Stane se Nizozemsko drogovým státem?

Vzestup celosvětového obchodu s nelegálními drogami znamená, že potřebujeme mezinárodní řešení, napsala starostka Amsterdamu Femke Halsemaová v příspěvku pro The Guardian.

Nelegální obchod s drogami, povzbuzený globalizací a mezinárodní kriminalizací drog, se stal lukrativnějším, profesionálnějším a bezohledně násilnějším. Důsledky jsou katastrofální. V posledním desetiletí se rotterdamský přístav, největší přístav v Evropě, stal celosvětovým tranzitním centrem pro kokain. Nizozemské úřady zvýšily své úsilí v boji proti obchodu s drogami, ale nepodařilo se jim tento trend zvrátit. Nejnovější údaje ukazují rekordní nárůst množství zabaveného kokainu, a to z něco málo přes 22 000 kg v první polovině roku 2022 na 29 702 kg v první polovině roku 2023.

Amsterdam jako mezinárodní finanční centrum nyní slouží jako tržiště, kde se určuje poptávka po drogách a kde probíhají jednání a platby z celého světa. Stal se cílem, kde drogoví baroni perou své peníze nebo je směřují do daňových rájů. Jejich peníze stále více kontaminují legální ekonomiku, zejména v oblasti nemovitostí, obchodních služeb a pohostinství. Pokud to bude pokračovat tímto směrem, naše ekonomika bude zaplavena penězi z trestné činnosti a násilí dosáhne historického maxima. To povede k sociálnímu rozvratu, zhoršení stavu čtvrtí, generacím zranitelných mladých lidí, kteří budou zlákáni ke zločinu, a k podkopání právního státu. Bez zásadní změny kurzu hrozí Nizozemsku, že se stane drogovým státem, varuje starostka.

To není ovšem jediný problém.

Znečištění nelegálními drogami – toxický odpad z amfetaminů

Jak uvedla zpravodajská platforma Deutsche Welle, při výrobě nelegálních syntetických drog vzniká toxický odpad. Ten často končí v místním životním prostředí a představuje hrozbu pro lidi, volně žijící zvířata a půdu. Týká se to nejenom Nizozemska, které je evropským centrem nelegální výroby těchto drog.

Vyšetřovatelé stále častěji bijí na poplach: odhalení tajných drogových laboratoří ukázalo, že kartely z Nizozemska působí i v Německu – a nelegálně tam likvidují svůj odpad. Při výrobě 1 kg amfetaminu vzniká až 30 kg toxického odpadu. V Nizozemsku policie každoročně najde přibližně 250 000 kg tohoto odpadu. Odborníci odhadují, že je to jen asi třetina skutečně vyprodukovaného množství toxického odpadu. Zbytku se gangy zbavují nepozorovanými způsoby – například ho vypouštějí do přírodních rezervací, kde se vsakuje do země, vylévají ho do rybníků a potoků, kde otravuje ryby a další vodní živočichy, nebo ho přimíchávají do tekutého hnoje zemědělců, který pak rozmetávají po polích.

Podle Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) je amfetamin nejrozšířenější syntetickou stimulační drogou dostupnou na evropském trhu s drogami a soupeří s kokainem a řadou nových psychoaktivních látek o podíl na výnosném trhu se stimulačními drogami v Evropské unii.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.