Saúdská Arábie: Je soběstačnost v oblasti nerostných surovin novou prioritou?

Saúdská Arábie, která je historicky rájem ropy a zemního plynu v energetickém průmyslu, by se v budoucnu mohla stát domovem pro řadu dalších průmyslových odvětví napříč celým sektorem, píše Giles Crosse pro web Mining Technology.

Saúdská vláda přislíbila těžebnímu průmyslu v zemi 32 miliard dolarů, protože chce rozvíjet nevyužité nerostné bohatství v hodnotě až 1,3 bilionu dolarů. S těmito penězi přichází i deklarovaný důraz na udržitelnost, a to jak fiskální, tak environmentální, protože království se snaží diverzifikovat své portfolio domácích aktiv.

Zdá se, že kapitalizace potenciálně rozsáhlého nerostného bohatství z hlediska zisku i soběstačnosti je jednou z priorit Saúdské Arábie; zejména v kontextu dnešních geopolitických změn v oblasti energetiky a zdrojů a dlouhodobého cíle Saúdské Arábie, kterým je zvýšení životní úrovně jejích obyvatel.

Saúdské úřady si při provádění politiky Vize 2030 kladou za cíl pomoci diverzifikovat a liberalizovat ekonomiku země a připravit cestu ke stabilnějšímu růstu, přičemž udržitelnost je deklarovanou klíčovou součástí tohoto cíle.

Vize 2030 je reformní program, jehož cílem je snížit závislost Saúdské Arábie na ropě, aniž by byl ohrožen její závazek k vysoké životní úrovni občanů. Mezi nejvyšší sliby tak patří: nulová spotřeba do roku 2060, urychlení energetické transformace, dosažení cílů udržitelnosti a podpora nových investic, neboť stát se snaží vyvážit diverzifikaci průmyslu s ekonomickou a sociální odpovědností.

Velká část plánů Vize 2030 závisí na obnovitelných zdrojích energie v Saúdské Arábii, přičemž dokumenty uvádějí, že potenciál království v oblasti solární a větrné energie je v pohybu díky strategickým investicím. Do roku 2030 má podíl obnovitelné energie na celkovém energetickém mixu dosáhnout až 50 %. Přibližně 4500 MW projektů obnovitelné energie je již v „pokročilé fázi“.

A podle Agadir Group se posuzuje celkem 145 žádostí zahraničních společností o licence na průzkum. Tyto investice jsou součástí Vize 2030, která má z těžebního sektoru učinit třetí pilíř národního průmyslu v souladu s cíli Národního programu rozvoje průmyslu a logistiky.

Cílem těchto navrhovaných investic je diverzifikace ekonomiky země od ropy směrem k nerostným surovinám. „Tyto investice budou i nadále posilovat pozici království jako těžebního výrobního a logistického centra pro region, který sahá od Afriky až po Asii, a zároveň podpoří transformaci našeho těžebního sektoru, aby mohl využít svůj potenciál,” řekl saúdskoarabský ministr průmyslu a nerostných zdrojů Bandar Al-Khorayef a upozornil na skutečnost, že Saúdská Arábie investuje nejen do dolů, ale i do infrastruktury pro celý těžební dodavatelský řetězec.

Je logické, že Saúdská Arábie jako země, která je zvyklá rozhodovat na globální úrovni v oblasti ropy, bude usilovat nejen o soběstačnost v oblasti nerostných surovin pro technologie, které potřebuje k dosažení svých vlastních udržitelných cílů, ale také o možnost ovlivňovat globální agendu v oblasti dostupnosti těchto kovů vzácných zemin pro baterie a další nezbytné nástroje zelené transformace.

Při celkovém pohledu na tuto politiku to signalizuje nový důraz na těžbu nerostných surovin a zároveň ochotu běžet se zbytkem světa na čistou nulu. To může v konečném důsledku znamenat, že ropa již nebude dominantním světovým zdrojem paliv, což by zase mohlo mít dopad na postavení Saúdské Arábie v globální politice.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.