Knižní hlídka 5/24

Jednou měsíčně se spolu s Danielem Hroznatou podíváme na nabídku nejzajímavějších knižních titulů na českém trhu.

Milé čtenářky, milí čtenáři.

Květen je nejen měsícem radosti, květů, vůní a jarních bouří, ale též měsícem největšího knižního setkání českých nakladatelů se svými čtenáři a čtenářkami, a to na Světě knihy, trhovém a tržním knižní svátku trvajícím již devětadvacet let – tedy skoro tak dlouho jako autorovo nakladatelství. Ten se této akce střídavě zúčastňoval, vždy otráven těmi různými vieweghy či jinými, kteří byli tehdá prezentováni jako literatura, aby je pak nahradily zástupy žen, jež se striktně vymezovaly mimo jiné ještě horší kvalitou textů. Úroveň vždy byla odpovídající stavu naší kultury volně inspirována geniem loci – tedy placem kolotočářů. Umolousanost a malá česká vyčůranost vždy vévodila za velkého halasu médií, která zdárně prezentovala autory, kteří měli s literaturou co dělat asi tak jako Spejbl s krasobruslením. Léta běžela, nic se nedělo či naopak pod určitým úhlem pohledu se toho dělo strašně, všechny ambice všech těch literátek a literátů měly šanci vyhřeznout, aby pak po chvíli nad nimi zívl pes – pochopitelně jen ten, který měl odvahu toto hemžení s láskou sledovat. My, malí nakladatelé, jsme si vždy házeli korunou, zda-li se zúčastnit a znatelně prodělat či nebýt viděn. Ale co to je být mezi cháskou viděn? A jaksi jsme na stav věcí rezignovali, je to jen naše chyba, že se nesnažíme vydávat, v čem asi chce neviditelná ruka trhu právě listovat, že?

Avšak letos! Nejenže kolotočářské stánky s olezlými buřty za cenu řízku nahradily líbivé hipsterské stánky s trendy občerstvením a dobrou kávou – v ceně dřívějšího řízku (nostalgická tak trochu škoda), z kolotočářské kultury zbyla jen matná připomínka stanu, kde jsme se nacházeli. A jinak všechno jinak. Jakoby jsme se ocitli v krásné  alternativní Čechii s alternativním kultivovaným ba co kulturním obyvatelstvem. Samozřejmě, davy koupěchtivých čtiva typu Malá kniha o velkých psech či Velká kniha o malých psech stále okupovaly korporátní superknihkupectví, leč nebyly samy! Odkudsi z úkrytů, doupat snad tajných čtenářských bratrstev, se vyrojilo převážně mladé dychtivé, láskyplné a hlavně poučené čtenářstvo, které nakupovalo knihy hodné tohoto jména (nikoli tolik oblíbené knížky) a diskutovalo, vracelo se a bylo ochotno licitovat o cenách způsobem nevídaným, jako například: „Nechci od vás žádné slevy! Chci vás podpořit!“, což byly argumenty, před kterými jsem i já byl nucen se sklonit a cenu upravit. Zkrátka a dobře, nesmírně zajímavá krásná zpráva, která by snad i v journalismu mainstreamovém našem by byla kategorizovaná jako „fake news“, protože pozitivni:

Češky a Češi čtou, čtou knihy náročné a krásné, mají rádi své nakladatele a nestydí se jim to říci. To je podstatnější a důležitější než snížení DPH na nulu, úspěšná kandidatura na frankfurtský knižní veletrh či statut umělce pro ty,  kteří neumí. Děkujeme svým čtenářkám a čtenářům! A děkujeme Světu knihy!

Váš v tuto chvíli ještě nadšený,

Daniel Hroznata

nakladatel český

Sedmnáct slabik

Jiří Hůla

Nakladatel Argo
ISBN 978-80-257-4432-1
Vazba brožovaná
Počet stran 64

Jiří Hůla byl české kulturní veřejnosti znám především jako břitký výtvarný kritik a duchovní otec Archivu výtvarného umění, který nyní hostí Centrum současného umění Dox. Za pozornost ovšem stojí i jeho vlastní tvorba, ať už na poli výtvarného umění či literatury. Experimentální poezii i tzv. „vizuálním básním“ se věnoval dlouhá léta; v posledních letech života si pak na dlouhých procházkách, cyklistických projížďkách a cestách do zahraničí začal zapisovat svérázná haiku – z přísné japonské formy si přitom vzal především ono proslulé formální omezení: haiku má čítat sedmnáct slabik. Do značné míry ovšem zůstává věrný i původnímu duchu haiku: dokáže sevřeným způsobem zachytit utkvělý obraz, vyjádřit lapidární děj či pohnutí mysli, a to vše ve třech kratičkých verších. Jeho haiku zůstala za jeho života nevydána; z pozůstalosti je nyní k vydání připravil autorův syn Martin Hůla ve spolupráci s Tomášem Pácaltem. Kniha vychází u příležitosti nedožitých osmdesátin Jiřího Hůly.

