Nesmlouvavě uvážlivý postoj   

Keller bez cenzury: Jan Keller dnes píše o nesmlouvavosti současného českého premiéra…

Pokud by někdo sledoval jen povrchně naši politiku, snadno by mohl nabýt dojmu, že ti, kdo se dostali do jejího čela zvláštním řízením osudu a Ústavního soudu, jednají poněkud zmateně.

Vezměme aktuální příklad. V sobotu 23. dubna na sjezdu lidovců v Ostravě premiér Petr Fiala (ODS) mimo jiné prohlásil: „Musíme změnit energetiku, tak abychom nebyli závislí na libovůli Kremlu. Aby naše firmy a naše domácnosti měly dostatek energií a měly je za přijatelnou cenu.“ Delegáti sjezdu odměnili za tuto nesmlouvavost pana premiéra dlouhotrvajícím potleskem. Česká republika totiž utratí ročně za zemní plyn z Ruska, který jí za naprosto neuvěřitelné ceny zprostředkuje Německo, ročně více jak 200 miliard Kč. Naši politici se opakovaně vyjádřili v tom smyslu, že těmito penězi umožňujeme Moskvě vést válku proti Kyjevu, jemuž přitom dodáváme zbraně. Je projevem nesmlouvavosti pana premiéra, že chce tento válečný penězovod přetnout a v chodu nechat pouze dodávky zbraní, jež zaručí mír.

Zároveň jsme se ovšem mohli dočíst na Facebooku téhož politika, že jeho vláda do několika týdnů vypracuje strategii, jak se zbavit závislosti na ruském plynu v horizontu pěti let. Tento plán je naopak důkazem uvážlivosti pana premiéra. Při dnešních cenách dodáme za uvedenou dobu Moskvě na vedení války něco málo přes tisíc miliard, tedy přes jeden bilion Kč. Jen pět let, pak už nebudeme závislí na libovůli Kremlu ani jediný den.

Stanovisko Petra Fialy je naprosto konsekventní a přesně odpovídá postoji institucí Evropské unie. V březnu tohoto roku vyhlásila Evropská komise a potvrdil summit hlav EU ve Versailles, že v horizontu příštích pěti let dojde k postupnému ukončení závislosti EU na dovozu ruského plynu, ropy a uhlí. Od tohoto stanoviska se odvíjí uvážlivá část postoje českého premiéra.

Odkud se vzala část nesmlouvavá? V dubnu tohoto roku Evropský parlament velkou většinou odsouhlasil v rámci rezoluce „Sankce EU proti Rusku“ výzvu k absolutnímu zákazu dovozu všech zdrojů energie z Ruska včetně zemního plynu. Pro rezoluci hlasovala i většina europoslanců ODS.

Jak vidno, pan premiér odměřuje jako na lékárnických vážkách moudře uvážlivou a tvrdě nesmlouvavou část svých stanovisek. Týká se to ostatně i jeho postoje vůči celé Evropské unii. Moudře uvážlivá je jeho snaha respektovat jakákoliv stanoviska evropských institucí, i kdyby třeba nebyla kompatibilní, a dokonce si navzájem protiřečila. Tato bezmezná ochota ztotožnit se s čímkoliv, co přichází z Bruselu, je totiž pečlivě vyvážena tvrdě nesmlouvavým postojem Petra Fialy vůči Bruselu jako takovému. Formuloval jej velice pregnantně a neobyčejně prozíravě již 5. září 2014 ve svém vystoupení na 25. kongresu ODS. Zde doslovná citace ze závěru jeho vystoupení: „Kdekdo se zaklíná Evropou. Spoléhá na nějaké bruselské recepty. A které to jsou? Znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne. Na všechno má Brusel jednu odpověď. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že co funguje na národní úrovni, v Bruselu nějak selhává. Současně ale stoupá míra iracionality. Tou trpí každý, kdo se před realitou zavře do klimatizované kanceláře a nad obrazovkou počítače spřádá plány, jak vylepšit naše životy. Nefunguje euro, aspoň tedy na jihu? No asi tam mají moc horko. Jsou vysoké ceny energií pro domácnosti a podnikatele? Tak stanovíme povinně procenta obnovitelných zdrojů, zakážeme jadernou energii, několikanásobně zdražíme energie a budeme konkurenceschopnější s ostatním světem, který na takovéto ideologické nesmysly kašle a dělá, co je pro něj výhodné. Připadá vám to logické? Mně tedy ne. Je to proti zdravému rozumu, dokonce mám občas dojem, že politika Evropské unie je už i proti mírně nemocnému rozumu. Chováme se chvílemi jako blázni, ti si také myslí, že jsou úplně normální.“

Díky vzácné schopnosti pana premiéra vyvažovat naprosto zásadovou nesmlouvavost s vysoce flexibilní pragmatickou uvážlivostí aspoň všichni dobře víme, na čem jsme.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.