Summit Africké unie vyústil v odsouzení izraelské ofenzívy v Gaze

V etiopském hlavním městě Addis Abebě se konal summit společenství afrických zemí. Jeho vedoucí představitelé zde mimo jiné odsoudili postup Izraele při ofenzivě v Gaze a vyzvali k jejímu ukončení.

Africký kontinent se zabýval svými problémy na významném setkání. Šlo o 37. řádné zasedání summitu Africké unie, které se konalo 17. A 18. února 2024. Summit se nesl v duchu africké hrdosti a jednoty. Padaly například výzvy k oživení “ducha africké solidarity a panafrikanismu”, aby bylo možné překonat mnohé výzvy, kterým tento kontinent s 1,3 miliardami obyvatel dlouhodobě čelí. Před koncem akce se vedoucí představitelé afrických států důrazně vyjádřili k situaci v Gaze. Nejčastěji médii citovanými se následně stali odstupující předseda Africké unie Azali Assoumani (prezident Komorských ostrovů) a současný předseda Komise Africké unie Moussa Faki (politik a diplomat z vnitrozemského Čadu). Oba ocenili žalobu, kterou Jihoafrická republika podala proti Izraeli u Mezinárodního soudního dvora, a zároveň odsoudili genocidu, kterou podle nich Izrael jednoznačně páchá.

“Mezinárodní společenství nemůže zavírat oči před páchanými zvěrstvy, která způsobila chaos nejen v Palestině, ale mají katastrofální důsledky i ve zbytku světa,” prohlásil Assoumani. Moussa Faki pak uvedl, že izraelská ofenzíva je “nejkřiklavějším” porušením mezinárodního humanitárního práva, a obvinil Izrael, že “vyhladil” obyvatele Gazy. “Buďte ujištěni, že tyto útoky, které nemají v dějinách lidstva obdoby, důrazně odsuzujeme,” řekl Faki, za čož sklidil velký potlesk delegátů. “Chceme vás ujistit o naší solidaritě s palestinským lidem.” Na summitu rovněž vystoupil palestinský premiér Mohammad Shtayyeh. “Nechť se hlas Afriky a hlas vaší unie hlasitě zasazuje za svobodu Palestiny a právo jejího lidu na sebeurčení a za ztělesnění palestinského státu a jeho uznání jako členského státu OSN,” řekl ve svém projevu na summitu a dění v Izraeli označil za obdobu apartheidu. Celým průběhem summit se pak nesly obavy z konfliktů, převratů a nepokojů na africkém kontinentu. Faki mimo jiné zmínil I napětí v souvislosti s odloženými volbami v Senegalu a násilnosti ve východním Kongu, Súdánu, Sahelu a Libyi.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.