Malé povinnosti

Joanna Oparek

Nakladatel Protimluv
Překlad Kuhar Daňhelová Lenka
ISBN 978-80-88456-23-0
Vazba brožovaná
Počet stran 112
Doporučená cena 249,00 Kč

Kniha Joanny Oparek Malé povinnosti (Małe powinności, 2022) není poema ke čtení pro citlivé povahy; je to kniha pro čtenáře s pevnými nervy. Představuje sice svéráznou kroniku násilí, které páchají lidé na lidech na počátku 21. století, v tomto případě ale nejde čistě jenom o toto téma. Kniha také není pouhou analýzou chování trýznitelů a jejich obětí. Daleko více v ní jde o většinu lidí, jež je nahlížena z vnější strany vězení trýznitelů a jejich obětí, zkrátka uvažuje se v ní o nás a my se tímto dozvídáme zprostředkovaně o svých nočních můrách; texty nám ukazují, jak nás násilí fascinuje, jak od zobrazované hrůzy nedokážeme odtrhnout oči. A jak i tuhle oblast počínání vyšinutých lidských myslí chceme podrobovat svým představám o morálce a vkusu. Provokativnost, síla a důležitost této knihy spočívá v konfrontaci s naší vlastní zvráceností a pokrytectvím.

Šplouchá na maják

Vratislav Brabenec

Nakladatel Vršovice 2016
Ilustrace Jonáková Vachtová Jana
ISBN 978-80-907807-9-8
Vazba vázaná
Počet stran 112
Doporučená cena 399,00 Kč

Každá knížka Vráti Brabence vypadá úplně jinak. Tuhle mu ilustrovala Jana Jonáková. Ke svým 81 narozeninám si daroval další bezvadnou sbírku glos, vtípků a mudrování s názvem Šplouchá na maják. A Vráťa se nemění. Když jej známý hudební kritik Jan Rejžek požádal při křtu o věnování, načmáral mu cosi do knihy a pravil: „Zbytek si dopiš sám, vole!”. Těžké ho nemilovat.

Svatý Tomáš pro začátečníky

Jean-Pierre Torrell

Nakladatel Krystal OP
ISBN 978-80-7575-170-6
Vazba brožovaná
Počet stran 152
Doporučená cena 195,00 Kč

Svatý Tomáš Akvinský, intelektuál mimořádných kvalit, který smířil víru a rozum, a proslavený teolog, jehož díla se studují i dnes, bývá považován za autora, kterého není snadné číst. Velký znalec jeho díla Jean-Pierre Torrell chce v této knížce přístup k jeho dílu usnadnit a přiblížit ho všem zájemcům.

Tomášův život a dílo jsou úzce propojeny. V jeho spisech se odrážejí nelehká léta jeho mládí a některá z jeho nejvýznamnějších děl zas úzce souvisejí s jeho dvojím pedagogickým působením na pařížské univerzitě, kde v dobových polemikách vynikl jako obávaný soupeř svých názorových odpůrců. Tomáš se zajímal o všechny myšlenkové proudy své doby a reagoval na ně. Jeho Teologická suma a Suma proti pohanům, díla, která vznikala ve vzácných volných chvílích, když zrovna necestoval a nevyučoval, ovlivňují i dnešní myslitele. S Tomášem Akvinským se v této všem přístupné a čtivé knize setkáváme jako s člověkem, a tím se nám otevírá nový pohled i na jeho dílo.

Tibetská kniha mrtvých

Padmasambhava

Nakladatel DharmaGaia
Originál Bardo thödol
Překlad Neuman Alexandr
ISBN 978-80-7436-118-0
Vazba vázaná
Počet stran 540
Doporučená cena 778,00 Kč

„Starobylý vzácný text, po staletí ukrytý jako poklad nauky, odhaluje tajemství, jak dobře žít, dobře umřít a dobře se znovu narodit.“

Soubor textů Velké vysvobození prostřednictvím naslouchání v bardech, známější jako Tibetská kniha mrtvých, je považován za jednu z nejvýznamnějších tibetských literárních a filosofických písemností. Obsahuje detailní a přesvědčivé popisy posmrtného stavu (bardo), doprovázené výkladem buddhistických meditací, které mohou zcela proměnit dosavadní zkušenost našeho běžného denního života. Kniha rovněž nabízí rady, jak umírajícím pomoci na jejich cestě, a může být i inspirací k tomu, jak se vyrovnat s bolestnou ztrátou blízkého člověka.

Na překladu spolupracovali významní současní mistři tibetského buddhismu, včetně J.S. Dilgo Khjence Rinpočheho a J.S. dalajlamy, jenž napsal úvodní filosofický komentář. Součástí knihy je také rozsáhlý výkladový slovník a podrobný poznámkový aparát. Vzniklo tak „výjimečné dílo“, věrně reprodukující hluboké vhledy a záměry původního textu.

Nečekáme nic od reforem

Kapitoly o českém anarchismu

Kuřík Bob, Magincová Dagmar, Slačálek Ondřej

Nakladatel Herrmann & synové
ISBN 978-80-53002-00-4
Vazba vázaná
Počet stran 528
Doporučená cena 587,00 Kč

Kniha seznamuje s myšlením i praxí českých anarchistických hnutí od sedmdesátých let 19. století až po současnost. V pěti kapitolách věnovaných přelomu 19. a 20. století zachycuje rozkoly mezi anarchisty a sociálními demokraty, svět severočeských anarchistických horníků, průniky anarchistických myšlenek a poezie „generace buřičů“, setkávání anarchismu a feminismu i rebelství Franty Sauera a Jaroslava Haška. Pět kapitol zaměřených na přelom 20. a 21. století představuje zrod nového anarchismu z ducha subkulturní a antitotalitární revolty, různé proudy v českém anarchismu a jím inspirovaném antifašismu, vztahy mezi anarchistickým a environmentálním hnutím, squatting a anarchistický feminismus. 64 stran obrazové přílohy přináší pestrou kolekci dobovych dokumentů (články, letáky, fotografie…)

