lidé nás stojí celé jmění, je to špatné a nespravedlivé.”

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.