Zemědělství: Ministři EU nedokázali najít kompromis ohledně nových technik genového inženýrství

V Bruselu se začátkem týdne sešli ministři zemědělství EU, aby projednali nové Strategické plány společné zemědělské politiky, genomické techniky nebo dobré životní podmínky zvířat při přepravě.

Ministři zemědělství EU se nedokázali dohodnout na postoji k plánům EU na zmírnění pravidel pro nové genetické technologie (NGT). Palčivé otázky, jako je koexistence s ekologickým zemědělstvím a patentovatelnost, nadále rozdělují evropské země.

Země s dlouhou tradicí ekologického zemědělství, jako je Německo a Rakousko, navrhovaný zákaz používání NGT rostlin v ekologickém zemědělství uvítaly. Zároveň si však stěžovaly, že návrh Komise těmto zemědělcům ztěžuje prokazování, že jejich produkce neobsahuje genetické inženýrství.

„Všichni spotřebitelé by měli mít i nadále možnost volby mezi produkty s genetickým inženýrstvím a bez něj, bez ohledu na to, zda se jedná o konvenční nebo [ekologické] produkty,“ uvedl německý ministr zemědělství Cem Özdemir.

Hledá se regulační rámec

Španělsko, které do konce roku předsedá Radě EU, se snažilo dosáhnout dohody ohledně návrhu na aktualizaci legislativy, který 7. července předložila Evropská komise, neboť stávající právní předpisy o geneticky modifikovaných organismech (GMO) nejsou pro regulaci nových technik úpravy genů rostlin dostatečné.

Cílem je, aby si EU zajistila regulační rámec přizpůsobený rostlinám vytvořeným pomocí těchto technik ve prospěch zemědělců, spotřebitelů a životního prostředí.

Na rozdíl od GMO, kdy je do rostliny vnášen cizí genetický kód za účelem jejího vylepšení, tyto nové techniky pouze mění genom samotné rostliny nebo vnášejí ekvivalentní materiál.

Podle španělské asociace šlechtitelů rostlin Anove potřebuje EU „pevný a stabilní regulační rámec, který na základě vědeckých důkazů a zásady předběžné opatrnosti, ale bez zapomínání na zásadu proporcionality, umožní, aby výsledek inovací v oblasti osiv a rostlin, které jsou lépe připraveny čelit výzvám změny klimatu, jsou odolnější vůči škůdcům a chorobám a jsou schopny produkovat více s menšími zdroji“, byl předán společnosti.

Staré obavy

Kritici obviňují úřad EU z toho, že chce zmírnit právní předpisy EU týkající se genetického inženýrství v zemědělství a schválit nové metody „bez komplexního posouzení rizik nebo požadavků na označování“. Poslankyně Evropského parlamentu za Zelené Sarah Wienerová na platformě X varuje: „Transparentnost by byla zcela eliminována – nové genetické inženýrství by bylo patentováno, ale zároveň by již nebylo ověřitelné. Ani zemědělci, ani spotřebitelé by nevěděli, s čím mají tu čest. Obrovský problém pro ekologický sektor, který funguje bez nového genového inženýrství.“

Její názor sdílejí mnozí. „To by znamenalo konec transparentnosti a svobody volby v potravinářském sektoru,“ vysvětlil nedávno plány EU Florian Faber, výkonný ředitel rakouského obchodního sdružení Arge Gentechnik-frei.

Jedním z důvodů je obava, že NGT bude použita k vytvoření odrůd rostlin, které jsou rovněž vytvořeny konvenčním šlechtěním. Velké korporace by však byly s novými postupy rychlejší a mohly by si tyto odrůdy také patentovat. V říjnu španělské předsednictví Rady reagovalo kompromisním návrhem, který zahrnuje zákaz NGT pro ekologické zemědělství; zachována má zůstat i povinnost označování osiva NGT-1.

Rakouská organizace na ochranu životního prostředí Global 2000 vítá, že nebylo dosaženo dohody. „Je to vítaný krok pro ochranu našeho životního prostředí, biologické rozmanitosti a pro práva spotřebitelů a zemědělců na plnou transparentnost a svobodu volby,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí organizace Global 2000 pro genetické inženýrství Brigitte Reisenbergerová.

Švýcarský vědec a průkopník ekologického zemědělství Urs Niggly má však na tuto problematiku odlišný názor. Je přesvědčen, že konvenční zemědělství optimalizované podle ekologických kritérií a moderní metody šlechtění jsou nezbytné pro budoucí zásobování rostoucí světové populace potravinami. „S výhradně ekologickým zemědělstvím bychom museli zničit ještě více přírodních oblastí, abychom nasytili lidi,“ píše v zemědělské publikaci Agrar Heute.

(Česká republika nařízení o nových šlechtitelských technikách podpořila, jak informuje web Ministerstva zemědělství. Dle sdělení „jde o dlouho očekávaný návrh, který zajistí, aby se i v Evropské unii mohly využívat produkty těchto technik tak, jako je tomu už dávno ve třetích zemích“.)

Přeprava zvířat

Dalším důležitým tématem na zasedání byly dobré životní podmínky zvířat, především jejich přeprava. Chystané nařízení má zlepšit vymahatelnost legislativy a sjednotit pravidla v celé EU. Má stanovit rovnocenné podmínky pro zvířata vyvážená do třetích zemí, omezit dlouhodobou přepravu, stanovit teplotní limity a požadavky na prostor. Nově se má systém pro sledování přepravovaných zvířat vztahovat i na psy a kočky přepravované pro komerční účely. (Podrobnosti najdete zde v češtině).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.