Čarodějův učeň

Otfrie Preussler

Nakladatel Argo
Originál Krabat
Překlad Charvát Radovan
Ilustrace Zaeri Mehrdad
ISBN 978-80-257-4429-1
Vazba vázaná
Počet stran 316
Doporučená cena 478,00 Kč

Čtrnáctiletému Krabatovi se jedné zimní noci zjeví ve snu jedenáct havranů. Volají na něj a lákají ho do mlýna v Černém Chlumu. Mladík jim nedokáže odolat a do začarovaného mlýna, kterému se jinak každý raději vyhne obloukem, se vypraví. Přijme ho tam mlynář, mohutný muž v černém, s bledým obličejem a černou páskou přes oko. Říká si Mistr a Krabatovi nabídne, aby u něj zůstal v učení, tak si prý zajistí pohodlný život. Jenže za jakou cenu? Kdo se zaplete s černou magií, těžko se z ní vymaní. Jedna síla ale zlé čáry přece jen porazit dokáže: bezpodmínečná láska.

Krabatův příběh se opírá o starou lužickosrbskou legendu, nicméně vyprávění o souboji čarodějného učně s mistrem se objevuje už ve staré Indii a později znovu v mnoha obměnách na nejrůznějších místech. Preußlerův Čarodějův učeň (německy vyšlo pod názvem Krabat) se v Německu dočkal řady divadelních adaptací, vznikl podle něj balet, rocková opera i celovečerní hraný film. Velmi ceněný je také animovaný film Čarodějův učeň režiséra Karla Zemana.

Zelený Leviathan aneb Poetika politické svobody

Průvodce svobodou v době klimatické změny a umělé inteligence

Mark Coeckelbergh

Nakladatel Herrmann & synové
Green Leviathan or the Poetics of Political Liberty
Překlad Černovský Pavel
ISBN 978-80-53002-01-1
Vazba brožovaná
Počet stran 168

Jak sílí globální klimatické změny a jak se ve veřejném prostoru stále častěji diskutuje o umělé inteligenci, objevují se i různé představy, zda by UI nešla využít právě pro řešení klimatické krize. Marc Coeckelbergh ve své knize Zelený Leviathan aneb Poetika politické svobody (s podtitulem Průvodce svobodou v době klimatické změny a umělé inteligence) ukazuje, že ve chvíli, kdy si položíme otázku „Může umělá inteligence zachránit planetu?“, bychom se měli ptát i takto: „Znamená to, že se budeme muset vzdát politické svobody?“ Ještě před příchodem Zeleného Leviathana, který by mohl být pověřen řízením změny klimatu, by se tedy klíčovými tématy diskuse měla stát svoboda samotná. Autor hledá řešení především v liberální tradici, pro kterou je osobní svoboda nejvyšší hodnotou, a předkládá originální argumentaci o budoucnosti technologií a životního prostředí. V diskusi s mysliteli politické filosofie rozšiřuje význam svobody a zároveň se snaží vyvarovat takových modelů vlády, jež by se mohly postupně rozvinout jako autoritářské. Navrhuje, abychom vedle diskuse o spravedlnosti a rovnosti promýšleli různá kolektivní opatření a spoluprací na globální úrovni přijali pozitivní a vztahové pojetí svobody. Ta by se už neměla týkat pouze lidí, ale i mimolidských bytostí, a umožňovat rozvoj nikoli jen lidské společnosti, ale i světa jako celku. Na rozdíl od snadného libertariánství a absolutní víry ve spásu prostřednictvím technologií se v knize uvažuje nad takovým řešením globální krize, ve kterém by umělá inteligence sehrála důležitou roli zejména při ustavování nového, více inkluzivního politického kolektivu.

Otázka viny

Příspěvek k německé otázce

Karl Jaspers

Nakladatel Academia
Edice Europa (4.)
Překlad Navrátil Jiří
ISBN 978-80-200-3561-5
Vazba vázaná
Počet stran 160
Doporučená cena 225,00 Kč

Esej Karla Jasperse o německé vině, ale také o vině vůbec a o jejích základních rovinách vyšel poprvé v Německu v roce 1946. Němci jeho vydání – pouhý rok po své válečné porážce, v situaci rozvratu a okupace své země – nijak nevítali. Zato americký důstojník dohlížející na univerzitu prý za nej Karlu Jaspersovi děkoval s tím, že není napsán jen pro Němce, nýbrž také pro svědomí vítězných Spojenců. Český překlad této autorovy práce byl poprvé vydán v roce 1969, a ani dnes neztrácí na své aktuálnosti. Není to totiž ani zdaleka pouze historický dokument dokreslující dávno minulou situaci poválečného Německa. Jádro knihy tkví v poznání, že my všichni jsme odpovědni za minulost, ale také za budoucnost a především před budoucností. Jak ve své předmluvě upozorňuje Ladislav Hejdánek, Jaspersova knížka je vším jiným, jen ne moralizováním; je to soubor myšlenek a zejména otázek člověka, který sám prošel mnoha nelehkými dilematy.

