Šokující film „Sarajevo Safari“ vypráví o tom, jak bohatí cizinci platili v době války za „lov lidí“

Nový film Mirana Županiće se zaměřuje na jednu z nejtemnějších stránek války v bývalé Jugoslávii, píší Balkánské zápisky.

Slovinský režisér Miran Županić (nar. 1961) je známý dokumentárními filmy, ve kterých se zaměřuje na přelomové okamžiky 20. století. Nyní slovinské studio Arsmedia zveřejnilo trailer z jeho posledního filmu nazvaného „Sarajevo Safari“.

Film je svědectvím, že v letech obléhání Sarajeva v 1992 až 1996 došlo k něčemu, čemu lze stěží uvěřit a mělo zůstat utajené. O placené střelbě na lidi věděla jen hrstka z bosensko-srbské armády a malé tajné skupinky. Tou byli bohatí cizinci, kteří platili vysoké poplatky za střelbu na obyvatele obleženého Sarajeva.

Ke svému snímku režisér říká: „Film dává představu o absolutním zlu skrývajícím se za maskami lidskosti a nabízí vhled do osudů lidí, jejichž životy nenávratně změnily kulky ostřelovačů. Spolu s jejich utrpením pomáhá divákovi také pochopit jejich moudrost a sílu jejich vůle dále žít.“

Film bude mít premiéru na filmovém festivalu dokumentární tvorby televize a katarské mediální skupiny Al Jazeera – AJBDOC. Koná se od 9. do 13. září v Sarajevu.

V rozhovoru pro Al Jazeeru Miran Županić objasňuje, jak „lov na lidi“ fungoval. „Startovalo se z Bělehradu, který měl stálé letecké spojení se zahraničím a existovala speciální logistika. Podle jednoho zdroje se do Sarajeva – Pale (srbská část) dostávali „lovci“ helikoptérami jugoslávské armády a podle jiných běžně po silnici. Mocnější a bohatší se dostávali do Sarajeva pohodlněji.“ O neuvěřitelném „safari“ se Županić dozvěděl od svého producenta France Zajce, se kterým s kameramanem Božom Zadravcem točili v roce 1993 v Bosně a Hercegovině film „Oči Bosny“.

„Franc léta hledal a objevil lidi, kteří se podíleli na ‚safari‘ a byli ochotní o tom mluvit před kamerou. Někteří si to rozmysleli, neboť mají strach i po třiceti letech,“ uvedl Miran Županić.

Další informace, které vyplynuly z rozhovoru katarské televize, jsou více než otřesné. Například to, že „lovci“ se oblékali do loveckého oblečení nebo Županić tvrdí, že jde o typy lidí, kteří bez jakéhokoli vnějšího podnětu střílí na kohokoli bez rozdílu, zda jde o muže, ženu nebo dokonce dítě. Nejvíce se údajně právě platilo za střelbu na děti.

Režisér v rozhovoru také uvedl, že mu hlavou probíhala řada otázek, na které se mu nedostalo odpovědi. Vyzval proto další filmaře, aby v jeho díle pokračovali. Za největší problém považuje to, že mezinárodní tajné služby o všem věděly a nepodnikly nic, aby „safari“ zastavily.

Nakonec Miran Županić uvedl: „Natočil jsem řadu filmů, ale žádný z nich se v ponurosti, černotě a pesimismu nevyrovná tomuto snímku.“

Trailer k filmu je zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.