Jak může „vodní spolupráce“ zajistit stabilitu v nejcitlivějších oblastech?

Nová strategie Modrý mír má za cíl podporovat systémovou spolupráci v oblasti vody, která je dlouhodobě centrem konfliktů.

Strategie Modrý mír (Blue Peace Strategy, BPS) se podporou udržitelnosti vodního hospodářství může stát přínosem pro politický a sociální smír, informuje Al Džazíra.

V oblasti severní Afriky a Blízkého a Středního východu se zvyšuje riziko konfliktů způsobených nedostatkem vody. Změna klimatu a stále vyšší spotřeba snižuje vodní zásoby (do roku 2030 mohou klesnout až o 50 %, což je střízlivý odhad, nejdramatičtější hovoří o 75 % do roku 2025) a předpokládá se, že v nadcházejících letech se voda stane důležitějším geopolitickým činitelem než ropa.

Ke sporům o vodu a následným válkám a migraci v oblasti docházelo historicky a probíhají i nyní, příkladem je spor mezi Egyptem a Etiopií kvůli nilské přehradě Grand Ethiopian Renaissance Dam. V Libanonu vedl nedostatek vody způsobený špatnou správou vodních zdrojů (součást finančního zhroucení země) k řadě zdravotních problémů zejména v populaci uprchlíků.

Ačkoliv je přístup k vodě a hygieně pokládán za lidské právo, často je jeho omezování používáno jako zbraň: v roce 2017 byla voda hlavním faktorem otevřených konfliktů v nejméně 45 zemích, v Sýrii došlo k přímým útokům na vodní infrastrukturu.

BPS si klade za cíl podporovat systémovou spolupráci v oblasti vody (přeshraniční, sektorovou, mezigenerační) a přispět tak k zvýšení bezpečnosti vody, potravin, energie i trvalých ekosystémových služeb. Vypracovává metody umožňující předejít napětí (diplomatický a politický dialog, podpora a výměna technologií, finanční nástroje, budování kapacit, zvyšování vědomostí) a nabízí podporu efektivnější správy a urovnávání konkurenčního napětí mezi uživateli (soukromí spotřebitelé, průmysl, zemědělství).

Zatím jsou rozpracované projekty v povodí řeku Orontes v Libanonu a na řece Jarmůk, která protéká Jordánskem, Sýrií a Izraelem, v Iráku a Turecku se na Tigridu staví 10 stanic pro monitorování vody, je založeno Centrum vodní diplomacie na Jordánské univerzitě vědy a technologie (vzdělávání, systémy úpravy šedé vody), funguje podpora technologických startupů.

Udržitelné využívání vody je životně důležité, výměna údajů mezi zeměmi, které sdílejí vodní zdroje, je zásadní pro efektivní hospodaření. S pomocí BPS by národy mohly odvrátit rizika plynoucí z nedostatku vody tím, že budou spolupracovat.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.