Sázka na svobodu

Jiří Přibáň

Nakladatel Karolinum
ISBN 978-80-246-5802-5
Vazba brožovaná
Počet stran 362
Doporučená cena 450,00 Kč

V knize Jiřího Přibáně nalezneme tematicky uspořádané eseje, které autor publikoval v průběhu posledního desetiletí. Jeden z esejů dal název celému výboru. Sázku na svobodu můžeme vnímat podobně, jako dáváme v sázku vše to, na čem nám nejvíce záleží, včetně našich životů. V sázce nelze nikdy předem se vším kalkulovat a navzdory všem plánům a strategiím jí vládne nahodilost. Kniha se zabývá i touto nahodilostí a její funkcí v moderní společnosti. Čím víc si tuto základní sociální zkušenost dnešní člověk uvědomuje, tím víc se paradoxně snaží vytvořit ve společnosti pevné body, které si označuje za stálé a neměnné hodnoty. Přibáň kritizuje morální fundamentalismus, který zapaluje vášně vedoucí k politickému násilí a společenské destrukci. Současně však odmítá morální relativismus nebo cynismus a do protikladu k absolutismu morálky klade možnost etického života jako toho, co naši existenci sice uvádí v sázku, ale současně jí dává smysl. Etiku vnímá jako obranu proti každému absolutismu a totalitarismu, ke kterému svádějí moralisté.V knize se autor vrací k českým autorům, kteří hluboce poznamenali jeho myšlení i psaní, tedy Kunderovi, Bělohradskému, Havlovi, Pithartovi a Grušovi, v dalších esejích se věnuje evropskému vývoji v posledních deseti letech, až po ruskou invazi na Ukrajinu, i obecnějším tématům a tomu, jak si současná společnost představuje politiku a jednotlivé ústavní a politické instituce.V závěrečných částech se věnuje vztahu etiky a morálky i práva a politiky. Přibáň kriticky analyzuje vzestup morálního fundamentalismu v nejrůznějších politických a ideologických hnutích současnosti a zdůrazňuje důležitost svobod i v našem pluralitním světě, ve kterém hodnoty jsou zároveň nesmiřitelné i neustále přehodnocované. Nepřímo navazuje na Čapkův pragmatismus, když chce ony pomyslné továrny na absolutno nahradit ekologickými a obnovitelnými zdroji humanity. Jak píše v závěrečném eseji, na tento etický úkol rád vsadí nejen svobodu, ale i vlastní život. Taková sázka je podle něho ostatně naše jediná pozemská jistota.

Moje břicho bylo jeskyní plnou barev

Jana Franková-Doležalová

Nakladatel Petrkov
Ilustrace Drtinová Michaela
ISBN 978-80-88671-01-5
Vazba vázaná
Počet stran 48
Doporučená cena 180,00 Kč

Do sešitku v hnědých deskách si Jana Doležalová-Franková (1967-2021) zapisovala své sny, především ty, které považovala za zásadní, od roku 1994 do roku 2022. Pro toto vydání byly texty jen minimálně jazykově upravovány. Knižně byly některé z těchto textů využity v knihách Miloše Doležala – Čas dýmu (2003), Bodla stínu do hrudního koše (2009) a Jana bude brzy sbírat lipový květ (2022) V roce 2022 vznikl ze snů Jany rozhlasový komponovaný pořad Moje břicho bylo jeskyní plnou barev ve kterém účinkovala Anna Doležalová a režii měla Markéta Jahodová. Ilustrační doprovod pro tento knižní snář vytvořila Michaela Drtinová, která je také autorkou ilustrací ke sbírce Jana bude brzy sbírat lipový květ.

Mysl a vesmír

Thomas Nagel

Nakladatel Dauphin
Překlad Tadič Roman
ISBN 978-80-7645-556-6
Vazba brožovaná
Počet stran 136
Doporučená cena 286,00 Kč

Kniha je rešerše filosofických otázek týkajících se základního fyzikálního a biologického výzkumu lidské mysli. Nagel tvrdí, že přírodní a společenské vědy nejsou schopny vysvětlit existenci mysli a vědomí v paradigmatu, ve kterém se momentálně pohybují a tudíž je třeba revidovat používané metodologie. Píše, že mysl je základním aspektem přírody a že jakákoli filosofie přírody, která ji nedokáže vysvětlit, je zásadně chybná.

Potudaň

Andrej Platonov

Nakladatel Dauphin
Překlad Zábrana Jan
ISBN 978-80-7645-327-2
Vazba brožovaná
Počet stran 270
Doporučená cena 368,00 Kč

Kniha zahrnuje pět povídek z let 1926−1936: – Formanská ves, Hliněný dům v okresním parku, Nezbadatelný člověk, Řeka Potudaň a Hnojný vítr. Nezbadatelný člověk (Sokrověnnyj čelověk) je zčásti autobiografické vyprávění z dob ruské občanské války, v němž se střídá podání bezprostřední surovosti bojů s okamžiky až bájně dobrodružnými (plavba dobrovolníků na Krym). Formanská ves (Jamskaja sloboda) zachycuje autorovy vesnické vzpomínky z předrevolučního dětství. Hlavní postava reprezentuje typicky platonovský typ hrdiny, jímž je nejposlednější z posledních – prostoduchý nádeník bez ambicí a cílů. Hnojný vítr ukračuje do ciziny, do Německa těsně po Hitlerově nástupu k moci, ale při hrůzostrašném líčení nacistických zvěrstev jaksi na zapřenou pranýřuje sovětský hladomor z počátku třicátých let 20. století. Řeka Potudaň zastupuje autorovu tvorbu z třicátých let, kde předrevoluční dětství i občanská válka ustupují do dějinného pozadí ve prospěch doby po vítězství bolševiků. Budování mírového života v SSSR je však opět zcela po platonovsku podáno na příkladu nejprostších lidí, nevybavených znaky hrdinství, unavených dlouholetým utrpením a hledajících štěstí jen v nejzákladnějších prvcích lidské komunikace. I ta však z nedostatku zkušeností bezmála selhává, než se nakonec jakoby zázrakem – na pozadí tajuplné řeky coby svědkyně – zdvihne z popela.

