Co zjistí Farský v Oregonu

Keller bez cenzury: Jan Keller komentuje případ poslance Jana Farského a jeho výzkumu v USA.

Poslanec Jan Farský (STAN) odletá do Oregonu, aby tam na místní univerzitě bádal, jak lze využít 250 let zkušeností Spojených států s federalismem pro budování federální Evropské unie v příštích 25 letech. Fulbrigtova komise si mohla ušetřit prostředky na jeho vydržování, neboť už teď je jasné, co Jan Farský vybádá.

Na téma vztahů mezi americkým federalismem a uspořádáním Evropské unie byla napsána dlouhá řada prací včetně prací diplomových. Zvláště v souvislosti s pokusy o přijetí Evropské ústavy se na toto téma vedly konference, diskutovalo se o něm dokonce i v českém parlamentu. Tyto napůl odborné, napůl politické počiny se shodly na následujícím:

  1. Je obtížné komparovat Spojené státy s Evropskou unií, protože EU není typickým státem, ale specifickým útvarem, jehož míra státnosti je předmětem neustávajících debat.
  2. Velkou, podle některých dokonce rozhodující roli sehrála při vzniku USA potřeba rychle a jednotně reagovat na probíhající války a vojenská tažení. Je otázka, zda by se měla EU inspirovat u Spojených států právě v tomto ohledu.
  3. Většina z dnešních členských zemí USA vznikla teprve až po vzniku federace, přičemž rozdíly mezi nimi byly poměrně malé v porovnání se státy Evropy, z nichž mnohé mají za sebou staletou historii samostatné existence.
  4. Rozdílnost kulturní a jazyková je v případě evropských zemí tak obrovská, že příhodnější než studium amerického federalismu by bylo zkoumání například federalismu indického.
  5. Z hlediska vztahů mezi členskými zeměmi a federací je Evropě bližší kooperativní model než model konkurenční, ke kterému mají blíže Spojené státy. Poslanec Farský tak mohl ušetřit za letenku a zajet si vlakem do Berlína prostudovat federalismus německý.

Můžeme se tedy již nyní těšit na výsledky badatelské práce, jimiž hodlá bývalý předseda poslaneckého klubu STAN obohatit nikoliv jen sebe, ale celou naši zemi. Má to snad jen jedno riziko. Představme si, že by potřebu dovzdělat se pocítili i ostatní jeho parlamentní kolegové. Až by se někdy zkraje podzimu zase slétli ze světových univerzit do svých pražských kanceláří, třeba by s úžasem zjistili, že to tady funguje i bez nich.

Ilustrační foto:Autor – Baloon, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32808466

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.