Nízká porodnost v Rusku dosáhla čísel z doby druhé světové války

Na rozdíl od války se ale nyní méně dětí rodí především ze sociálně-ekonomických důvodů.

 Porodnost v Rusku klesá na úroveň druhé světové války. V konkrétních číslech: v dubnu 2022 se narodilo méně než 100 000 dětí, což je antirekord od 40. let 20. století. Odborníci přičítají nízkou porodnost pandemii koronaviru a skutečnosti, že generace 90. let (kdy došlo k poklesu porodnosti) vstupuje do plodného věku. Ministerstvo zdravotnictví pak upozorňuje, že ruské ženy „začínají mít první dítě až ve věku 30 let“.

Demografové se však domnívají, že neexistuje žádný vztah mezi průměrným věkem při prvním porodu (mateřským debutem) a mírou porodnosti v dané zemi. Upozorňují také na to, že délka života žen se dnes značně prodloužila. WHO definuje reprodukční období jako věk od 15 do 49 let. Ženy v Rusku přitom rodí děti v mladším věku než v řadě evropských zemí, kde mají ale větší počet narozených dětí. Jinými slovy mezi počtem dětí a věkem prvorodičky není souvislost.

Data z ruských statistik ukazují na to, že téměř polovina ruských rodin s mnoha dětmi žije nyní pod hranicí chudoby a 90 % potratů se provádí při druhém a dalších těhotenstvích. „To, že ruské ženy často nemají reálný příjem na to, aby mohly mít a vychovávat druhé a další děti, nepřímo potvrzuje podíl potratů, které se vyskytují při druhém a dalším těhotenství. V Rusku je tento podíl výrazně vyšší než v Evropě,“ píší ruští analytici z projektu „Если быть точным

(Přesněji řečeno).

V zemích se silnou sociální politikou je podíl rodin, které vychovávají více než jedno dítě, vysoký. Ve Francii vychovává 38 % rodin dvě děti, 17 % tři a více dětí; ve Švédsku je 46 % rodin se dvěma dětmi, 14 % se třemi a více dětmi a v Dánsku tvoří rodiny se dvěma dětmi 42 %, se třemi a více dětmi 14 % (k roku 2017).

Na druhé straně Rusko má vyšší podíl rodin s jedním dítětem: 60 % rodin s dětmi má jedno dítě (podle údajů z mikrosčítání lidu z roku 2015), 31 % rodin má dvě děti a 9,1 % rodin má tři a více dětí.

Ruské rodiny by však v průměru chtěly mít více dětí, než mají v současnosti. V roce 2019 byl průměrný požadovaný počet dětí 2,5, zatímco skutečný počet byl 1,5.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.