Veronika Sušová-Salminen: Krymská válka jako paralela k dnešku?

Podcast pro Vás: V souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou se začala skloňovat válka krymská jako určitá paralela. Jak je to s tímto konfliktem, v čem se lišil a v čem nabízí podobnosti?

V naší sérií vzdělávacích podcastů „Podcast pro Vás“ se periodicky vracíme k nejrůznějším tématům, která utváří naši současnost a jejich porozumění se považuje za jaksi „samozřejmé“, což vede často k nepochopení nebo k jejich naplňování falešným či povrchním obsahem. Podcast pro Vás chce přístupnou formou orientovat všechny zájemce o hlubší informace. Stručně, jasně ale nikoliv zploštěle, na aktuální témata a v souladu s hlavní myšlenkou naší práce – orientovat lidi v dnešním světě, protože vědění je moc občana.

Seriál vzdělávacích podcastů vzniká v rámci naší činnosti, ve které plně závisíme na sdílení dobrovolné práce našich autorů, našich vlastních silách a času a na finanční podpoře přispěvatelů zdola. Děkujeme, že na dobrovolné předplatné podle vlastní úvahy nezapomínáte.

Dnešním tématem je Krymská válka a historické paralely tohoto konfliktu z poloviny 19. století. Na YouTube ZDE.

Chronologie Krymské války (1853-1856)

Prosinec 1852: osmanský sultán uděluje Francii zvláštní privilegia pro Svatá místa v Palestině

Leden 1853: car Mikuláš I. vede jednání s britským velvyslancem

Březen-květen 1853: kníže Menšikov jedná a osmanským sultánem v Istanbulu a požaduje vyřešení sporu o Svatá místa ve prospěch Ruska

Červen 1853: britská a francouzská flotila dorazila do zálivu Başik v Egejském moři

Červenec 1853: Rusko okupuje Valašsko a Moldavsko

Srpen 1853: rakouský ministr zahraničí hrabě Buol předkládá kompromisní návrh

Září 1853: Británie odmítne Buolův návrh a britské a francouzská flotila překračuje Dardanely do Černého moře

Říjen 1853: Osmanská říše vyhlašuje Rusku válku a vysílá armádu přes Dunaj

Listopad 1853: Rusko porazilo osmanskou flotilu v bitvě u Sinopy

Leden 1854: car Mikuláš posílá knížete Orlova k jednání ve Vídni

Únor 1854: Británie a Francie dávají Rusku ultimátum, žádají odchod z Valašska a Moldavska

Březen 1854: Rakousko a Prusko podepisují dohodu o neutralitě

Červen 1854: Rakousko jedná s Osmanskou říší o okupaci Valašska a Moldavska

Srpen 1854: v Baltském moři padla ruská pevnost Bomarsund na Alandských ostrovech

Září 1854: Rusko je poraženo v bitvě u Almy na Krymském poloostrově  a začíná opevňovat Sevastopol

Březen 1855: Rusko přerušuje jednání ve Vídni, car Mikuláš I. umírá a nastupuje Alexandr II.

Září 1855: Rusko nařídí zničení lodí a munice v Sevastopolu

Prosinec 1855: Rakousko ultimativně požaduje konec válčení

Leden 1856: Rusko přijímá rakouské ultimátum

Únor-duben 1856: Pařížský kongres klade mírové podmínky pro Rusko

Mapa Krymské války s hlavními místy vojenských bitev, zdroj: Les3corbiers, CC BY-SA 4.0.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.