Doslovem vybavil Bruno Solařík.

Potravinová soběstačnost

Sytící plodiny. Jak se uživit bez dřiny

Eva Hauserová

Nakladatel Permakultura
ISBN 978-80-908962-2-2
Vazba brožovaná
Počet stran 90
Doporučená cena 300,00 Kč

Druhý letošní svazek edice permakulturních příruček Klíč k soběstačnosti má podtitul Jak se uživit bez dřiny a je zaměřený na pěstování takzvaných sytících plodin. Na 84 stranách se seznámíte s přehledem rostlin, které našemu organismu dodají potřebné kalorie, s mnoha návody na jejich pěstování a s osobními zkušenostmi autorů jako jsou Jaroslav Svoboda, Hela Vlašínová, Marek Kvapil, Katka Horáčková a další.

Příručka je zaměřena na přírodní a permakulturní pěstování, tedy na postupy používající co nejméně pěstebních zásahů, a na vytrvalé a smíšené kultury. Pokrývá klasické plodiny jako obilí včetně kukuřice, brambory či tykve, ale také netradiční rostliny jako tuřín, topinambur nebo světelný kořen, a nezapomíná na staré a krajové odrůdy. Zabývá se i pěstováním ořechů a dalších tvrdých plodů dřevin k obživě.

 Písně Panny Marie

Výběr z hymnů O narození Páně

Efrém Syrský

Nakladatel Pavel Mervart

Edice PRO ORIENTÉ (57.)
Rok vydání 2024
Překlad Mikulica Vladimír, Mikulicová Mlada
ISBN 978-80-7465-603-3
Vazba vázaná
Počet stran 216
Doporučená cena 299,00 Kč

Svatý jáhen Efrém (asi 306–373) pocházel ze severosyrského města Nisibis. V mládí pobýval v horských klášteřích, a když se jeho duchovní vůdce Jakub stal nisibským biskupem, Efrém vykonával jáhenskou službu v katedrálním chrámu. Vedl také liturgický zpěv a připravoval v katedrální škole katechumeny ke křtu. Když nisibští křesťané museli opustit město, odešli biskup i jáhen do Urhy-Edessy, významného centra křesťanské vzdělanosti. Svatý Efrém znal velmi důkladně Písmo svaté, zejména jeho syrskou synopsi Diatessarón, k níž psal komentáře. Na základě Písma a jiných biblických vyprávění skládal liturgické hymny pro jednotlivé svátky církevního roku. V českém překladu vyšly Hymny o ráji, Velikonoční hymny a nyní se předkládá také výbor z jeho hymnů o Narození Páně a Epifanii.

Pernštejnové v evropských dějinách

Pavel Marek, Petr Vorel

Nakladatel Pavel Mervart
ISBN 978-80-7465-633-0
Vazba vázaná
Počet stran 332
Doporučená cena 449,00 Kč

Páni z Pernštejna patřili mezi nejstarší písemně doložené šlechtické rody na Moravě i v Čechách. Největšího mocenského vlivu však dosáhli s příchodem raného novověku, kdy si vydobyli významnou pozici u panovnických dvorů Jagellonců, Matyáše Korvína a Habsburků a zařadili se mezi elitu evropské šlechty. Tento proces byl doprovázen celou řadou průvodních jevů. Můžeme jej pozorovat na pernštejnské sňatkové politice, na kariéře, která Pernštejny a jejich ženy nezřídka odváděla daleko od rodinných statků, či na jejich schopnostech vnímat vnitřní problémy zemí Koruny české v kontextu mnohem širšího evropského dění. Zcela průkazně se pak projevil na každodennosti a charakteru domácnosti Vratislava z Pernštejna a jeho španělské choti Marie Manrique de Lara. Právě jim a jejich potomkům je proto věnována většina kapitol této knihy. V ní jsou dějiny českomoravského rodu erbu zubří hlavy mnohostranně uvedeny do souvislosti s proměnami Evropy 15.–17. století. V hledáčku autorů se tak ocitly nejen osudy Pernštejnů, nýbrž též obecnější otázka propojení českých a evropských dějin v době renesance a počínajícího baroka.

Nový pravopis

Serhij Žadan

Nakladatel Fra
Překlad Rubilina Radka
ISBN 978-80-7521-222-1
Vazba brožovaná
Doporučená cena 229,00 Kč

V Kyjevě jsem uslyšela hlas, který ke mně promlouval současností a napřímo: schylovalo se k invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Žadan četl v jednom z klubů své básně, naprosto civilně, bez patosu. S každou z nich přede mnou vznikal obraz východní Ukrajiny, zaznívalo v nich to, co jsem na východě já sama prožívala, co mě překvapilo a zarazilo, čemu jsem často nerozuměla, a o to víc mě to přitahovalo. Žadan je básník reflexe, s minimem vlastních emocí. V jeho díle se nikdo nedočte, jestli má ženu nebo dítě, zda bydlí v domě nebo suterénním bytě – o něm samotném se nedozvíme zhola nic. Ovšem ten východní prostor v jeho verších! Tak vzdušný, mocný a krásný – nehledě na to, že v něm zuří válka, že už nikdy nebude takový, jako byl před ní.

