Austrálie: nový projekt chce zastavit vymírání druhů

Austrálie je domovem živočišných a rostlinných druhů, které nemají jinde na světě obdoby. Země nyní přijala nový program ochrany svého přírodního bohatství.

Cílem australské vlády je zabránit dalšímu vyhynutí živočišných druhů, zabezpečit optimální životní podmínky pro unikátní rostliny a zvířata a zachovat nejméně 30 procent půdy pro ochranu životního prostředí v zemi. Ministryně pro životní prostředí a vodu Tanya Pliberseková v touto týdnu představila Akční plán pro ohrožené druhy: Směrem k nulovému vymírání a uvedla, že vláda vyčlenila prostředky ve výši 224,5 milionu australských dolarů pro ochranu a obnovu ohrožených druhů v příštích 10 letech. Plán se zaměřuje na 110 druhů a 20 míst, kde je ochrana nejvíce zapotřebí a obsahuje závazek zabránit jakémukoli dalšímu vymírání rostlin a živočichů. Pliberseková řekla, že vláda je „odhodlána dát volně žijícím zvířatům větší šanci“ uprostřed rostoucích hrozeb změny klimatu, přírodních katastrof, divokých predátorů a lidské činnosti. Zároveň obvinila předchozí australskou vládu, že environmentální otázky opomíjela a že doslova „strkala hlavu do písku“. „Náš dosavadní přístup nefunguje,“ uvedla ve svém prohlášení a popsala Austrálii jako hlavní oblast vymírání savců na světě. „Pokud budeme pokračovat v tom, co jsme dělali, budeme mít stále stejné výsledky. Potřeba akce nebyla nikdy větší. Nebudu se vyhýbat obtížným problémům a nepřijmu úpadek a vyhynutí životního prostředí jako nevyhnutelné.“

Vládní zpráva z letošního července tvrdí, že stav životního prostředí Austrálie „je špatný a zhoršuje se“ a že kontinent ztratil více druhů savců než jakýkoli jiný na světě. K mnoha nejhorším změnám došlo za posledních pět let, přičemž 202 živočišných a rostlinných druhů bylo v tomto období prohlášeno za „ohrožené“. Austrálie také měla více zavlečených cizích rostlinných druhů než původních. Ochranářské skupiny nové opatření vlády uvítaly, ale urgují, že je třeba udělat ještě mnohem více. Téměř polovina země se nyní používá k pastvě ovcí a dobytka. Od roku 1990 bylo vykáceno asi 6,1 milionu hektarů (15 milionů akrů) primárního lesa. Organizace na ochranu přírody trvají na tom, že je třeba ukončit odlesňování a mýcení půdy a vláda by též měla přestat schvalovat projekty na využití fosilních paliv. Extrémní klimatické jevy, jako jsou lesní požáry, které zpustošily jihovýchodní Austrálii koncem roku 2019 a začátkem roku 2020, si také vyžádaly vážnou daň na volně žijících zvířatech, organizace World Wide Fund for Nature-Australia odhaduje počet obětí na přibližně tři miliardy zvířat – od žab po savce. Při požárech zemřelo například okolo 60 000 koal.

Ministryně Pliberseková ve svém prohlášení též uvedla, že nezávislí vědci pomohli identifikovat druhy a místa, kde bude pomoc prioritní. Dodala, že na seznam ohrožených druhů podle zákona o ochraně životního prostředí a zachování biodiverzity bylo také přidáno 15 druhů a tři ekologická společenství, zatímco čtyři druhy byly povýšeny do vyšší kategorie ohrožení. Mezi nově zařazené druhy (co do ohrožení požáry) patří Western Beautiful Firetail, pták s výrazným červeným ocasem a malý klokan parmský. Do seznamu byl dále zadán kupříkladu šedý had, který je ohrožen ztrátou stanovišť v důsledku zemědělství.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.