Bude o nás EU vědět vše do poslední koruny?

Aby bylo možné účinně bojovat proti praní špinavých peněz a daňovým únikům, má studie proveditelnosti „prověřit různé možnosti shromažďování informací pro vytvoření registru majetku“.

EU chce prozkoumat, zda je možné vytvořit evropský registr majetku. Deklarovaným cílem je boj proti praní špinavých peněz a daňovým únikům. Projekt má však politickou výbušnou sílu. Pokud bude registr fungovat tak, jak si to představuje EU, bude to další krok na cestě k transparentnímu občanovi, informoval německý Focus.

Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové podniká ambiciózní kroky: nejenže chce do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality EU prostřednictvím Zelené dohody, ale chce také dále zlepšit boj proti daňovým únikům a praní špinavých peněz.

oficiálním sdělení v bodě II.1.4 se dočteme: Shromažďování údajů a propojení registrů je podle práva EU klíčovým nástrojem k urychlení přístupu příslušných orgánů k finančním informacím a usnadnění přeshraniční spolupráce. Tento projekt posoudí různé možnosti sběru informací za účelem zřízení registru aktiv, který by poté mohl být začleněn do budoucí politické iniciativy.

Zaměří se na to, jak shromáždit a propojit informace dostupné z různých zdrojů o vlastnictví majetku (např. registry pozemků, registry společností, registry trustů a nadací, centrální depozitáře vlastnictví cenných papírů atd.) a analyzovat návrh, rozsah a výzvy takového registru aktiv Unie. Rovněž se zváží možnost zahrnout do registru údaje týkající se vlastnictví jiných aktiv, jako jsou kryptoměny, umělecká díla, nemovitosti a zlato.

Vítejte v roce 2030. Nemám žádný majetek, nemám žádné soukromí a život nikdy nebyl lepší…

… to je námětem ilustrace na webu autora bestsellerů, publicisty a právníka Tassilo Wallentina, který k záměrům EU napsal: „Experiment se svobodou v Evropě končí. Finanční elity kolem MMF, ECB a EU chtějí mít naprostou kontrolu nad našimi penězi. Již léta požadují vyvlastnění, sankční úrokové sazby a povinnou spotřebu. Chtějí, aby stát řídil a usměrňoval nákupní chování občanů – jako v plánovaném hospodářství. Komunistická Čína s její totální kontrolou je považována za vzor pro digitální měnu. Únikovou cestu k hotovosti je třeba odříznout zrušením hotovosti. Paternalismus, státní vzdělávací programy a totální kontrola mají ovládnout naše životy. Umělá inteligence poskytuje „státu poddaných“ nepředstavitelné možnosti dohledu.“

Transparentní občan

Německý Focus se dále ptá, zda registr majetku EU skutečně splní svůj účel. Je pravda, že tento registr ztíží zločincům praní špinavých peněz v rámci EU, ale nikoli mimo ni. Dále se plánuje zavedení horního limitu 10 000 eur pro hotovostní transakce. Pro jednotlivé občany bude stále obtížnější nakupovat nebo prodávat majetek bez státního dohledu.

Důsledky, pokud by registr skutečně vznikl, jsou zřejmé. Politicky nepohodlní občané (nejen kriminálníci) by mohli mít v budoucnu mnohem obtížnější provozování své činnosti. Mohlo by se jednat například o investigativní novináře nebo whistleblowery, kterým by hrozila cílenější represe. Kromě toho by se takový registr samozřejmě dotkl i běžných občanů, kteří by nakonec byli kontrolováni do posledního centu.

Projekt je zatím v počátcích a pouhá proveditelnost takového registru nemusí nutně znamenat, že bude nakonec realizován, uzavírá svůj článek Focus.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.