Írán oficiálně vstupuje do Šanghajské organizace pro spolupráci jako plnoprávný člen

Írán se v úterý stal členem Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS). Organizace, která nemá žádné západní členy, se považuje za alternativu k tradičním multilaterálním orgánům, které od roku 1945 vybudovaly Spojené státy.

ŠOS zahrnuje obrovské území planety a přibližně polovinu světové populace, včetně pozorovatelů a „partnerů pro dialog“, kteří nejsou jejími členy. Írán by rád snížil svou dlouhodobou izolaci od světové ekonomiky, která je důsledkem amerických sankcí, a vstup do této organizace mu to má pravděpodobně usnadnit. Vstup Íránu také umožňuje ŠOS přístup na Blízký a Střední východ, především do Perského zálivu bohatého na ropu a plyn.

Pro Peking i pro Teherán má vstup do ŠOS řadu výhod

Írán dokončil svůj vstup do Šanghajské organizace pro spolupráci, a to po více než čtrnácti letech neúnavných požadavků a oznámení o zahájení integračního procesu v září 2021. Tento mnohostranný orgán sdružoval původně Rusko, všechny bývalé sovětské republiky Střední Asie – s výjimkou Turkmenistánu – a v roce 2016 pak Indii a Pákistán, tedy většinu bezprostředních sousedů a spojenců Íránu v Asii. Vstupem Íránu se dokončuje konstituování a konsolidace tohoto protizápadního bloku, který má z Asie učinit hybnou sílu rozvoje multipolárního světa, do něhož Írán přináší své vojenské zkušenosti, energetický potenciál a ústřední postavení v regionu.

Podpora suverenity, multilateralismu a používání národní měny

Íránský prezident Ebráhím Raísí během svého projevu na summitu zdůraznil význam nastolení spravedlivějšího světového řádu, v němž již nebude převládat dominance amerického dolaru jako jediné měny. Raísí, citovaný deníkem Tehran Times, vyjádřil znepokojení nad tím, jak západní hegemonistické mocnosti prostřednictvím ekonomického nátlaku a sankcí ohrožují celosvětovou bezpečnost, hospodářskou prosperitu a zásady spravedlivého obchodu.

Íránský vůdce dále zdůraznil, že je třeba se více zaměřit na rozšíření využívání národních měn v mezinárodním obchodě a finančních transakcích mezi členy organizace a jejich obchodními partnery. Vyjádřil pozitivní přijetí zavádění moderních finančních platebních nástrojů založených na technologiích, zejména v rámci multilaterálních rámců, s cílem usnadnit finanční výměnu.

***

Šanghajská organizace pro spolupráci

Šanghajská organizace pro spolupráci (ŠOS) je euroasijská politická, hospodářská, mezinárodní bezpečnostní a obranná organizace, kterou v roce 2001 založily Čína a Rusko. Jedná se o největší regionální organizaci na světě z hlediska geografického rozsahu a počtu obyvatel, která pokrývá přibližně 60 % území Eurasie a 40 % světové populace. V roce 2021 činil její společný HDP přibližně 20 % světového HDP.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.