Nejistá věda

Co věda o klimatu říká, co neříká, a proč na tom záleží

Steven E. Koonin

Nakladatel Books & Pipes
Originál What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters
Překlad Kaňa Štěpán
ISBN 978-80-7485-292-3
Vazba brožovaná
Počet stran 340
Doporučená cena 499,00 Kč

Kniha se podrobně a apoliticky zabývá mylnými představami a ideologickým zkreslením mainstreamové prezentace vědy o klimatu, jež je mnohem méně černobílá, než si mnozí lidé uvědomují. „Science is settled“ je dnes oblíbené a dost špatně přeložitelné heslo klima-alarmistů. Obvykle se překládá jako „věda ví“. Ale skutečně „věda ví“? Jak v knize dokládá renomovaný vědec Steven E. Koonin, věda o klimatu je ve skutečnosti „unsettled“, tedy nejen že jednoznačně „neví“, ale nemá ani dostatečná data k tomu, aby mohla diktovat veřejnou politiku. Jeho práce je vynikající studií o nesmírné složitosti a nejistotách panujících v této oblasti a je rovněž varovným příběhem o tom, jak interpretační filtry v procesu vytváření politiky debatu o klimatu určovaly a často deformovaly. Koonin rozhodně netvrdí, že ekologické problémy neexistují a že je nemáme řešit. Pouze se snaží ukázat, že debata o nich je zbytečně vyhrocená a vedená špatným směrem. Steven E. Koonin je jedním z nejuznávanějších amerických vědců, člen Národní akademie věd a vedoucí osobnost vědecké politiky USA. Byl náměstkem ministra pro vědu na ministerstvu energetiky za prezidenta Obamy, kde zodpovídal za program výzkumu klimatu a strategii energetických technologií.

3.7. 1866 – Bitva u Hradce Králové

Válka Němců s Němci“ v české paměti

Vojtěch  Kessler, Josef Šrámek

Nakladatel Havran
Edice Dny, které tvořily české dějiny (26.)
ISBN 978-80-87341-61-2
Vazba vázaná
Počet stran 240
Doporučená cena 258,00 Kč

Bitva u Hradce Králové (nebo také u Sadové či na Chlumu) ze dne 3. července 1866 zaujímá v českém dějepisectví poněkud rozporuplné postavení. Na jedné straně bývá označována za druhou největší bitvu 19. století, resp. největší bitvu, která se odehrála na českém území, je v ní též spatřován začátek cesty, která dovedla Evropu k hrůzám první a druhé světové války. Na druhou stranu bývá válka z roku 1866 rámována jako „válka Němců s Němci“, válka, která se prohnala českými zeměmi a v níž Češi krváceli a umírali za cizí zájmy, aniž by se jim dostalo vděku, jehož se v podobě rakousko- -uherského vyrovnání dočkali Maďaři. Oficiálně se tak bitva u Hradce Králové nestala součástí českého dějinného příběhu, jak byl od sklonku 19. století vyprávěn. S tím však kontrastuje neutuchající zájem širokých občanských vrstev o dějiny válečného roku 1866 a památky tyto dějiny připomínající, který ve východních Čechách vyústil snad až ve formování jisté lokální identity. Autoři se pokusili pře vyprávět příběh královohradecké bitvy z 3. července 1866, a to v úzké vazbě na její reflexi a komemoraci v 19. až 21. století, aby tak doložili, že i toto datum náleží mezi dny, které tvořily české dějiny.

Minout se přesně

Petr Hruška

Nakladatel Host
ISBN 978-80-275-2119-7
Vazba brožovaná
Počet stran 80
Doporučená cena 299,00 Kč

Žánrově záměrně „rozcuchaná“ kniha. Drobné i delší celky, které nápadně i nenápadně, svou vážností i groteskností, smyslem pro drama i meditativní klid sdělují: Poezie není uhlazená a vyšlechtěná disciplína. Naopak je zneklidňujícím vzrušením, vrženým do života, jenž není nikdy hotový. Minout se přesně… Jak trefná, vtipná i drásající definice básnické práce! Nalézáme zde básně ve verších, básně v prózách, mikropříběhy i jednověté postřehy. To vše je na stránkách komponováno tak, aby texty bylo možné číst jako soubor samostatných miniatur i jako jednotný vícevrstevnatý celek. Básník je v přítomném díle fascinován fenomény míjení a setkávání, ale především tajemnými vztahy mezi obojím, neboť lidé jsou těmto neutuchajícím tendencím vystavováni stejně jako slova při tvorbě uměleckého textu. Po nedávné koncepčně velmi sevřené sbírce Spatřil jsem svou tvář přichází oceňovaný autor – básník a esejista – s knihou nekonvenčně a volně pojatou. Letos jubilující Petr Hruška tak pokračuje v literárních překvapeních. Těšme se na jeho míjení! Jsou přesná.

Stephen King: Nejen horor

Hans-Ake Lilja

Nakladatel Carcosa
Originál Stephen King: Not Just Horror
Překlad Žáček Milan
ISBN 978-80-88662-01-3
Vazba vázaná
Počet stran 128
Doporučená cena 289,00 Kč

Hans-Åke Lilja jako autor největšího a nejčtenějšího fanouškovského webu informujícího o životě a díle Stephena Kinga nabízí zasvěcený pohled na méně známé stránky svého oblíbeného spisovatele.

Stephen King jako autor dětských knih, herec, rocker nebo režisér?

