Euro 7: Dohoda o nových pravidlech EU pro snížení emisí ze silniční dopravy

Parlament a Rada v pondělí dosáhly předběžné dohody o nových pravidlech pro snížení emisí ze silniční dopravy u osobních automobilů, dodávek, autobusů, nákladních vozidel a přívěsů.

Cílem nařízení o schvalování typu motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi (Euro 7) je podpořit přechod na čistou mobilitu a udržet ceny osobních a užitkových vozidel dostupné pro občany a podniky. Vozidla budou muset splňovat nové normy po delší dobu, což zajistí, že zůstanou čistší po celou dobu své životnosti.

Aktualizované limity pro emise výfukových plynů

U osobních a dodávkových automobilů se vyjednavači dohodli na zachování současných zkušebních podmínek a limitů emisí výfukových plynů Euro 6. Na žádost Parlamentu bude počet částic ve výfukových plynech měřen na úrovni PN10 (namísto PN23, čímž budou zahrnuty i menší částice).

Pro autobusy a nákladní automobily obsahuje dohodnuté znění přísnější limity pro emise výfukových plynů měřené v laboratořích (např. limit NOx 200 mg/kWh) a v reálných jízdních podmínkách (limit NOx 260 mg/kWh) při zachování současných zkušebních podmínek Euro VI.

Dohoda má také přinést méně emisí pevných částic z pneumatik a brzd a delší životnost baterií, jak uvádí zpráva EP.

Lepší informovanost spotřebitelů

Text předpokládá environmentální pas vozidla, který bude k dispozici pro každé vozidlo a bude obsahovat informace o jeho environmentálních vlastnostech v okamžiku registrace (např. mezní hodnoty emisí znečišťujících látek, emise CO2, spotřeba paliva a elektrické energie, dojezd na elektřinu, životnost baterií). Uživatelé vozidel budou mít rovněž přístup k aktuálním informacím o spotřebě paliva, stavu baterií, emisích znečišťujících látek a dalším relevantním informacím generovaným palubními systémy a monitory. Kromě toho budou muset výrobci automobilů navrhovat svá vozidla tak, aby se zabránilo manipulaci se systémy kontroly emisí prostřednictvím digitalizace monitorování automobilů.

Citace

Zpravodaj Alexandr Vondra (ECR, ČR) řekl: „Touto dohodou jsme úspěšně dosáhli rovnováhy mezi cíli v oblasti životního prostředí a životně důležitými zájmy výrobců. Cílem jednání bylo zajistit cenovou dostupnost nových menších automobilů se spalovacími motory pro domácí zákazníky a zároveň umožnit automobilovému průmyslu připravit se na očekávanou celkovou transformaci odvětví. Evropská unie se nyní bude zabývat také emisemi z brzd a pneumatik a zajistí vyšší životnost baterií.“

Další kroky

Před vstupem dohody v platnost ji musí formálně schválit Parlament a Rada. Nařízení se začne používat 30 měsíců po vstupu v platnost pro osobní a dodávkové automobily a 48 měsíců pro autobusy, nákladní automobily a přívěsy (pro vozidla vyrobená malosériovými výrobci se začne používat od 1. července 2030 pro osobní a dodávkové automobily a od 1. července 2031 pro autobusy a nákladní automobily).

Souvislosti

Dne 10. listopadu 2022 navrhla Komise přísnější normy emisí látek znečišťujících ovzduší pro vozidla se spalovacími motory bez ohledu na použité palivo. Současné emisní limity se vztahují na osobní a dodávkové automobily (Euro 6) a na autobusy, nákladní automobily a další těžká nákladní vozidla (Euro VI). Novinkou je, že návrh Euro 7 se zabývá emisemi mimo výfukové plyny (mikroplasty z pneumatik a částice z brzd) a zahrnuje požadavky týkající se životnosti baterií.

Další podrobnosti najdete ve zprávě Evropského parlamentu zde (v angličtině).

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.