Koho Schengen nechce?

Afričané, kteří se snaží získat víza k návštěvě Evropy, to nemají vůbec jednoduché. Kterých 5 afrických zemí má nejvyšší počet odmítnutých schengenských víz?

Afrika a africká diaspora, tvoří proměnlivou a propletenou kulturu lidí afrického původu, která se dnes rozprostírá po celém světě. Evropa však Afričanům, kteří sem přišli hledat příležitosti, klade nepřekonatelné překážky. Vysoký počet zamítnutých žádostí o víza představuje pro Afričany, kteří chtějí cestovat do zahraničí, zejména do schengenského prostoru v Evropě, významnou bariéru. Údaje ukazují, že 70 % z deseti zemí s nejvyšší mírou odmítnutých víz je afrických. Postiženi jsou zejména podnikatelé, kterým zamítnutí víz brání v rozšíření podnikání mimo domácí trhy. Zamítání víz je považováno za velmi škodlivé pro Afričany, s tím, že nejen omezuje ekonomické příležitosti, ale také udržuje závislost na místních trzích. Zamítnutí víz brání také cestování za účelem trávení volného času, vzdělávání nebo návštěvy Evropy, což vede k pocitu izolace osob, kterým byl odepřen vstup.

Vlády evropských zemí musí podle kritiků z druhého největšího kontinentu světa přijmout opatření na podporu liberalizace vízového režimu, zefektivnit postupy podávání žádostí a řešit diskriminační praktiky. Fakt, že na Afriku připadá sedm z deseti zemí s nejvyšším počtem odmítnutých schengenských víz, ukazuje podle afrických médií na naléhavou potřebu reforem. Afričtí žadatelé se potýkají s obzvláště vysokou mírou zamítnutí, přestože podávají méně žádostí na obyvatele. Nedávné zprávy přitom ukazují pokles celkového počtu žádostí o schengenská víza. Nejvíce odmítanými jsou Alžířané, kde odmítnutých víz bylo 45.8%, Guinea-Bissau bylo toto procento 45.2%, v Nigérii 45.1%, v Ghaně 43.6%  a pátými nejvíce odmítanými jsou obyvatelé Senegalu, kde vízum nedostane 41.6% žadatelů. Naopak Afrika sama je v tomto ohledu čím dál vstřícnější. Otevřenost byla podle Indexu vízové otevřenosti Afriky, který měří, do jaké míry jsou africké země otevřené návštěvníkům z jiných afrických zemí, v roce 2023 historicky nejvyšší a překonala i úroveň, která byla naposledy zaznamenána před pandemií Covid-19.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.