Geografie nespokojenosti v EU a past regionálního rozvoje

Regiony, které se dlouhodobě potýkají s hospodářským úpadkem, mají omezené ekonomické vyhlídky a klesající životní úroveň ve srovnání s prosperujícími regiony, se ocitají v pasti hluboké politické nespokojenosti a jsou příčinou nárůstu podpory euroskeptických stran.

Politická nespokojenost roste v celé Evropě. Projevem této nespokojenosti je nárůst podpory euroskeptických stran, zejména po finanční krizi v roce 2008, uvádí se v analýze na webu Centra pro výzkum hospodářské politiky (CEPR).

Nespokojenost voličů s EU je patrná z rostoucího podílu podpory „tvrdých“ i „měkkých“ euroskeptických stran, který vzrostl z pouhých 4 % v roce 2002 na 27 % v roce 2022. Významnou hnací silou tohoto nárůstu nespokojenosti jsou krize identity a kulturní konflikty. Tento trend však dále podporuje hospodářský pokles, zejména v regionech Evropy, které se dříve vyznačovaly prosperitou.

Nárůst euroskeptických nálad je obzvláště výrazný od finanční krize a následného zavedení úsporných opatření. Projevil se také ve většině členských států EU, přičemž podíl celkového počtu euroskeptických hlasů přesáhl 50 % voličů v Maďarsku, Itálii, Polsku a Francii.

Nespokojenost vyvolaná kulturními a identitárními faktory pramení z rychlých sociálních změn v západních společnostech, kde se rostoucí rozmanitost a progresivní hodnoty někdy střetávají s vnímáním a přizpůsobivostí určitých demografických skupin. Vědci, jako je Hochschild (2016), zdůrazňují, jak tyto proměny mohou odcizit ty, kterým nové společenské normy nevyhovují, což vede k pocitu, že jsou „cizinci ve své vlastní zemi“. Tento pocit je zvláště výrazný ve venkovských oblastech a regionech se starším nebo méně vzdělaným obyvatelstvem, kde změny společenských hodnot a omezená mobilita obyvatelstva podporují živnou půdu pro euroskepticismus.

Mezi ekonomické příčiny nespokojenosti patří dlouhodobá stagnace a úpadek. Ztráta ekonomické dynamiky spolu s demografickými problémy způsobila, že mnoho regionů v EU je obzvláště zranitelných vůči euroskepticismu. Zejména v regionech, které se dostaly do „rozvojové pasti“, došlo k rychlému nárůstu všech forem nespokojenosti.

Regionální rozvojová past popisuje oblasti, které nedokážou držet krok s širšími ekonomickými trendy ve srovnání s ostatními regiony ve svých zemích a s EU a samy se sebou v minulosti. Tyto pasti jsou zvláště výrazné v regionech v celé Francii, Itálii a Řecku, kde jsou rozšířené a trvalé a způsobují hluboké ekonomické šrámy obyvatelstvu, které se stále více cítí zanedbávané.

Co s tím? Podle článku by mělo dojít k významnému přehodnocení ekonomickogeografických teorií a vztahu mezi ekonomickými podmínkami a politickými orientacemi.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.