V sedmi kapitolách zjistíte, kde všude se angažuje a že nálepka Král hororu ani zdaleka nevystihuje celou šíři aktivit tohoto nadmíru tvůrčího člověka.

V knize najdete i dva obsáhlé rozhovory. Stephen King Liljovi odpovídá na řadu otázek dotýkajících se např. filmových zpracování jeho děl, limitovaných vydání knih, psaní na pokračování, vymýšlení obálek a dalších věcí. S předmluvou Johna Ajvida Lindqvista.

Příroda v opeře

Jan Suk

Nakladatel Milan Hodek
ISBN 978-80-88372-43-1
Vazba brožovaná
Počet stran 264
Doporučená cena 280,00 Kč

Básník a esejista Jan Suk podruhé v opeře. Po knížce, v níž portrétoval vybrané operní divy (V aréně prachu, stínů a večerů, 2010), je tu soubor textů na téma, které zní hned v názvu: Příroda v opeře. Čili přírodní versus umělé, spontánní a mimorozumové proti stylizaci, která ovšem propojuje mnohé: báseň s divadlem, divadlo s hudbou, hudbu s čímsi nadosobním, možná rovnou mytickým. To je ostatně autorovi odjakživa vlastní; je pro něj nezbytné, esenciální. Mýtus jako věčně se navracející příběh, jako jistota existence, jako základní stavební kámen díla. Suk je poučený, vnímavý a všímavý esejista-básník, pevně zakotvený v tradici, ve vývojové logice dějin, v dávných textech stejně jako v současných kontextech; jakkoli je v něm i mnoho romantického, subjektivně bouřlivého. Jeho psaní je tak v permanentním pohybu, v živé oscilaci: mezi vnějším a vnitřním, minulým a přítomným, tragickým a nadějným. Opera je „jenom“ výchozím bodem…

Odysseia

Kapesní vydání

Homéros

Nakladatel Rezek
ISBN 978-80-86027-46-3
Vazba brožovaná
Počet stran 456
Doporučená cena 329,00 Kč

Homérovy eposy tvoří jeden ze základů evropské vzdělanosti, ocitly by se v seznamu pěti nejdůležitějších literárních děl evropské kultury, a to na místech předních. Opětovné vydání, tentokrát v kapesní formě, poskytne dorůstajícím generacím studentů a badatelů praktický podklad k soustavnému studiu. Překlady, které nepocházejí od Otmara Vaňorného, většinou postrádají číslování veršů a pro badatelské a studijní účely jsou prakticky nepoužitelné. Tedy ač kapesní vydání, splňuje i zřetel použitelnosti v odborném kontextu. Překlad Otmara Vaňorného se svým nádechem archaičnosti je zatím nepřekonaným přetlumočením Homérových eposů. Vydání vychází z třetího, přepracovaného vydání (Jan Laichter, Praha 1943).

Návrh korsické ústavy

Jean-Jacques Rousseau

Nakladatel Karolinum
Edice Dějiny politické filozofie
Originál Projet de constitution pour la Corse
Překlad Fořtová Hana
ISBN 978-80-246-5846-9
Vazba brožovaná
Doporučená cena 190,00 Kč

Návrh korsické ústavy (1764–1765) je fragmentárním spisem, který za Rousseauova života nikdy nevyšel. Pro Rousseaua přesto šlo ve věci korsické nezávislosti o záležitost, která mu ležela na srdci, jak je zřejmé z péče, s níž rukopis uchovával, i z naděje, kterou po jistou dobu vkládal do možnosti se k tématu vrátit. První český překlad Rousseauova Návrhu korsické ústavy doprovází rozsáhlá úvodní studie, která spis zasazuje do kontextu autorova života a díla i do historického a politického vývoje Evropy a tehdejšího boje Korsičanů o nezávislost. Ukazuje, že textu patří významné místo v rámci Rousseauových politických děl, neboť zajímavým způsobem rozvíjí teze dalších jeho politických spisů, nejen Společenské smlouvy. Tím potvrzuje jednotnost Rousseauova pohledu na politické záležitosti a zároveň poukazuje na důležitost, kterou přisuzoval praktické politice.

CoDex 1962

Sjón

Nakladatel Dybbuk
Překlad Bartošková Marta
ISBN 978-80-7690-079-0
Vazba vázaná
Počet stran 464
Doporučená cena 599,00 Kč

Dvacet let připravovaná trilogie CoDex 1962 je Sjónovo největší a nejambicióznější dílo. Splétá v něm starověká i moderní témata do jedinečného vyprávění, které zahrnuje snad úplně všechno — beletrii, historii, teologii, folklór, film, poezii, komiks, mýtus, drama a samozřejmě bohatou tradici islandského vypravěčského umění. Vypravěč knihy Josef Löwe se narodil v roce 1962 — ve stejném roce, dokonce ve stejném okamžiku jako autor. Jeho příběh však začíná daleko dříve v postavě hladovějícího židovského uprchlíka za druhé světové války. V maloměstském německém hostinci naváže vztah s místní pokojskou a společně pak stvoří z kousku hlíny dítě, ne nepodobné mýtickému Golemovi. Jestliže první díl je milostným příběhem, druhý je pak příběhem detektivním. Löwe přijíždí na Island se svým hliněným dítětem v krabici od klobouku, aby se zapletl do záhadné vraždy. Na konci této části jeho hliněný syn ožívá. V závěrečné části, která se odehrává v současném Reykjavíku, se Josefův příběh stává science fiction. Pomalu začne vycházet najevo, co se za Josefovým příběhem doopravdy skrývá. Geneze celé knihy se pak uzavírá do kruhu a my nahlédneme na nebezpečnou cestu, která by lidstvo mohla čekat. Budoucnost však podle Sjóna není tak temná, jak se nám může v současnosti zdát.

