Nové partnerství chce do roku 2030 připojit 300 milionů lidí k elektřině

Iniciativa Skupiny Světové banky a Africké rozvojové banky by mohla snížit počet lidí v Africe, kteří nemají přístup k elektřině, na polovinu.

Skupina Světové banky a skupina Africké rozvojové banky spolupracují na ambiciózním projektu, jehož cílem je zajistit do roku 2030 přístup k elektřině nejméně 300 milionům lidí v Africe, informuje portál Světové banky.

Skupina Světové banky bude usilovat o připojení 250 milionů lidí k elektřině prostřednictvím distribuovaných systémů obnovitelné energie nebo distribuční sítě, zatímco skupina Africké rozvojové banky podpoří dalších 50 milionů lidí.

Přístup k elektřině je základním lidským právem a je základem každého úspěšného rozvojového úsilí. V současné době nemá 600 milionů Afričanů přístup k elektřině, což vytváří významné překážky v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, produktivity, digitální inkluzivity a v konečném důsledku i tvorby pracovních míst.

Aby skupina Světové banky mohla připojit 250 milionů lidí, bude zapotřebí 30 miliard dolarů investic veřejného sektoru, z nichž rozhodující bude IDA, zvýhodněná složka Světové banky pro země s nízkými příjmy. Kromě toho budou muset vlády zavést politiky, které přilákají soukromé investice, a reformovat své veřejné služby tak, aby byly finančně zdravé a efektivní a aby jejich tarifní mechanismy chránily chudé.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.