Členské země EU otálejí se zavedením směrnice o whistleblowerech

Směrnice EU má chránit whistleblowery, ale také regulovat samotný proces zveřejnění porušení zákonů. Žádná země EU směrnici zatím nepřijala do své legislativy.

Žádná členská země nesplnila lhůtu 17. prosince, do které měla přenést platnou směrnici EU o whistleblowerech do vnitrostátního práva. Smyslem směrnice je zvýšení ochrany těch, kdo oznamují porušení práva EU (například korupci).

V roce 2018 navrhla Evropská komise celý balíček iniciativ, jehož součástí byla také směrnice o ochraně whistleblowerů (oznamovatelů). Přijata byla v říjnu 2019 a platit začala o dva měsíce později. Členské státy ji měly do národního práva začlenit do 17. prosince 2021.

„Whistlebloweři jsou odvážní lidé, kteří jsou ochotni odhalit nelegální aktivity, často s velkým rizikem pro svou kariéru a živobytí, aby ochránili veřejnost před protiprávním jednáním. Za své statečné činy si zaslouží uznání a ochranu. Vyzývám členské státy, aby nová pravidla bezodkladně zavedly do vnitrostátního práva,“ vyzvala Věra Jourová, místopředsedkyně Komise, která má na starosti hodnoty a transparentnost.

Ve 24 členských zemích přijímání směrnice stále probíhá, další tři s ním ještě nezačaly.

K zemím, které směrnici do národního práva zatím neprosadily, patří i Česko, s implementací ještě ani nezačal Kypr, Maďarsko a Lucembursko.

Podle směrnice musí každá společnost nebo veřejný orgán s 250 a více zaměstnanci zavést vlastní politiku whistleblowingu. Od roku 2023 se bude směrnice vztahovat i na subjekty s 50 a více zaměstnanci.

Ti, kteří nahlásí porušení, budou chráněni před propuštěním, suspendováním a jakýmkoli jiným druhem následků. Ochrana se týká každého zaměstnance, akcionáře nebo dodavatele.

Oznamovateli směrnice ukládá povinnost dodržet časově náročný a složitý třístupňový výstražný postup, který má vést k nápravě, a teprve poté, když k nápravě nedojde, smí být informace zveřejněna.

Směrnice byla právě pro složitost postupu a nízkou úroveň ochrany oznamovatele silně kritizována, neboť lze předpokládat, že v této podobě nepovede k odhalování protiprávního jednání a korupce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.