Ráj a peklo / Smutek andělů / Lidské srdce

Jón Kalman Stefánsson

Nakladatel Dybbuk
Překlad Bartošková Marta
ISBN 978-80-7690-088-2
Vazba vázaná
Počet stran 616
Doporučená cena 599,00 Kč

Románová trilogie Ráj a peklo / Smutek andělů / Lidské srdce — nejčtenějšího současného islandského spisovatele Jóna Kalmana Stefánssona je lakonickým popisem života rybářské obce nacházející se ve fjordu poblíž severního pólu. Všechny obyvatele živí lov ryb, a tak rybáři periodicky vyplouvají na moře. S věčným střídáním běsnících živlů, bouřek, vánic a mrznutí je boj o život roven odolávání ďáblu v pekle a jediným, co zde jakkoli vzdáleně připomíná opak, je starý pastorův překlad Miltonova Ztraceného ráje. I ten se však nakonec ukáže být prokletím, neboť Bárdur si díky němu zapomene vzít vhodné oblečení a na moři umrzne. Četba poezie je životu nebezpečná. Drsné okolní prostředí vytváří nepřekročitelné překážky, omezuje lidskou mysl, zužuje obzory a zplošťuje dimenze. Náročné životní podmínky ženou lidi ke konzumaci alkoholu a nebezpečně zintenzivňují je­jich city. Bije ti ještě stále srdce? A jak ti bije? Mé srdce bije, protože nic jiného neumí.

Přes veškerou nepřízeň se obyvatelé osady nikdy nevzdávají naděje (či Naděje, jak zní jméno jedné z lodí). Věnují se co možná nejvíc životu, neboť podle nich člověk umíráním ztrácí ráj, přestože to mnohokrát není více než jen několik zářivých chvil roztrhaných tmavými dny. Slzy se nedají navléct na šňůru a spustit jako třpytivé lano do temné hlubiny a vytáhnout ty, kteří zemřeli, třebaže měli žít. Zhasne světlo života a promění se ve tmu v okamžiku, kdy přestaneme žasnout, kdy se přestaneme ptát a začneme brát život jako běžnou součást všedního dne?

Sofisté

Mauro Bonazzi ‘

Nakladatel Herrmann & synové
Edice AΠOIKIA
Originál I sofisti
Překlad Pokorný Martin
ISBN 978-80-87054-87-1
Vazba brožovaná
Počet stran 200
Doporučená cena 333,00 Kč

Sofisté zůstávají v běžném pojetí padouchy a podfukáři dějin filosofie, politováníhodnou úchylkou, na niž Sókratés a Platón reagovali vytyčením cesty pravého myšlení. Navíc se jejich úvahy zpravidla dochovaly jen ve stručných zlomcích nebo v parafrázích myšlenkových rivalů s Platónem na prvním místě. Mauro Bonazzi ukazuje, že při zachování všech zásad pečlivé filologické analýzy lze odhalit pozoruhodnou a dodnes inspirativní roli myslitelů řazených k sofistickému hnutí jakožto pragmatiků, realistů a obhájců antropocentrické perspektivy, jež je pro následný vývoj filosofie bytostně určující.

Kissinger podle Kissingera

Úvahy o diplomacii, strategickém výhledu a umění vést

Winston Lord

Nakladatel Books & Pipes
Originál Kissinger on Kissinger
Překlad Suchomel Tomáš
ISBN 978-80-7485-291-6
Vazba brožovaná
Počet stran 240
Doporučená cena 285,00 Kč

Legendární diplomat Henry Kissinger, poradce amerických prezidentů Richarda Nixona a Geralda Forda, stál uprostřed nejdůležitějších jednání studené války. Je rovněž autorem mnoha rozsáhlých publikací o mezinárodních vztazích, v nichž precizně rozebírá detaily a analyzuje relevantní historické paralely. Kniha Kissinger podle Kissingera je jiná. Je to záznam rozhovorů, které s Kissingerem vedl jeho blízký spolupracovník Winston Lord. Ze vzpomínání obou veteránů vzniklo koncentrované a názorné svědectví o umění diplomacie. Znalci Kissingerova díla ocení osobní zkušenost z hvězdných hodin americké politiky, ostatním kniha poslouží jako čtivý úvod do Kissingerova brilantního uvažování.

Smysl, svoboda a odpovědnost

Viktor E. Frankl

Nakladatel Cesta

Originál Sinn, Freiheit und Verantwortung
Překlad Smékal Vladimír
ISBN 978-80-7295-326-4
Vazba brožovaná
Počet stran 110
Doporučená cena 198,00 Kč

Texty knihy jsou jedinečné a fascinující. Zahrnují čtyřicetileté údobí a skýtají celistvý pohled na Franklovo dílo a zároveň bezprostředně vypovídají o jeho osobitém myšlení, povaze a způsobu přetavení vlastního prožitku ve smysl. Je pozoruhodné, jak brzy byly jeho teze jasně a srozumitelně zformulovány, takže jejich převážná část zůstala po celá desetiletí až do dnešních dnů nezměněna.

K výběru nových knih byla využita nabídka knihkupectví Kosmas. Výběr je autorův.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.