Vláda se poučila

Keller bez cenzury: Jan Keller dnes píše o tom, jak se současné vláda poučila z chyb těch minulých a jak to občanovi přijde draho.

Cílem pravicových vlád bývá na minimum snížit sociální transfery. Pravicoví politici to údajně nedělají kvůli tomu, že by byli snad nějak asociální, ale čistě jen proto, aby státem přerozdělované prostředky nenarušovaly jinak křišťálově průzračnou logiku tržních vztahů.

Pravicové vlády v Česku se v nedávné minulosti pokoušely redukovat sociální transfery mnoha různými způsoby. Zatím vždy neúspěšně. V oblasti zabezpečení na stáří k tomu měla sloužit důchodová reforma, která posílí soukromý penzijní pilíř a bude do něj postupně přesunovat prostředky z průběžného penzijního systému. Projekt zkrachoval mimo jiné na nízké ochotě občanů přistoupit na tuto hru. Do soukromého penzijního fondu se jich přihlásilo žalostně málo.

Jiný způsob, jak přečerpat peníze z veřejných fondů a zatížit placením přímo zainteresované občany, představovaly pokusy o zpoplatnění vysokoškolského studia. Vyjmenovávat pro a proti by bylo na delší analýzu, faktem však je, že tyto pokusy byly smeteny demonstracemi masy studentů a hrstky jejich učitelů.

Snahy osekat kapitolu zdravotnictví, přenést náklady na léčení na samotné nemocné a učinit z jejich chorob ziskové příležitosti pro zdravé a podnikavé mají mnoho různých podob, jak jistě v té či oné formě zaregistroval snad každý. Ani v této oblasti však zatím nedošlo k zásadnímu průlomu, ať již ohledně privatizace fakultních nemocnic, snižování státního příspěvku na osoby ekonomicky neaktivní či ještě razantnější finanční spoluúčasti pacientů. Vymýtit se podařilo snad jen zdravotní prevenci, která je pravicí vnímána jako zbytečný luxus.

Velké úsilí bylo vynaloženo s cílem snížit finanční pomoc sociálně potřebným. Příslušní ministři zde byli neobyčejně vynalézaví. A tak jsme zažili období, kdy nezaměstnaní měli povinnost hlásit se pravidelně v kontrolních místech zřízených na poště a kdy přiznání dávek v nezaměstnanosti mělo být vázáno na povinnost nastoupit na výkon veřejných prací, a to i pro maminky s dětmi. Ani tyto iniciativy lidí pravé vůle se neujaly. Stranou ponechme, že ty, kdo v oblasti sociálních dávek dovedou šikovně kličkovat a podvádět, nepostihovaly ani v nejmenším.

Fialova vláda, jejíž ministryně a ministři jen na první pohled vypadají jako zcela nekompetentní diletanti, se z těchto neúspěchů svých pravicových předchůdkyň dokázala poučit. Přichází s novou a hluboce promyšlenou strategií. Jejím cílem je vzít lidem s konečnou platností možnost svobodně se rozhodnout, jaký sociální, zdravotní, penzijní či vzdělávací systém by chtěli mít. Takového stavu lze dosáhnout vcelku snadno a lze ho udržet bez ohledu na výsledky jakýchkoliv voleb. Stačí udělit velkorysé půjčky vybraným velkým firmám, které dosahují masivních přebytků. Stačí vyhodit relativně laciná a ověřená vojenská letadla a na dluh si zakoupit zbrusu nová, ta úplně nejdražší. K nim jako vhodný módní zelený doplněk za desítky miliard pořídit ty nejtěžší transportéry a tanky. Kvůli tomu všemu nákladně upravit a přebudovat vzdušnou i pozemní dopravní infrastrukturu. Třeba i tu vodní, pokud by někdo usoudil/a, že k obraně míru a kapitalismu nutně potřebujeme ponorky. Stačí vypůjčit si stovky miliard, abychom vybudovali horkovody, a to rozhodně ještě dříve, než vyřešíme, čím a hlavně za kolik budeme vodu ohřívat. Za další miliardy nakoupit vakcíny plně srovnatelné s těmi předchozími.

Při tom všem není třeba ani v nejmenším obhajovat přednosti soukromých penzijních fondů, kázat o výnosnosti investic do vzdělání potomků, dohadovat se o každé koruně ubrané ze systému zdravotního pojištění, zasvěceně pravicově vysvětlovat, že lidé jsou líní, a proto si musejí nárok na dávky při ztrátě práce tvrdě odpracovat. Všechno přijde samo od sebe, a i kdyby někdy nějakým nedopatřením vznikla snad vláda levicová, bude její jedinou starostí obsluhovat dluhy, které nasekaly úsporné vlády.

Čím se v této situaci utěšit? Snad jen tím, že podpora velkých koncernů, zadlužování na generace kvůli nákupu vysoce účinných zbraní a ne zcela účinných vakcín i další podobné kšeftování ani v nejmenším nenarušují tržní prostředí. Proč? No přece proto, že to vše provádí tržně orientovaná pravicová vláda s požehnáním Evropské unie.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.