Jak si stojí po zemských volbách CDU a AfD v Německu?

Zatímco ve spolkové zemi Porýní-Falc utrpěla CDU hořkou ztrátu, v Sasku-Anhaltsku si to křesťanští demokraté vynahradili.

Ve volbách v Sasku-Anhaltsku se CDU podařilo s výsledkem přes 37 % zastavit svůj sestupný trend v zemi. Ovšem začátek supervolebního roku 2021 pro CDU/CSU nebyl optimální. V Porýní-Falci a Bádensku-Württembersku dosáhla CDU nejhorších výsledků v historii. Jak ukazuje infografika, strana se nyní nachází pod hranicí 30 % v devíti spolkových zemích. Ve čtyřech státech se jí dokonce podařilo v posledních celostátních volbách dosáhnout pouze necelých 20 % hlasů. Kromě Saska-Anhaltska je CDU stále mimořádně silná v Sársku a Bavorsku, kde se do voleb chystá její sesterská strana CSU. V Dolním Sasku, Severním Porýní-Vestfálsku, Sasku a Šlesvicku-Holštýnsku dosahuje také více než 30 %. V supervolebním roce 2021 se konají také volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku, Durynsku a do spolkové vlády (obojí 26. září 2021).

Zdroj: Statista.

Alternativa pro Německo

Alternativa pro Německo (AfD) získala v pěti východoněmeckých zemských parlamentech více než pětinu všech druhých hlasů. Ukazuje to infografika, která vychází z údajů příslušných zemských volebních správ. Dvouciferné výsledky jsou také v Berlíně, Hesensku a Bavorsku s 10 až 14 %. Ve všech ostatních západoněmeckých spolkových zemích je podíl druhých hlasů pouze jednociferný. V současné době je nejnižší v Hamburku, kde dosahuje 5,3 %. Poslední volby se zde konaly v roce 2020.

V září 2013 se strana poprvé zúčastnila spolkových voleb. V tomto případě se straně nepodařilo překonat pětiprocentní hranici. Ve spolkových volbách v září 2017 získala AfD 12,6 % hlasů. V roce 2013 to bylo pouze 4,7 %, takže nárůst činil 7,9 procentního bodu. AfD nemá ve spolkových zemích žádnou vládní účast.

Alternativa pro Německo (AfD) je pravicová populistická strana. Byla založena 6. února 2013. Zakládající sjezd strany, na kterém byly přijaty stanovy a zvoleno vedení strany, se konal 14. dubna 2013. Strana vznikla z aliance „Wahlalternative 2013“ a původně se orientovala především eurokriticky. Vedoucími představiteli strany jsou Jörg MeuthenTino Chrupalla.

Zdroj: Statista.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.