Jak snížit poptávku po ropě podle IEA? Méně jezděte a létejte

Mezinárodní energetická agentura varuje, že od příštího měsíce by mohl být zastaven vývoz 2,5 milionu barelů ruské ropy denně.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vyzvala členské země, aby přijaly „mimořádná opatření“ ke snížení poptávky po ropě v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, včetně omezení jízdy autem, snížení rychlostních limitů a omezení letecké dopravy. Fatih Birol, šéf energetického dohledu, varoval, že takové kroky mohou být nezbytné, protože „ropné trhy jsou v nouzové situaci… a může se to zhoršit“. Podle něj by se od příštího měsíce mohl zastavit vývoz až 2,5 milionu barelů ruské ropy denně kvůli dopadům války a bojkotu ruské ropy ze strany spotřebitelů. Rusko je jedním z největších světových producentů ropy.

IEA navrhla 10 opatření, která by měla během příštích čtyř měsíců snížit poptávku po ropě o 2,7 milionu barelů denně, což by podle ní pomohlo vyrovnat potenciální ztráty z ruského trhu. „V důsledku děsivé agrese Ruska proti Ukrajině může svět čelit největšímu šoku v dodávkách ropy za poslední desetiletí,“ uvedl Birol. Vyzval členské země IEA, mezi něž patří řada největších světových spotřebitelů energie, jako jsou USA, Japonsko a Německo, aby nyní snížily poptávku, „a vyhnuly se tak riziku ochromující ropné krize“.

Návrhy zahrnují snížení rychlostních limitů na dálnicích o 10 km/h, což by ušetřilo 430 000 b/d, omezení služební letecké dopravy a využívání vlaků místo letadel, kde je to možné. Práce z domova tři dny v týdnu by také pomohla snížit poptávku po ropě (o přibližně 500 000 b/d), stejně jako zlevnění nebo dokonce zavedení bezplatné veřejné dopravy.

Desatero IEA

Jak je uvedeno na webu  Mezinárodní energetické agentury, opatření jsou následující: žádné nové smlouvy o dodávkách plynu s Ruskem; nahradit ruské dodávky plynem z alternativních zdrojů; zavést povinnost minimálního skladování plynu s cílem zvýšit odolnost trhu; urychlit zavádění nových větrných a solárních projektů; maximalizovat výrobu ze stávajících nízkoemisních zdrojů: bioenergie a jádra; přijmout krátkodobá opatření na ochranu zranitelných spotřebitelů elektřiny před vysokými cenami; urychlit výměnu plynových kotlů za tepelná čerpadla; urychlit zlepšování energetické účinnosti v budovách a průmyslu; podpořit dočasnou úpravu termostatu u spotřebitelů; zintenzivnit úsilí o diverzifikaci a dekarbonizaci zdrojů energetické soustavy.

Podívejme se ve zkratce na některé návrhy:

Smlouvy o dodávkách plynu

Smlouvy o dovozu plynu s Gazpromem, které se týkají více než 15 miliard m3 ročně, vyprší do konce roku 2022, což představuje přibližně 12 % dodávek plynu do EU v roce 2021. Celkově mají do konce tohoto desetiletí vypršet smlouvy s Gazpromem pokrývající téměř 40 miliard m3 ročně.

EU tak má v blízké budoucnosti jasnou příležitost výrazně diverzifikovat své dodávky plynu a uzavřít smlouvy s jinými zdroji a využít možnosti dovozu, které jí poskytuje rozsáhlá infrastruktura LNG a plynovodů.

Alternativní zdroje

EU by teoreticky mohla v blízké budoucnosti zvýšit příliv LNG přibližně o 60 miliard m3 ve srovnání s průměrnou úrovní v roce 2021. Všichni dovozci však „loví“ ve stejné zásobárně, takže by to (při absenci povětrnostních či jiných faktorů omezujících poptávku po dovozu v jiných regionech) znamenalo mimořádně napjaté trhy s LNG a velmi vysoké ceny.

Vzhledem k současným forwardovým cenám a rovnováze nabídky a poptávky po LNG jsme v našem desetibodovém plánu počítali s nárůstem dovozu LNG do EU v příštím roce o 20 miliard m3. Včasné obstarání LNG může usnadnit lepší dialog s vývozci LNG a dalšími dovozci, větší transparentnost a efektivní využití kapacit v terminálech pro znovuzplyňování LNG.

Jaderná energie

Jaderná energie je největším zdrojem nízkoemisní elektřiny v EU, ale v roce 2021 bylo několik reaktorů odstaveno kvůli údržbě a bezpečnostním kontrolám. Obnovení bezpečného provozu těchto reaktorů v roce 2022 spolu se zahájením komerčního provozu dokončeného reaktoru ve Finsku může vést ke zvýšení výroby jaderné energie v EU až o 20 TWh v roce 2022.

Nové kolo uzavírání reaktorů by však toto oživení výroby omezilo: čtyři jaderné reaktory mají být uzavřeny do konce roku 2022 a další v roce 2023. Dočasný odklad těchto uzavírek, provedený způsobem, který zajistí bezpečný provoz elektráren, by mohl snížit poptávku po plynu v EU o téměř 1 mld. m3 měsíčně.

Další informace naleznete ve zprávě IEA A 10-Point Plan to Reduce the European Union’s Reliance on Russian Natural Gas“.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.